Mit mond a Biblia a környezet


védelméről?

#Környezetvédelem
#Klímaváltozás
Király Tamás | 2019. 12. 04.
Interjú Németh Sándor, vezető lelkésszel

Megerősödött a világban a zöldmozgalom. Ez most demagógia vagy a valóság? Keresztényként hogyan kell állnunk a környezetvédelemhez, és a Szentírásnak van-e erre vonatkozó útmutatása? Erről kérdezem Németh Sándort, a Hit Gyülekezete vezető lelkészét.

Nagyon sok útmutatás van a Szentírásban. A médiában és a politikában való megjelenésében van demagógia, de a keresztényeknek ismerni kell, mit mond erről Isten igéje! Rögtön a teremtés után Isten rábízta az emberre a földet, hogy művelje és őrizze a teremtés szépségét, méltóságát, harmóniáját, amely által az ember felismeri Isten erejét és a láthatatlan istenséget - ahogy ezt Pál apostol mondja a Rómaiakhoz írt levelében. Ne rombolja, hanem tegye szebbé a földet, terjessze ki azt az Édent, ahová Isten Ádámot és Évát helyezte! Mózes törvényeiben  több rendszabály is szerepel, ami a föld védelmét szolgálta. Például hogy a szombatévben nem szabad a földet megmunkálni, hogy pihenhessen és utána jobb termést hozhasson. A gyümölcsfákat is védelmezte, mert nem volt szabad még az ostrom ideje alatt sem a gyümölcsfákat az ostromlás eszközeként felhasználni. Gondja volt a madárfészkekre is, nem volt szabad azokat sem bántani. A víz védelme pedig különösen fontos volt, mert Közel-Keleten nagy kincs volt. Amikor az Izsák által ásott kutakat a filiszteusok betemették, kivívták Isten haragját. Arról is beszél a Biblia, hogy az idők végén (ennek a korszaknak a végén) a természet meg fog romlani, és a természet romlása összefüggésben áll az emberek erkölcsi magatartásával, bűneivel, vétkeivel. Ézsiás 24. fejezete mondja, hogy az Úr megüresíti a földet és elpusztítja. A  4. vers azt írja: „gyászol és  megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége”, mert az emberek áthágták a törvényeket, a föld használatának törvényeit. Isten meghatározta a fizikai törvényeket, ő hozta létre azokat, amelyek által a természet (pl. a föld termő ereje) meg tud újulni, hogy az áldás legyen az emberek számára. Azonban ha az ember azokat megszegi, akkor a föld megerőtlenedik, átok emészti meg a földet. Ez összefüggésben van a bűnnel, a rossz gazdálkodással, életvitellel. Ebből származik az univerzális átok, és ennek az ember is kárvallottja lesz. Hóseás  4. fejezete írja: „pere van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincsen szeretet, és nincsen  Istennek ismerete a földön”. Ezután felsorolja a bűnöket (a hazugságot, gyilkolást, lopást, szexuális erkölcstelenséget), majd azt mondja, hogy a föld gyászol, elerőtlenül. Az élővilág pusztulását is összefüggésbe hozza az ember bűneivel, lázadásával.  A Jelenések 11-ben azt olvassuk, hogy Isten kitölti a haragját a lázadó világra, elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják. Isten előtt bűn a föld pusztítása, tehát a keresztényeknek feladata a föld védelme.

Egyéni szinten vagy inkább csatlakozzon az ember különböző mozgalmakhoz? Szemmel láthatóan ezekben sok a kérdőjel, és sok az ateista elem, nem?

Az a probléma, hogy a környezetvédők politikai ideológiákhoz kapcsolták ezt a nagyon fontos feladatot.  A tengerpartot, a folyókat, az erdőket meg kell tisztítani a szeméttől, ehhez kellenek kormányzati programok…

Ezeknek pártokon felül álló dolgoknak kellene lenni.

Így van, ez egy össznemzeti érdek!

Úgy tűnik, hogy sok esetben veszélyezteti a környezetvédelem a gazdaságot is. A környezetvédelem égisze alatt gazdasági világválság fenyeget.

Én nem vagyok szakember, csak Isten Igéjéből idéztem, de meg vagyok győződve arról, hogy a gazdasági, pénzügyi, kulturális elit rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezeket a dilemmákat megoldja, ha akarja.

Hosszú távon kell gondolkodni ebben a kérdésben!

Nem szabad kizsákmányolni a földet! Úgy kell bánni a földdel, hogy utánunk is jönnek nemzedékek, és az ő megélhetésüket, boldogulásukat is tudja biztosítani a föld!

Mi a véleményed azokról a személyekről, akiket kitermelt ez a mozgalom, mint Gréta Thunberg, aki elég érdekesen kommunikál, és nagyon érdekes jelenség.

Őszintén mondva nem szeretem az ilyen mesterségesen kialakított személyiségeket, a magatartásokat.

Akkor elmondhatjuk, hogy mindenki a maga területén tegyen valamit a környezet védelme érdekében, és ne politikai lózungoknak dőljünk be, hanem ténylegesen ne szennyezzük a környezetet!

Igen. Semmiképpen nem szabad ezt a dolgot politikai játszma részeként használni. Nagy baj lenne, ha a fiatalokat eszközként, bábuként mozgatnák ebben a játszmában!                                

Király Tamás | 2019. 12. 04.