Mit jelent számomra a


hetek ünnepe?

#Pünkösd
#Németh Sándor
Németh Sándor | 2018. 05. 21.
Németh Sándor ünnepi üzenete

Ünnepi üzenet

Először is Jézus Krisztusnak a mennyei felkenetését, amikor is az igazi szentélyben az Atya elfogadta engesztelő áldozatának a vérét váltságdíjunknak, és Jézust felmagasztalta “dicsőséggel és tisztességgel”, majd miután megkoronázták őt, “úrrá tette kezein munkáján”, és a “megígért Szent Szellemet megnyerte az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok”. (Ap.csel. 2,33; Zsid.2,7)


Másodszor: Jézus Krisztus elkezdte, és azóta is végzi a mennyből a főpapi szolgálatát, melynek központi eleme az, hogy alámeríti Szent Szellemben a benne hívőket, valamint azokat, akik engedelmeskednek Istennek. (Mt.3,11; Jn.7,37-39.) Tehát megtörtént Jézus Krisztusnak a dicsőségbe való bemenetele, új korszak kezdődött el a Szent Szellem megérkezésével a jeruzsálemi felházban, amit az Egyház- illetve Szent Szellem-korszaknak is neveznek.


Harmadszor pedig teljessé vált Krisztus evangéliuma, mert a Szent Szellem elkezdte a földi szolgálatát, és a Jézusban hívőkkel közösségben tanúskodik az Úr Jézus Krisztus halála, feltámadása és megdicsőülése mellett. (Jn.15,26)


Negyedszer: evangéliumi kereszténnyé akkor lettem, amikor én is megtértem, megkeresztelkedtem Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és vettem a Szent Szellem ajándékát. (Ap.csel.2,38.) Ezt a három lépést az Úr jelentette ki Péter apostol által. Nincs joga senkinek ezen ma sem változtatni és láthatjuk, hogy napjainkban is százezrek engedelmeskednek Isten Igéjének.


Ötödször, az egyház nem megszületett, hanem születik folytonosan, amikor a Jézus Krisztusban hívő emberek ténylegesen megtérnek, Jézus Krisztus nevében megkeresztelkednek és alámerítkeznek Szent Szellemben. Az igazi egyház nemzedékről nemzedékre tartó újjászületés által marad fenn és növekszik, a teljes és végső megszületése pedig az igazak feltámadásakor és az elragadtatáskor fog megtörténni. Például a samariai, az efézusi és a korintusi egyház a jeruzsáleminél jóval később született meg, amikor hallották az evangéliumot, és megtértek, a keresztségekből részesültek.

Ugyanakkor történelmi egyházak megszűnésével is szembesülhetünk a történelem során, például a kisázsiai és a szamarai gyülekezetek estében. És olyant is széles körben láthatunk, hogy egyes egyházi szervezetek hosszú évszázadok óta léteznek, de tagjaik hagyományosan megkerülik a Péter apostol által kijelentett kereszténnyé válás három lépését, és saját felekezeti tradicióik alapján utasítják el Pünkösd leglényegesebb üzenetét:

a megtérést, valamint a vízben és Szellemben való alámerítkezésnek máig tartó érvényességét.

Németh Sándor | 2018. 05. 21.