Közlemény

#kozlemeny
| 2018. 10. 11.
A Hit Gyülekezete Országos Vezetőségének közleménye a debreceni gyülekezetben történt változásról.

A Hit Gyülekezete Országos Vezetőségének közleménye a debreceni gyülekezetben történt változásról.

A Hit Gyülekezete debreceni helyi gyülekezetének pásztora, Nemes Ákos 2018. szeptember 17-én a Debreceni Gyülekezet pásztori tisztségből és szolgálata alóli felmentését kérvényezte, amit a Hit Gyülekezete Országos vezetősége megtárgyalt és egyhangúan elfogadott. Nemes Ákos tíz évvel ezelőtt, 2008-ban már felmentésre került és visszavonult a szolgálattól. Akkor a nyilvánosság előtt is elhangzott, hogy ennek indoka egy korábban, 2000-ben elkövetett erkölcsi bűn volt. Nemes Ákos a Debreceni Gyülekezet presbitériuma támogató javaslatának figyelembe vételével végül egy éves szünet után visszatérhetett a szolgálatba. Nincsen tudomásunk róla, hogy 2000 óta, az elmúlt 18 évben újabb ilyen jellegű bűnt követett volna el, és a lelkész is határozottan állítja ezt. Az elmúlt évek során azonban világossá vált, hogy ez a majd két évtizeddel korábbi ügy nem jutott nyugvópontra, ami mind a lelkész szolgálatát, mind pedig a debreceni gyülekezet életét hátrányosan befolyásolta. Az Országos Vezetőség ezért Nemes Ákos és családja, valamint a Debreceni Gyülekezet érdekeire való tekintettel szükségesnek látta a lemondás elfogadását. Ákos korábban és most is vállalta a teljes személyes felelősséget a kialakult helyzetért, ugyanakkor mind ő, mind pedig felesége, Bea sokat tettek a Hit Gyülekezetéért, amit köszönünk nekik és támogatjuk, hogy a jövőben a Budapesti Gyülekezet keretében folytassák munkájukat. 

Budapest, 2018. október 11.

A Hit Gyülekezete Országos Vezetősége

| 2018. 10. 11.