Közlemény a 2016. évi


óvodai beiratkozás rendjéről

#
Hit.hu | 2016. 04. 04.
A Hit Gyülekezete által fenntartott intézményekben a 2016/17. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjai.

Az óvodába a 2016/2017-es nevelési évre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az egyház által alapított, valamint fenntartóként üzemeltetett óvodákban a felvételi eljárásról az alábbi dokumentumból tájékozódhat.

Hit.hu | 2016. 04. 04.