Kétmilliárdos ház,


gazdag lelkészek, kifosztott hívők?

#bovolkodes
#anyagiak
Morvay Péter;Morvay Bátor | 2019. 09. 30.
Németh Sándor a Hit Gyülekezete pénzügyeiről
Benny Hinn nemrég megbánta a „bővölködés evangéliumát”. Mit reagál erre a Hit Gyülekezete?

Benny Hinn nemrég megbánta a „bővölködés evangéliumát”. Mit reagál erre a Hit Gyülekezete? Gazdag pásztor – szegény hívő? Kétmilliárdért eladó a vezető lelkész háza – Németh Sándor a Hit Rádiónak adott gyorsinterjúban a pénzzel kapcsolatos legizgalmasabb aktuális kérdésekre válaszolt.

Nagy érdeklődést és vitát váltott ki a keresztény világban Benny Hinn szeptember elején tett nyilatkozata, amelyben bejelentette, hogy „megtér a bővölködés evangéliumából”. (A videó ITT elérhető)

Vajon kell ezzel kapcsolatban a Hit Gyülekezetének is változtatni a tanításán és az adakozási gyakorlatán? – tették fel sokan a kérdést.

 

 

Jézus megváltása és a bővölködés

 

„Nem csak Egyesült Államokban, hanem Európában, Afrikában és Dél-Amerikában is nagyon sok vita és probléma van ezzel kérdéssel kapcsolatban.” – válaszolta a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. „Két különböző dologról van szó: a prosperitás evangéliumáról és magáról a prosperitásról, vagyis a bővölködésről. Nagy hibát követnek el azok, akik az evangéliumból egyetlen igazságot kiemelnek és az evangéliumot ennek az egy igazságnak a szolgálatába állítják."

A bővölködés és az áldás bibliai igazság, de ha az evangélium hirdetésének csak annyi a célja, hogy valaki anyagi áldást szerezzen ebből, akkor hamis evangéliumról beszélünk.

 

 

Németh Sándor szerint a prosperitással kapcsolatban is vannak viták, de ebben az esetben konkrét pénzgyűjtési gyakorlatokat, manupiláláson alapuló pénzgyűjtési technikákat vitatnak, nagyon is jogosan. „A bibliai bővölködés alapja Jézus Krisztus megváltása: a kereszten megfosztották a ruháitól, mezítelen volt és szomjazott. A szegénység, a szomjúság és a mezítelenség a szegénység átkának a jele, amitől megváltott bennünket Jézus. Pál így erről: ’Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét (khariszát, kegyelmét), hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.’, továbbá: ’Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.’

Az eredeti görög szöveg azt fejezi ki, hogy ’legyen minden jótéteményre fölöslegetek’.

Isten akarata az, hogy az emberek elégedettségre jussanak, tehát minden fizikai és anyagi szükségükre választ kapjanak, emellett legyen akkora anyagi feleslegük, ami alkalmassá teszi őket a jócselekedetekre.

Ennek természetesen semmi köze sincs a visszaéléshez, aki ezt teszi, az igazságban jár. A Biblia nem arról beszél, hogy kinek mekkora vagyontömege van, hanem arról, hogy mi van a szívben. Ami a szívben van, az határozza meg az ember minőségét.”

 

 

Adakozás: szabad akaratból vagy előírás szerint?

 

Németh Sándor elmondta, hogy a Hit Gyülekezetében kezdettől fogva a szabad akaraton és a hiten alapult az adakozás. „A hit létrejöttében is szerepet játszik az akarat, mert ha valaki nem akar hinni, akkor nem is fog hinni. A hit hallásból származik, a hallás pedig Isten igéjének a prédikálásából. Már a nyolcvanas évek elején is az ószövetségi és az újszövetségi igazságokat vettem alapul, mert láttuk azt, hogy többféle formája van az adakozásnak, az egyik például az önkéntes és hit általi tizedfizetés.

Amikor a Hit Gyülekezetében ingatlanfejlesztések és építkezések zajlottak, mindig tájékoztattuk a hívőket, hogy milyen anyagi céljaink vannak.

A tapasztalatunk szerint a hívők támogatták ezeket a célokat adakozás formájában. A Hit Gyülekezete anyagi struktúrájának és bevételének ez az alapja.

Ugyanakkor vannak olyan felekezetek, az egyháztagságnak egyik feltétele a kötelező tizedfizetés vagy egyházi adó– de amelyik egyház ezt a bejegyzési kérelmében előre közli, és azt az állam elfogadja, akkor az ilyen megoldás is teljesen törvényes.”

 

 

Milliárdos lelkészek?

 

Németh Sándor az interjúban beszélt a személyes jövedelméről is. Elmondta, hogy ez elkülönül az adakozástól. „Az elmúlt évtizedekben tömegeknek prédikáltam, nemcsak egyszeri esetben, hanem rendszeresen. Pontos számot nem tudok mondani, de rengeteg ezekből készült magnó- és videókazettát, CD-t, könyvet és más terméket értékesítettek.

Nem minden bevételt fogadtam el, de az Ige mondja, hogy aki az evangéliumot szolgálja, az az evangéliumból éljen.

Jézus azt mondta, hogy amikor egy városba elmentek, akkor amit elétek tesznek, azt fogadjátok el. Nagyon fontos, hogy a pásztorok, különösen a nagy gyülekezetekben, önálló egzisztenciával rendelkezzenek. Van olyan rendszer is, hogy az állam fizeti a pásztorokat és a lelkészeket, de az evangéliumi és protestáns közösségekben a legtöbb helyen a hívők tartják el a lelkészt. Nyilvánvalóan minél nagyobb a közösség, minél prosperálóbb, növekedőbb, annál inkább befolyásolja az a pásztorok életminőségét.”

 

Az egyik legnehezebb foglalkozás

 

A vezető lelkész hangsúlyozta, hogy a Bibliában a pénz önmagában nem piszkos dolog, a megítélése attól függ, ki milyen célra használja. „Sok olyan pásztort rágalmaznak, akik az anyagi javaikat, jólétüket nem hedonizmusra használják, hanem az egyház építésére. Nagyon sok kiadással jár a nemzetközi szolgálat és az utazás, de ha helyben vannak, akkor is számos költségük van. Az állandó tömeggel való érintkezés miatt fontos, hogy a pásztorok megfelelő körülmények között lakjanak, és mentálisan, pszichikailag is meg tudjanak újulni, egészségesek legyenek. Az Istent szerető emberek örülnek annak, ha Isten felkent emberei hosszú ideig élnek.

 

 

Németh Sándor emlékeztetett rá, hogy ha egy pásztor lelkiismeretesen végzi a feladatát, akkor a két kezén meg tudja számolni, hány szabad hétvégéje van. „Ezzel szemben egy üzletember akkor megy el hétvégenként egy külföldi utazásra, amikor akar. A pásztorokat világméretekben nagyon sok igaztalan előítélet veszi körül és összehasonlíthatatlanul nehezebb az életük, mint például az üzletembereknek, vállalkozóknak. Nem véletlenül érzik azt a fiatalok is, hogy nagyon nehéz rászánni magukat erre a pályára.”

Ma a pásztoroknak számos olyan feladatot is el kell látniuk, amire korábban nem volt szükség. „A modern gyülekezetek teljesen mások, mint a hagyományos, középkori gyülekezetek."

Véleményem szerint egy gyülekezet vezetőjének egyrészt nagyon jártasnak kell lennie a teológiában és az ezzel kapcsolatos szakágakban, ugyanakkor átlagon felüli ismeretekkel kell rendelkezniük közgazdaságtanból is, mert másképp nem tudnának tanácsot adni a híveknek.

"Jogi műveltséggel is kell rendelkezniük és bizonyos szintű politológiai vagy pszichológiai ismeretekkel is. Emellett rendelkezniük kell jó kommunikációs képességekkel, és érteniük kell egy adott szinten a modern kommunikációs eszközök használatához is. Nagyon sokoldalúnak kell tehát lennie ma egy pásztornak. Nem egy könnyű pálya ez.” – mondta Németh Sándor.

A vezető lelkész elmondta, tud arról a videóról, ami az interneten kering és azt állítja, hogy két milliárd forint értékű házban lakik. Ezzel kapcsolatban azt kérte a műsorvezetőtől és a hallgatóktól, hogy ha bárki el tudja érni a vevőjelölteket, feltétlenül szóljon nekik. „Hozzák a két milliárdot és azonnal odaadom nekik a házat. Egy milliárdot beadok belőle a gyülekezetnek és egy milliárdból veszek a Rózsadombon magamnak egy szép házat.”

 

 

Gazdag egyház, szegény hívők?

 

Nemrég jelent meg az 1%-os adófelajánlásokról a kimutatás, miszerint mind a felajánlók számában, mind a rendelkezett összeg tekintetében nagyot lépett előre a Hit Gyülekezete. Németh Sándor ugyanakkor cáfolta azt a sajtóban megjelent állítást, hogy a gyülekezet nagyobb arányú támogatásban részesülne, mint más felekezetek. „Éppen ma volt a bírósági tárgyalása ennek az ügynek, mert valótlant állított az újságíró (a G7 gazdasági híroldalt első fokon helyreigazításra kötelezte a bíróság – a szerk.)” – mondta a vezető lelkész, aki szerint az egy főre eső adófelajánlások összege azt mutatja, hogy a gyülekezetben sajnálatos módon nincs annyi gazdag ember, mint egyes kisebb létszámú, de anyagilag erősebb közösségben.

„Ezért úgy látom, hogy a jövőben többet kell tanítanunk a prosperitásról."

A Hit Gyülekezete minden híreszteléssel szemben nem egy gazdag gyülekezet, bár az intézményrendszere kívülről ezt sugallja. Ez inkább a hívők elkötelezettségét mutatja, azt, hogy átlagon felül támogatják a közösség életét.

"Úgy gondolom, ezt azért teszik, mert szellemi áldást nyernek ezen a helyen és ezt viszonozzák.” A kifosztott hívőkről szóló legendáknak azonban nincs alapja, mert a gyülekezet támogatását mindenki a saját reális anyagi lehetőségei szerint vállalja: „Van egy alapelv az adakozással kapcsolatosan: nem szabad az embernek erőn felelett adnia.” – hangsúlyozta Németh Sándor.

 

 

Morvay Péter;Morvay Bátor | 2019. 09. 30.