Megfelelő a Hit Gyülekezete


intézkedési terve

#kozlemeny
#szamvevoszek
Közlemény - Állami Számvevőszék | 2018. 05. 23.
Az Állami Számvevőszék elnöke tudomásul vette a Hit Gyülekezete vezető lelkésze által készített intézkedési tervet.

Az Állami Számvevőszék elnöke tudomásul vette a Hit Gyülekezete vezető lelkésze által készített intézkedési tervet.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények fenntartóinál végzett témacsoportos ellenőrzés keretében ellenőrizte a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerűségét, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét, a nyilvánosság tájékoztatását.

Az ellenőrzés hiányosságot állapított meg a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó közzétételi kötelezettségének telesítése terén. Az ÁSZ a Hit Gyülekezete vezető lelkésze részére javasolta a közérdekű adatok teljes körű nyilvánosságának biztosítását.

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ÁSZ részére megküldte a hibák, hiányosságok kijavítását célzó az intézkedési tervét.

Az ÁSZ elnöke a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó intézkedési tervét tudomásul vette, mivel az abban foglaltak összhangban vannak a javaslatokat megalapozó megállapításokkal és javaslatokkal.

Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő főtanácsos

Közlemény - Állami Számvevőszék | 2018. 05. 23.