Kommunikáció a házasságban

#hazassag
#Kommunikáció
Kauzál Alexandra | 2020. 06. 06.
Beszélgetés Németh S. Judittal

Mennyire kell a szeretetet kifejezni szavakban, egy házasságban? Mennyire kell egymást úgy szólongatni, hogy "édesem", "drágám"? Mennyire lehet ezt elvárni a másiktól?

Ennek az elvárása nem kifejezetten pozitív dolog. Egy házasság nem csak erről szól. Arról is, hogy szeressük, támogassuk egymást, mindkét fél tegye bele a maga részét. De ha arra vagyunk beállítva, hogy nekem mi jár, az nem jó indítás egy házassághoz. Van, aki szereti szavakban kifejezni, mit érez a másik iránt, de azt feltétlenül elvárni nem jó. Van, aki ezt nem igényli, és nem is mondja a másiknak, de ez nem azt jelenti, hogy nem is szereti. Salamon azt mondja, „temérdek a gyűlölő csókja”, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a sok ömlengésben van az igazi szeretet. A derék asszonyról is azt mondja az ige, hogy „csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség”.Ez is azt jelenti, hogy nem csak szavakban nyilvánul meg a szeretet. Régen Magyarországon bizonyos kultúrákban az volt a szokás, hogy nem beszéltek sokat, mégis őszintén ki tudták fejezni az érzéseiket. János apostol azt mondja, ne szeressünk csak szóval és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Sok férfinél nem azon múlik, hogy szereti-e a feleségét, hogy hányszor mondja ki, hanem meg kell nézni a cselekedeteit. A feleség ne nyúzza a férjét folyton, hogy mondja azt, hogy szereti.

Az ilyen követelőzések általában a visszájára fordítják a kapcsolatot. A szeretetet nem lehet kikövetelni.

Tehát a tettek fontosabbak, mint szóval kifejezni a szeretetet. Ide tartozik az ajándékozás is?

Igen, és ennek bibliai alapja is van, mert tudjuk, hogy Ábrahám szolgája mennyi ajándékkal ment Rebekához. Az udvarlás velejárója az ajándékozás, persze az anyagi helyzetnek megfelelő mértékben. Az ajándékozás tárgyiasított szeretet. A tisztelet és szeretet kifejezése. Nem feltétlenül kell kapcsolódnia születés- vagy névnapokhoz, évfordulókhoz, ünnepekhez. Látjuk a gyülekezetben, hogy akik nagyon elfoglaltak a munkájukban, vagy a szolgálatukban, nem nagyon érnek rá megünnepelni minden eseményt. Amikor összejövünk az Urat dicsérni, együtt, az istentiszteleten, az egy óriási ünnep, és az ember nem érzi, hogy híján lenne az olyan eseményekben, ahol ünnepélyes érzések vannak, mert kap ilyet minden héten. Én kapok ajándékot, felettébb is, mint amit elvárnék, de nem érzem, hogy olyan létfontosságú dolog lenne a hívő életemben. Nem hinném, hogy máshol, ahol esetleg elfelejtik az ajándékozást, olyan nagy tragédia lenne.

Pár

Ez nem a korral jár, hogy fiatalabb korban - főleg a fiatal feleségek - fontosabbnak érzik, hogy kapjanak ajándékot a születésnapjukra a férjüktől? Többször hallani, hogy zokon veszik, ha a férj elfelejti.

Tudomásul kell venni, hogy a férfiak nagy része minden szeretetlenség nélkül nem tudja megjegyezni a születési dátumokat, házassági évfordulókat.

Vannak nők, akik ezt úgy fordítják le, hogy biztos nem is fontos nekik, hogy összeházasodtak.

Ez kultúrafüggő. Általában ott nagyon fontos ez, ahol nem történik semmi fontosabb esemény. A gyülekezetben viszont nagyon sok minden történik. A családunkban mi megajándékozzuk egymást, de mégsem érezzük, hogy olyan szakrális jelentősége lenne, hogy annyira bejátsszon a kapcsolatokba.

Mondtad, hogy az ajándékozásnak jelentősége van. Az rosszul esik az egyik félnek, ha soha nem kap ajándékot a másiktól.

Igen, rosszul eshet a feleségnek, ha soha nem kap ajándékot a férjétől, de fordítva is igaz.

A házasságban kölcsönösség van. Viszont ha szemrehányást teszünk ezért a másiknak, az nem segít a helyzeten.

Kezdeményezni kellene talán?

Lehet, hogy a férj családi kultúrájában ezt nem szokták meg. Ilyenkor meg lehet beszélni, de kulturáltan. Nem szabad ezért patáliázni, megsértődni, mert az nagyon kontraproduktív.

A testi érintkezés, az ölelés, a puszi, a kézfogás...ezeknek mekkora a jelentősége a házasságban?

Ez is egyénfüggő. A pszichológusok általában ajánlják. Ha jó hangulat van a családban, akkor ez spontán jön, természetessé válik.

A hölgyeknek jobban van rá igényük, de van, hogy a férfi jobban vágyik rá, hogy öleljék.

 A férfiaknak is van ilyen igényük, és jól esik nekik, ha ilyen gesztusokat tesznek feléjük.

Ölelés

És ha a feleség nem olyan kultúrából jön?

Akkor tanuljon. A keresztények mindent meg tudnak tanulni, és ami hitből jön, az szívből is jön. Meg kell tanulniuk a házasságban a bibliai kultúrát, azért, hogy szebb, mélyebb, fennköltebb legyen a kapcsolat, és hogy megszabaduljunk a közönséges tradícióktól, ami ma Magyarországon van. Több magyar családban szidalmak vannak, konfliktusok, szemrehányások - ez egy nehéz tradíció.

Az is nagy probléma, hogy egy idő után előjön a házasságban a közönségesség, ami nagyon zavaró.

Úri módon kell cselekedni a mosdóban is, az étkezőasztalnál is, és minden területen.

Az otthonunk nem a testi ember kiterjeszkedésének a helye. Szellemi emberként kell viselkedni.

Jézus is megszentelte az asztalt, étkezésnél is szent dolgokról beszélt. Természetesen minden mást is meg lehet beszélni az asztalnál, de nem mindegy, hogy milyen szavakat használnak. Isten mindenütt lát, ezért egy bizonyos színvonalnak lennie kell az otthonunkban is.

Jellemző probléma, hogy az emberek az otthonukban jobban eleresztik magukat, közönséges szavakat használnak.

Nagyon sajnálom, ha keresztényeknél ilyen előfordul. Nem férnek bele a közönséges, durva szavak az otthoni kommunikációba sem. Jézus azt mondta, hogy minden beszédért az emberek számot fognak adni. Én otthon még gyerekkoromban sem hallottam közönséges szavakat.

Egy polgári családban így van, de vannak olyan családi tradíciók, ahol ennek az ellenkezője van jelen.

Ez nem családi tradíció kérdése. Pál apostol az Efézusi levél 5:3-4-ben azt írja: "Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék tiközöttetek, amint szentekhez illik, sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás." Előtte a 4:29-ben: Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak." Nekünk az otthonunkban is szenteknek kell lennünk, nem csak a gyülekezetben. Ki kell szűrni a világban használt trágár szavakat. Akik őszintén megtérnek, soha többé nem használnak ilyen szavakat. Isten otthon is lát és hall bennünket, még a gondolatainkat is tudja, és mindenről számot kell majd adni.

Kommunikáció

Tovább folytatva a kommunikációt, alapkérdés szokott lenni, hogy a feleség beszólhat-e a férjének, ha bizonyos problémákat lát nála, amiről azt gondolja, hogy jogos.

A beszólás azt jelenti, hogy odamondogat, aminek a folytatása veszekedés. A legfontosabb a tisztelet, és a megfelelő időzítés, amikor bármiről lehet beszélni. Rossz pillanatban a jót sem lehet elfogadtatni.

Hogy tudok tisztelettel szólni?

Az egy hozzáállás, szívbéli viszonyulás.

Azt mondtad, az időzítés fontos dolog. Mi van, ha soha nincs rá alkalom?

Keresni kell az alkalmat. Mindig lehet találni olyan pillanatot, fel kell ismerni, hogy alkalmas-e az idő.

Mi van akkor, ha a nő tisztelettel, kedvességgel elkezdi mondani a problémát, de a férfi mégis rossz néven veszi?

Akkor valószínű, testi ember, de akkor imádkozni kell érte, és ugyanúgy folytatni kell a tisztelettel való kommunikálást.

És ha tisztelettel indul, de valahogy mégis elfajul a dolog?

Akkor ott a démonok uralkodnak.

Mit lehet ilyenkor tenni?

Az okosabb olyankor leáll. Ahogy Salamon mondja, hogy az eszes meglátja a bajt, elrejti magát, a bolond meg nekimegy, és kárát vallja. Fiatal korban olyan az ember, mint egy tüzes paripa.

Csak azért is mondja a magáét, aztán a másik is megmondja a magáét, és utána nyalogatják a sebeiket. Aztán jön, hogy ki kérjen bocsánatot. Az okosabb bocsánatot kér.

Egy házasságban nem lehet teljesen kiküszöbölni az ilyen helyzeteket. Ha nagyon sok ilyen van, az utalhat valamilyen szellemi viharra?

A szellemi tényezőket ne hagyjuk ki! Ha fiatal házasoknál előfordulnak ilyenek, még az elején a családi szellemi tradíciók felerősödnek. Együtt kell imádkozni, és megharcolni ezeket a problémákat. Az ördög és a démonok, valóság. A mostani világ tagadja ezeket, pedig ez igaz. Látható az életünkben, a gyümölcsei itt vannak. Mi nem zárhatjuk ki ezeket a szellemi lényeket, és azokat, akik harcolnak az igazság ellen, Isten ellen. Ha nagyon sok a konfliktus, akkor érdemes megvizsgálni, hogy voltak-e a családban válások, abortuszok, okkultizmus, varázslás, bálványimádás, mert ezek harmad és negyedíziglen kihatnak. Ezeket Jézus nevében meg kell harcolni!

Ezek a familiáris erők okozhatnak folyamatos feszültséget?

A fiataloknak látni kell, hogy a közös ellenség az ördög, aki egymás ellen akarja fordítani a feleket. Nem egymás ellen kell harcolni, hanem a Sátán és a démonok ellen, amelyek az ősöknek is tönkre tették az életüket.

Veszekedés

Hogyan kezeljük a feszültséget? Ha például egy hölgy érzelmi manipulációt tanúsít a férje iránt, esetleg napokig nem szól hozzá.

Ez nem igei. Pál apostol mondja, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ezt nem engedhetjük meg magunknak.

Nem feküdhetünk le haraggal a másik iránt.

Nem, mert ha az Úr visszajön, akkor itt hagy a haragoddal együtt. Aki nem bocsájt meg, annak nincs bűnbocsánata, akinek nincs bűnbocsánata, az nem megy az Úrral.

Ha kényszeredetten is, de kérjünk bocsánatot a másiktól! Derek Prince azt mondta, hogy nem kell érezni a megbocsájtást, csak akarni, és kimondani.

Az probléma, ha van olyan házasság, ahol soha nem veszekednek?

Az nagyon érdekes lenne, ha két ember között mindig harmónia lenne, de ha van ilyen csoda, azért hálásnak kell lenni.

Az baj, ha a feleség mindig hangosabb például egy társaságban, mint a férje, hogy mindig ő viszi a szót?

Igen, az baj. Az éktelen és szégyen, még ha a férjet nem is zavarja. Azt a férfit tisztelem az önuralmáért. Mi ezt időben megbeszéltük, és nekem nem a "hallgass" jutott szerepemül. Mindig borzasztó kínos látni ilyet, ha társaságban vagyunk, és a nő nem veszi észre magát. Átveszi a szót, az akaratát ráerőlteti a másikra. Vannak súlyosabb esetek is, ezt gyakran varázslásnak nevezi a keresztény irodalom.

Olyan is előfordul, hogy a feleség társaságban beszól a férjének, kioktatja őt.

Ezzel megszégyeníti a férjét, bocsánatot kell utána kérnie! A férjnek sem szabad leszólnia a feleségét, vagy rendre utasítania. Ez azt jelenti, hogy nem tisztelik, vagy nem szeretik egymást eléggé. Azt már a házasság előtt meg kell beszélni, hogy ne hozzák egymást ilyen helyzetbe.

Folytassuk a beszélgetést a házasélettel kapcsolatos problémákkal! Ha az egyik fél ezen a területen lazább, természetesebb, a másik fél esetleg merevebb, mert ilyen háttérből jön, mi ilyenkor a megoldás?

Azért jó a közös imádkozás, mert egy kapcsolati alapot jelent. Ezt a problémát meg lehet imádkozni. Házastársaknak nagyon hasznos elolvasni a Boldogság titkai című könyvet. Bár nem minden teljesen bibliai benne, de a szálkát ki kell köpni, és nagyon jól használhatják a gyakorló házasok.

A vallásos merevség, a gátlásosság nem bibliai. Megfelelő keretek között lehet élni a házaséletüket.

Katolikus körökben volt az a felfogás, hogy csak akkor szabad házaséletet élni, ha a szaporodás a cél.

Ez már annyira idejét múlt felfogás, hogy szerintem a katolikusok sem emlékeznek rá.

Van-e arra valamilyen szabály, hogy milyen gyakran kell házaséletet élni?

Ez is egyénfüggő, nem lehet erre szabályt felállítani. Ahogy nekik a legjobb. Régen azt mondták a fiataloknak, hogy hetente kétszer, háromszor, de idősebb korban már fáradtabbak az emberek. De teljesen nem lehet elhagyni, mert az nem jár jó következményekkel.

Szeretet

Gyakori jelenség, hogy a férfinek nagyobb igénye van a házaséletre, mint a nőknek. Mit tegyen a nő? Vesse alá magát mindig, vagy a férj legyen tekintettel a feleségre?

A kölcsönösség nagyon fontos. Pál apostol az I. Korintus 7-ben azt mondja, hogy ne fosszátok meg egymást, tehát nem lehet folyamatosan elhúzódó a hölgy. Ugyanakkor, hogy ráérjenek más dolgokra, a böjtölésre és az imádkozásra, és utána megint folytassák. Meg kell egyezni ebben!

Böjtölés alatt lehet házaséletet élni?

Nincsenek erről tiltások, de a böjtölés nem erről szól. Nem böjtöl annyit az ember, hogy ne bírja ki.

Mi van akkor, ha zsarolásra használja a nő a házasélet megtagadását?

Ez nagyon veszélyes, ezzel nem szabad dobálózni!

Hogyan védekezzenek a keresztény házasfelek?

Az abortusszal egyáltalán nem, ez különösen tiltott, mert egyértelműen gyilkosság. A Biblia is ezt tanítja. Hasonló dolog az abortusztabletta és a spirál is, ezeket nem szabad használni. Vannak korszerű fogamzásgátló tabletták, ezekről az orvossal kell beszélni.

Ha nem történik meg a testi együttlét, akkor érvényes-e a házasság?

A katolikusoknál érvénytelenítették az ilyen házasságokat, mert nem teljesedett be, nem lettek ketten egy testté. Gyülekezeti szinten vannak erre példák, amikről komoly beszélgetés zajlott a gyülekezet vezetőivel. Egyéni elbírálás kellett. A Biblia alapján nem teljesértékű a házasság, ha nem történt meg a testi kapcsolat.

Válóok?

Csak akkor, ha ők ketten úgy látják. Vannak emberek, akiknek a szeretete felülbírálja még ezt is.

Testi jellegű elvárások lehetnek a másik felé, hogy például legyen fitt a férj, maradjon sovány a feleség?

Biztos kívánatos, ha fiatalos és fitt marad még 80 évesen is valaki, de az időt és fáradtságot, többféle tényezőt is figyelembe kell venni. Nem elfogadható az a szemlélet, hogy az az igazi érték az emberben, ha fiatal és csinos marad. Ezt a szemléletet Amerikában a filmipar és a pornóipar hozta be.

Az viszont igaz, hogy fontos, ha az ember nem hagyja el magát. Elvárás, hogy a másik vonzó és kedves legyen a társa számára.

A fogadalomban benne van, hogy jóban, rosszban, betegségben, egészségben. Mi van akkor, ha az egyik megbetegszik, és olyan elváltozások lesznek rajta, ami megváltoztatja a külsejét? Akkor el lehet hagyni? Be kell kalkulálni, hogy a házasságban benne van az együtt öregedés. Az idő, a fáradtság, sok minden nyomot hagy az emberben. Az nem keresztényi, hogy elvárja az egyik fél a másiktól, hogy minden ilyen jelet szüntessen meg magán. Viszont mindent el kell követni, hogy a másik számára a lehető legjobban nézzen ki, a lehetőségeken belül. Ne legyen egy keresztény nő sem slampos, elhanyagolt, mert úgysem válhat el tőle a férje, ez elfogadhatatlan, de a férfiak se centiméterben mérjék a nők szépségét!

Kauzál Alexandra | 2020. 06. 06.