A keserű cinizmus

#cinizmus
#fiatalok
Badinszky Bence;Pátkai Benjámin | 2020. 07. 14.
Interjú Ruff Tiborral
Mi a cinizmus? Honnan ered? Milyen hatással van ránk? Interjúalanyunk Ruff Tibor teológus, a Szent Pál Akadémia tanára, aki a cinizmussal kapcsolatos kérdésekre ad választ.

Mit jelent a cinizmus?

Ha egyszerűen kellene definiálnunk ezt a manapság gyakran használt fogalmat, akkor így fogalmazhatnánk: a valódi értékek megvetése. Az igazi kemény cinizmus az egy teljes értékvesztettség, párosulva egy állandó gunyorossággal. Sajnos mára a szó jelentése eltorzult, a legtöbben helytelenül használják. Ha például valaki humorizál, szarkasztikusan vagy ironikusan fejezi ki magát, rögtön rámondják, hogy cinikus. Úgy tudjuk megállapítani, hogy humorról vagy cinizmusról van-e szó, hogy szeretettel beszél-e az illető, vagy nem. Ugyanis a cinizmus fontos ismertetőjele, hogy nincs benne semmi szeretet.

Miből ered a cinikus magatartás?

A cinizmus mögött a legtöbb esetben felsőbbrendűségi érzés és kiábrándultság áll. A Zsidókhoz írt levél 12:15-ben azt olvassuk, hogy: „Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon és ez által sokan megfertőztettessenek”.

A cinikus magatartás annak a jele, hogy valaki keserűséget hordoz magában, a keserűség pedig abból lesz, ha valaki nem bocsát meg az ellene vétkezőknek.

Azt mondja az lge, hogy „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon” (Efézus 4:26). A harag romlékony áru, nem szabad, hogy magunkban tartsuk és érleljük. Ha este úgy alszol el, hogy haragszol valakire, a harag másnapra neheztelés lesz, és pár nap után megrohad az emberben és végül keserűséggé válik. A keserűség ezután leereszti a gyökerét a szívbe, és a szív állandóan keserűséget fog teremni, így megkeseredetté válik az ember. Ennek tünete a cinikus magatartás, minden érték megvetése. A megkeseredettség az ember életszínvonalát egyre csak lejjebb taszítja, elveszti az egyik legfontosabb értéket, a boldogságot.

Mi a cinizmus valódi célja, ha egyáltalán van ilyen?

A cinizmusnak tudatosan kitűzött célja nincs, hanem általában csak érzelmi célja van, mégpedig az, hogy az illető így hozza a környezete tudomására azt, hogy meg van sértődve. Vagy egy személyre, barátjára, vagy egy egész közösségre. Ezzel a magatartással nem csak azt üzeni az ember, hogy őt megsértették, hanem bosszút áll a környezetén oly módon, hogy azt érezteti a körülötte lévőkkel, barátaival, hogy ők is érezzék magukat rosszabbul.

Kinek származik nagyobb kára ebből?

A legrosszabb annak, aki benne van, de nagyon mérgező a környezetére is. Egy cinikus ember körül eltűnnek a barátok és az ember egyre magányosabb lesz, emiatt még sértettebbé válik, és ennek az örvényeffektusnak következtében az ember egyre csak lejjebb jut. Összegezve tehát a cinizáló félnek származik nagyobb kára a mindent megvető életmódjából.

Mi a helyzet a kereszténységgel szembeni cinizmussal?

A kereszténység elleni cinizmus nagyon veszélyes, mert a kereszténység igazi, szent értékeket hordoz. A Biblia beszél Béliál fiairól. A Béliál szó háromféleképpen fordítható le héberről magyarra: érték nélküli, felemelkedés nélküli és iga nélküli.

Ha egy ember érték nélküli, akkor nem rendeli alá magát semmilyen igának vagy vezetésnek, viszont emiatt felemelkedés nélkülivé válik, ugyanis úgy nem lehet az életben felemelkedni, ha az embernek nincsenek értékei.

Összefoglalva, aki minden értéket megvet – tehát cinikus – az nem tud felemelkedni az életben. A kereszténységgel szembeni cinizmus végső soron a Béliál fiai esetéhez vezet, de ez eléggé szélsőséges eset. Ha valaki a környezetünkben például egyik barátunk – efelé tart, fontos észhez térítenünk, leülni vele, és őszintén – ugyanis a cinizmus legnagyobb ellenszere az őszinteség – elmondani neki, hogy minket eléggé zavar a viselkedése, hogy a szüleink és a kereszténység által képviselt valódi értékeket megveti és semmibe veszi. Ha nem akar változtatni, akkor nem muszáj vele maradnunk, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy olyanokkal töltsük az időt, akikkel nem érezzük jól magunkat. Persze, mint felebarátunkat továbbra is szeretjük, de nem vele töltjük a szabadidőnket.

Badinszky Bence;Pátkai Benjámin | 2020. 07. 14.