HIT GYÜLEKEZETE
Legény Zsófia
2022. 05. 20.
Maradj meg Isten népe között!
A május 14-ei istentisztelet összefoglalója

Az aposztázia ősmintája

 

Galata 4:8 - A galatabeli gyülekezetet azért intette meg Pál, mert visszatértek olyan kulturális szokásokhoz, melyeket megtérésük előtt űztek, azaz a korabeli világ szokásrendszeréhez kezdtek el idomulni. 

Az ateista emberek életmódjából hiányzik Isten értékrendje, ezeket az értékrendeket és cselekedeteket elutasítja Isten. Hiába fogadja el a társadalom az adott cselekedetet, Isten nem fogad el olyat, ami az ő elveivel ellentétes.

Fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a szívünket megkeményítse a bűn és az evilági nehézségek! Oda kell figyelni minden nap az Úr vezetésére, arra, hogy mi az egyetemes célja az Úrnak, és hogy személyes életünkre vonatkozóan a szuverén akaratát is megismerjük. 

Isten ítéletének legfontosabb szempontja a cselekedetek és az életmód.

A kegyelmet az Isten igazságosságára használjuk fel, hogy olyan életmódunk legyen, mely krisztusi. Ha megnyertük a kegyelmet, akkor olyan értéket hordozó cselekedeteket kell tenni, amivel elnyerjük Isten tetszését.

Izrael bukásának oka:

II. Királyok 17: 16-17 

A gonosz beteljesedett a királyság idejében, és ezért kellett Illésnek bujkálni. Azonban Isten megmentette. Nekünk is hűségesnek kell maradni, és elkötelezetten kell szolgálni Isten igéjének, a nehézség csak átmeneti. Isten győztes, és mi is azok leszünk mellette. Új emberiség fog a Földön élni. 

Júdea bukásának oka:

II Királyok 21:3-4 

Manassé király volt az, aki újra megépítette a magaslatokat, Baálnak és Aserának oltárt épített, megégette áldozatként a saját fiát, okkult embereket tartott és teljesen antikrisztusi figurává vált. 

Baál volt a föníciaiak istene, ők pedig gazdagok voltak. Izrael fölművelőként nem tudott annyit keresni, mint a főniciaiak, akik kereskedtek. Megirigyelték, azt akarták ők is. 

 

Szellemi erők mozgása az utolsó időkben

 

Egyre nagyobb mértékben fog a Szent Szellem az utolsó időkben kiáradni, erről Joel próféta is ír, ő közvetlenül a nagy nyomorúság előtti időszakra datálja ezt. 

A Szent Szellem kiáradásának a célja mindig az aratás.

Létre kell jönnie és létre is fog jönni Jézus visszajövetele utáni vágyakozás azokban a szentekben, akik a szívüket egyre jobban Isten felé fordítják.

Az utolsó időkben a második égből és a föld mélyéről is jönnek majd be gonosz szellemi lények. Ezekre nincsenek felkészülve az emberek, pedig már vannak látható jelei, mondjuk a gyűlölet, mely már politikusok szájából is elhangzik különféle etnikumok iránt. Ráadásul sokan még kereszténynek is tartják magukat ezek közül az emberek közül, ami még abszurdabb.

 

A keresztények feladata

 

A világban zajló események szorongást és rossz érzéseket okozhatnak, de nem ezekre kell figyelni, hanem Isten beszédére. Erősnek kell lenni az Úrban és az ő beszédében. A hívőknek képesnek kell lenni arra, hogy erőt vegyenek az Igéből. 

A Szent Szellem azért jött, hogy rendelkezésünkre álljon Isten természetfeletti ereje.

Isten olyan harcosává kell válni, aki képes megnyerni embereket az Úrnak. Imádkozni és böjtölni kell, hogy az Úr angyalai mellettünk álljanak, hogy segítsenek. A szellemi harc tudja a szellemi blokádot áttörni, ami gátolja a mennyei kijelentések megérkezését. 

János 16 

A mai világban kettősség van: az Úr népe, akik újjászülettek, benne vannak az Isten királyságában, a többi ember viszont az evilág istenének hatalma alatt állnak, ki vannak téve démonok és bukott angyalok befolyásának. 

Az emberek gonosz szellemi lények erejét táplálják, amikor olyan tetteket hajtanak végre, mint amilyenek a gyilkosságok. Az indokolatlan vérontás, a tömeggyilkosság, mint amilyenek a háború, az abortusz, ezek mind az ördög hatalmát erősítik a világ fölött.

A légkörben levő szellemi erők megnehezítik a hívők számára az imát, a böjtöt és a szellemi életet.

Ilyenkor azok a hívők, akik azt hiszik, hogy a világi praktikák és az okkultizmus segíthet nekik a tapasztalt gyengeségeken, azok tévedésben élnek. Meg kell erősödni, mert az Antikrisztus uralmát már csak a Szent Szellemmel betöltött keresztények tarthatják vissza. Erősnek kell lenni az Úr erejében, mert ez biztosítja egyéni, közösségi és nemzeti szinten is a fennmaradásunkat. 

A Szent Szellem az, aki meg tudja tartani a “bekattanástól”. A nemzetek túlélése a Szent Szellem erejének a mértékétől függ az utolsó időkben.

Ma olyan korban élünk, hogy még egyházi emberek is simán megtagadják az evangéliumi igazságokat, mert olyan kultúrához akarnak alkalmazkodni, ami Isten ellenségének uralma alatt áll. Tömegesen lázadnak az emberek. Az ördög kiárasztja az “antipünködsdi” szellemet, sokan betöltekeznek a démonokkal - ugyanaz történik, mint a galata levélben. 

Ezzel az ellenség célja a kereszténység megrontása és megszüntetése, de ez nem fog sikerülni neki!

Isten nem fogja hagyni, hogy a serege vesztes legyen!

Meg kell maradni Isten akaratában és Isten meg fog őrizni ezekben a drámai napokban is. Isten használni akar minket az embertársaink megáldása céljából. Ezért vagyunk fékező erők, mert van erőnk, ha Istenben vagyunk. A gonoszság mindig beteljesedésre akar jutni, és ezért haragszik az ördög, mert Isten támasztott mindig embereket, akik felismerték, hogy fékrendszer révén meg lehet gátolni a munkáját. 

Ébreszd fel a szellemed, hogy Isten szeretetének tüze égjen benned!

 

Ég benned a Szent Szellem tüze?

 

Jézus visszajövetelével kapcsolatban lehet lemérni, hogy mennyire izgat minket az ő visszatérése. Hidegen hagy? Vagy eszedben van, hogy saját magadat is rendbe szedd, és az embertársaidat is tájékoztasd az Evangélium üzenetéről?

Égetően szükségünk van a názáreti Jézus Krisztusra!

Amikor azt látjuk, hogy zavar van a fejekben, akkor az ellenségnek ziccer helyzete van. Ezért nem szabad helyet engedni az ördögnek az életünkben. Óriási tétje van a keresztény életnek ma, mert isteni feladatunk van. Ha a keresztények erősen állnak és harcolnak, gátolják az ördög munkáját. Ha viszont nem harcolnak, hanem helyette passzívak, visszaesnek a világi életvitelbe, akkor elősegítik az ördög munkáját és térnyerését.

Amit Isten rád rótt feladatként, azt neked kell betölteni a Földön, téged fog számonkérni az Úr. Erről szólnak a talentummal kapcsolatos példázatok.

Meg kell tenni mindent, hogy a tehetségünket, időnket, energiánkat ne fecséreljük el, hanem olyan dolgokra használjuk, melyeket Isten is értékel. Az istentiszteletnek akkor van értelme, ha a hétköznapi életünkben is Istent dicsérjük, az ő Igéjének megfelelően éljünk, és ezt meg is valljuk. 

Gyakorlati ateizmus, ha valaki szájával hirdeti, hogy ő keresztény, de amúgy nem úgy él, ahogy Istennek az kedves. 

A megtérés lényege, hogy Istennek átadjuk az életünket, tehetségünket, mindenünket. Neki élünk, fekszünk, alszunk. Az a feladatunk, hogy úgy ragyogjunk, mint az égen a csillagok, hogy Isten dicsőségét tükrözzük.

Nagyon súlyos bűnök az okkult dolgok, ezek antipünkösdi tevékenységek. Az okkult szellemi erők intenzív jelenléte falat képez az emberi szellem és a Szent Szellem között. A Szent Szellemmel való együttműködésben fel kell, hogy szabaduljanak az ember lelki képességei is, oda kell tudni adni a képességeinket, hogy a Szent Szellem megnyilvánuljon rajtunk keresztül. 

Ha okkult szellemek vannak jelen a légtérben, nem lehet érezni a Szent Szellem jelenlétét, azt hiszi az ember, hogy ő tett rosszat, vele van baj, pedig csak rövidzárlatot okoztak a szellemvilágban a szellemi erők, de a Szent Szellem nem hagyott el! 

A tiatirai gyülekezet az utolsó idők jelére mutat rá. Nem valóságosan megtérő emberekből áll. Nagy szerepe lesz az utolsó idők birodalom építésében az ilyen típusú egyházaknak. Isten azt akarja, hogy valóságosan megtérjünk, valóságosan betöltekezzünk Szent Szellemmel!

A kereszténység lényege a megtérés, és nem a beolvadás. Valóságos megtérés nélkül nem mondhatjuk magunkat kereszténynek.

 

A teljes istentisztelet visszahallgatható a Hit Gyülekezete applikációjában.

Aktuális híreink