Jeruzsálemi vendégek


a Hit Gyülekezetében

#
Katonai Rebeka | 2019. 12. 03.
Október 26-án vendégek érkeztek Jeruzsálemből a Hit Gyülekezete istentiszteletére: Albert Veksler úr és kedves felesége, Ellie, a jeruzsálemi imareggeli főszervezői, akik hálájukat fejezték ki Magyarország és a Gyülekezet felé, a Jeruzsálem ügye melletti aktív kiállásukért.

Október 26-án vendégek érkeztek Jeruzsálemből a Hit Gyülekezete istentiszteletére: Albert Veksler úr és kedves felesége, Ellie, a jeruzsálemi imareggeli főszervezői, akik hálájukat fejezték ki Magyarország és a Gyülekezet felé, a Jeruzsálem ügye melletti aktív kiállásukért.

Németh Sándor kifejtette, hogy a gyülekezet már a kezdetektől bátran vállalta filoszemita viszonyulását Izrael felé. Elmondása szerint az 1980-as években, a kommunista időszakban „mi voltunk az egyetlenek, akik ki mertük tenni az udvarra az izraeli zászlót, mert nem voltunk hajlandóak elfogadni azt, hogy a Messiás földjével, országával és népével Magyarországnak nem rendezett a kapcsolata.”

A Gyülekezet vezető lelkésze egyértelművé tette a pozitív hozzáállás okát: „Meg voltunk győződve arról, hogy igaz az, amit Isten Ábrahámnak mondott, hogy: „aki téged áld, az áldott lesz.”

Emellett tisztában voltak azzal is, hogy Magyarországnak súlyos öröksége van a második világháborúból, ezért mind a mai napig fontosnak tartják a rendszeres imádkozást, közbenjárást és bűnbánatot, hogy a nemzet felszabaduljon az átok alól.

A Jeruzsálem melletti kiállás egyik legjelentősebb eseménye az 1996-os „Nem felejtkezünk el rólad Jeruzsálem” elnevezésű konferencia volt, melyet Jeruzsálem alapításának 3000. évfordulójára rendeztek. A rendezvényre ötezer fő érkezett Közép-Európa húsz különböző országának karizmatikus egyházaiból. Magyarországról a Hit Gyülekezete tagjai kétezer-ötszáz fős zarándokcsoporttal képviseltették magukat.

 

Németh Sándor és Albert Veksler

 

Albert Veksler beszédében számos Izraelre vonatkozó próféciára is felhívta a figyelmet: „Minden szó, ami meg van írva ebben a könyvben, beteljesül, még mielőtt a Messiás visszajön. Azt mondja Isten, hogy »visszahozlak benneteket minden nép közül, és összegyűjtelek benneteket a ti földeteken. Megtisztítalak benneteket, és megmoslak minden bűntől. Adok nektek egy új szívet, és egy új szellemet helyezek belétek.« És ha azt mondta Isten, hogy beteljesedik az „a”, akkor be is teljesíti azt. Ha pedig azt mondja, hogy „b”, akkor azt is beteljesíti.”

Az elmúlt 71 évben Izrael minden ellenségével szemben győzelmet aratott, ez pedig egy dologra mutat: Isten hűségére.

"Azt ígérte, hogy visszatéríti a zsidó népet magához, úgyhogy ez meg is fog történni. Meg van írva, hogy Izrael elutasítása a nemzetek számára gazdagságot jelentett. Akkor mi mást jelentene az ő visszafogadásuk, mint halálból való életet?” – hangsúlyozta Veksler úr.

Magyarország szerepét illetően a Hit Gyülekezete vendége kiemelte, hogy „ti vagytok az egyetlen Európai Uniós ország, akik kijelentették, hogy szeretnék a nagykövetségüket Jeruzsálembe helyezni. Idén márciusban Magyarország egy gazdasági-kereskedelmi irodát nyitott Jeruzsálemben. Emellett a magyar kormány azt is kijelentette, hogy a Júdeából és Szamariából érkező termékekre nem hajlandóak megkülönböztető jelzéseket tenni. Meggyőződésem, hogy ezért Isten áldása fog jönni Magyarországra.”

Beszédének lezárásaképpen háláját fejezte ki Magyarországnak, és a Hit Gyülekezete tagjainak, akik segítsége és támogatása nélkül az izraeli-magyar kapcsolat ma nem lehetne ilyen virágzó.

Németh Sándor kifejtette, hogy „ebben az évben is nagyon ígéretes fejlemények történtek Izrael és Magyarország közötti kapcsolatban. Különösen mi - akik Isten Igéjére figyelünk - nagyon jól tudjuk, hogy ez csak egy állomás, nem a végállomás. Mi olyan utasok vagyunk, akik a végállomásra szeretnének jutni, ami pedig az, hogy Jeruzsálem újra dicsőségben fog ragyogni, tele lesz Isten dicsőségével. Ott lesz a Messiás, és beteljesedik, amit Ézsaiás próféta mondott: a nemzetek felmennek az Úr hegyére, és hallgatják Isten igéjét. Az Úr neve nem lesz káromolva és nem lesz bűn a Földön, hanem tele lesznek a nemzetek Isten jelenlétével. Nekünk egyházként pedig az a feladatunk, hogy ebben az átmeneti korszakban Isten Királyságának előkészítői legyünk.”

Katonai Rebeka | 2019. 12. 03.