Keresztelőmedencét avatott a


Hit Gyülekezete Pécsett

#
Hit Gyülekezete Pécs | 2021. 10. 19.
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté evangéliuma 28,18–20)

A Megváltó földi szolgálatának legvégén elhangzó felszólítása ma is az Egyház egyik legfőbb küldetése. A Hit Gyülekezete pécsi közösségében is immár 34 éve zajlik e hitbeli cselekedet gyakorlása hol fürdőkádban, hol uszodában, hol egy ideiglenesen felállított medencében, vagy éppen az Orfűi-tóban. A közösség vezetése elérkezettnek látta az időt, hogy erre a célra létrehozzon egy végleges, kulturált környezetet a gyülekezeti teremhez kapcsolódó épületrészben, ami bármikor rendelkezésre áll. Néhány hónapos előkészítő és kiviteli munka után október 3-án, vasárnap ünnepélyes keretek között került átadásra az elkészült keresztelőmedence a hozzá tartozó öltözőkkel. Az avatáson beszédet mondott Hack Péter pécsi vezető lelkész, valamint Petrőcz László országos hivatalvezető, továbbá áldást mondtak a régióban működő gyülekezetek lelkészei: Abaházi Zoltán, Lévai Zoltán és Lőrincz Péter.

Az új keresztelőhelyen október 10-én tartották az első vízkeresztséget, amikor is 17 testvérünk lett alámerítve a Jordán folyó impozáns látképe előtt. A pandémia időszaka alatt külön-külön, egyesével, fürdőkádban alámerített, közel 60 hívő újjászületését követően ezután itt zajlanak majd a vízkeresztség-összejövetelek, akár az egész régió hívői számára is.

Hit Gyülekezete Pécs | 2021. 10. 19.