Hogyan szolgáljuk Isten Igéjét?

#istentisztelet
#hit
Hit.hu | 2016. 03. 21.
Az új adással jelentkező Vidám Vasárnapban Németh Sándor arról beszélt: a keresztény élet csak természetfölötti szinten tud áldott és sikeres lenni.

A Vidám Vasárnap legújabb adásában Sámuel próféta élettörténete alapján az elhívásról, mint az emberi sors központi kérdéséről beszélt Németh Sándor.

A prédikátor leszögezte: Isten elrejtőzött, kivonult a világból, amelynek első oka az ember bűnbeesése, bűnös életmódja és a Názáreti Jézus Krisztus megfeszítése volt. Emlékeztetett arra, hogy Izrael fiainál is voltak ún. karizmatikus korszakok, amikor nagyon erőteljesen működött Isten kegyelme, ereje közöttük. Ezekre az volt jellemző, hogy az emberek többsége istenfélő volt és csak kivételesek voltak a bűnbeesések. Ez utóbbiaknak is voltak következményei, amelyek jelezték, hogy ha Isten szentségét, törvényét megsértjük, akkor elveszíthetjük Isten támogatását, kenetét. 

A vezető lelkész felhívta a figyelmet, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet, mert akkor nem kapunk kijelentést, nem tudunk az Úrhoz közeledni, stagnáló állapotba kerülünk. "Ha valaki megreked a keresztény életében, általában elindul az erkölcsi romlás", mondta, majd hozzátette, hogy "a keresztény élet olyan, mint a kötéltánc". Ennek során nem lehet megállni, csak előre haladni, különben lezuhan az ember. A Názáreti Jézus Krisztusban való élet viszont "maga a győzelem, a siker, az áldás". Kiemelte azt is, hogy "a keresztény élet csak természetfeletti szinten tud sikeres lenni". 

Isten eltávozásának volt egy pozitív, második oka is: hogy a hit létrejöhessen az emberek szívében, amely által válaszolni tudunk az Isten igazságára. “A hit soha nem a látható dolgokra irányul. Az Ige leszögezi: a hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” - mondta a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. 

A prédikációban szó esett a hit természetéről is. Németh Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy a hit nem individuális, hanem általános érvényű. Az üdvözítő hit eredményeképpen a bűnös emberből igaz ember lesz. A hit mindig válasz, elfogadás Názáreti Jézus Krisztus igazságára, hogy értünk halt meg, értünk támadt fel. Mindenki ugyanezt a szellemet kapja - ez az általános - és abban, hogy ki hogyan éli meg ezt a kapcsolatot, milyen mélyen, ez a személyes rész. Ezért soha nem egyedi a hit. 

A hit egyben közösségteremtő erő is. Egy nézői kérdés kapcsán beszélt arról a Magyarországon divatos jelenségről, amikor emberek úgy tartják magukat Krisztushoz tartozónak, hogy kizárólag „személyes hitről” beszélnek, elutasítva az ekklésziával, az Egyház többi tagjával való közösséget. 

Az adást a Vidám Vasárnap honlapján teljes hosszában megnézheti.

Hit.hu | 2016. 03. 21.