Megemlékezés a trianoni


döntésről

#trianon
#nemzet
dr. Mészáros István | 2020. 06. 04.
A Hit Gyülekezete közleménye
Kedves Testvérek,

Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én került aláírásra a magyar nemzetet darabokra szabdaló trianoni békediktátum. Isten kegyelme és nemzetünk élni akarása gyümölcseként népünk e tragédia ellenére is, ha megfogyatkozva is, de meg nem törve éli életét Isten adta szülőföldünkön: anyaországunkban és külhonunkban egyaránt.

Alulról induló kezdeményezés eredményeként a kárpát-medencei magyarság 2020. június 4-én, 16.30 órakor kezdődő harangszóval emlékezik meg a drámai eseményről.

Népünk összetartozása, külhoni testvéreinkkel való szolidaritásunk, népünk jövőjével kapcsolatos hitünk és jó reménységünk kifejezése végett Gyülekezetünk csatlakozott a kezdeményezéshez.

Szóljon gyülekezeti házainkból június 4-én, csütörtökön 16.30 órai kezdettel a hangos harangszó

és hirdesse összetartozásunkat, elszántságunkat, jövőnk építése iránti elkötelezettségünket, a Mindenhatóba, mint a történelem Urába vetett bizalmunkat!

Isten, áldd meg a magyart!

Mészáros István László a Hit Gyülekezete Országos Vezetőségének ügyvezetője

dr. Mészáros István | 2020. 06. 04.