Hogyan lehet


kijönni a pornográfiából?

#pornografia
#bun
Kulifai Máté | 2020. 05. 12.
Kulifai Máté beszélget Morvay Bátorral
Mi a kulcsa annak, hogy az ember végleg szabad legyen a pornográfiától? Normális a visszaesés? Hogyan tartsunk ki a teljes győzelemig? Kulifai Máté a szabadulásról beszélgetett Morvay Bátorral a Hit Rádió Full Kontakt című műsorában.

Gyakorlati ötleteket szeretnénk adni ahhoz, hogyan lehet megszabadulni a pornográfiából. Bátor korábban is őszintén beszélt arról, hogy ő is küzdött ezzel a problémával. Arról kérdeznélek, hogy ha visszaemlékszel arra az időszakra, amikor elkezdtél harcolni ellene, mik voltak az első kezdeti lépések, amik kudarccal végződtek?

Az elején van egy sokkhatás, amikor rádöbben az ember, hogy mit csinál. Nekem sokáig tartott, amíg ezen túlestem. Hogyan történhetett ez meg velem? Nagy lelki teher volt számomra, nem csak maga a bűn, hanem annak a mellékhatásai, az, hogy eltitkoltam, hogy rombolta az identitásomat. A Biblia azt írja, aki ezt teszi, az a saját teste ellen vétkezik, fizikailag is, lelkileg is, szellemileg is, emésztő folyamatok indulnak el.

Az ember szellemében intuitív képességek vannak, ami ahhoz kell, hogy Istennel, az igével való kapcsolatot tudja ápolni. Ezek nagyon lerombolódnak, a szellemvilághoz való kapcsolata kómába esik. Lelki szinten pedig olyan mély önvádlás, kárhoztatás, szégyenérzés jön létre, ami lebutítja az embert. Bénító hatása van, és az ember csak ül a sarokban, önsajnálatban, és csak kesereg.

A Bibliában benne van, hogy mit kell olyankor tenni, ha elestünk. Mit kell tenni, hogy a kapcsolat Istennel helyreálljon? Olyan csapdahelyzetbe kerülünk, hogy lebénul az akaratunk. Sándor beszélt arról, hogy ez, különösen szexuális bűnöknél fordul elő. Tudtam, hogy rosszat tettem, de nem tudtam elindulni Isten felé. Én is több ilyen folyamaton átmentem, és mindig megfogadtam, hogy soha többé nem fogom ezt tenni. Volt, hogy egy időre sikerült tisztának maradnom, de az akaratom nem volt elég, és újra meg újra elestem. Az ördög ismer minket, és tudja mi a gyenge pontunk, hogy az akaratunk nem fog tudni ellenállni, és újra visszazuhanás vár. Ezután jönnek a terhek, hogy soha nem tudunk ebből megszabadulni.

Nem tud az ember a saját erejéből kijönni ebből. Az egónkat meg kell alázni, és elismerni, hogy saját erőnkből nem fog menni a szabadulás.

A Bibliában többször is szó esik arról, hogy ebből a bénultságból milyen nehéz kijönni, és ehhez kell egy isteni szó, egy rhéma, egy kijelentés. Sokszor állandóan csak a pornóval való harc van az ember előtt, mintha az egész keresztény élet csak arról szólna, hogy legyőzze a pornó bűnét. Nem szabad, hogy ez legyen a középpont! A kereszténység annyi mindenről szól... Jézus az evangéliumokban nem csak a szexuális bűnökről beszélt. A kereszténység sokkal színesebb, ezért nem szabad erre lekorlátozni a szellemi életet.

Pornográfia

Ha a keresztény életünk csak arról szól, hogy mi van velem, már megint elestem, csak erre görcsölünk, ha sem a dicséretben, sem az ige hallgatásában, sem az Úrral való személyes kapcsolatban nem tudunk felszabadulni, akkor sosem tudunk megszabadulni, bele fogunk ragadni. A szabadulásban csak Isten segíthet. Amikor megértettem, hogy mi a dicséret, hogyan tud az ember bekerülni Isten jelenlétébe a dicséret által, akkor elhatároztam, hogy minden összejövetelen a dicséret alatt az elejétől a végéig beleadom minden erőmet, hogy az Úr jelenlétébe kerüljek, már csak azért is - bármit tettem a héten, ez itt a győzelem pillanata. Csak arra figyeltem, hogy az Úrral vagyok közösségben, szabadulást éreztem, és nem is gondoltam a pornográfiára. Azt mondja a Biblia, hogy a szabadulás titka a hit, hit által tudunk Isten előtt kegyelmet nyerni. Ha hiszünk, akkor nem kételkedünk. De ha folyton a bűnre gondolunk, akkor kételkedünk, és nincs szabadulás.

Például a feltalálók, a kutatók is azt mondták, hogy ha találkoztak valamilyen problémával, és csak arról gondolkodtak, nem jöttek rá a megoldásra. De amikor kicsit hátrébb léptek, és tágabb körben nézték a dolgokat, könnyebben rájöttek a megoldásra. Mi most szellemi dolgokról beszélünk, de itt is hasonló a szituáció, hogyha hátrébb lépünk, és a keresztény életünket, a hívő identitásunkat nem csak abban határozzuk meg, hogy élet-halál harcunk van a bűnnel, akkor rendszeresen eljárunk az istentiszteletre, igét olvasunk és imádkozunk, mert elsősorban hívő emberek vagyunk. Nem arról van szó, hogy szabadítsuk fel a lelkiismeret-furdalástól magunkat, mert a pornófüggőség bűn (nagyon súlyos bűn), és meg kell szabadulni belőle, de ha az ember csak a törvényben gondolkozik, és nem a kegyelemben, akkor egy bénult állapotba kerül. Akkor is el kell menni istentiszteletre, ha küszködünk a bűnnel. Ha olyanokat gondolok, hogy addig nem megyek a gyülekezetbe, amíg bűnben vagyok, mert az képmutatás lenne, ezzel az ördög nem csak hasba szúr bennünket, de azt is meg akarja akadályozni, hogy meggyógyítsuk, bekötözzük a sebeinket. Akkor is elfogadom Isten szeretetét, ha megbántottam. Nyilván nem örülök, hogy megbántottam, de ha mindig azt érzem a lelkemben, hogy Isten úgysem szeret engem, ezért nem megyek istentiszteletre, ez kész öngyilkosság. Ki az, aki megszabadít a bűntől?

Csak Isten az, aki hatalmasabb a bűnnél, akinek az akarata nem emberi akarat, akinek a hatalma nagyobb, mint a démonok, akik ebbe belekergették az embert. Akiket Jézus megszabadít, az valósággal szabad.

Ez hatalmas kijelentés volt a számomra. Tulajdonképpen Isten magára vállalta, hogy minket megszabadítson a pornográfiától. Erről szól az Újszövetség, hogy mi egyet tudunk tenni, a szívünket odaadjuk Istennek. Nem kell nekünk ígérgetni. Annyit tudunk tenni, hogy megmondjuk Istennek, hogy "nagyon sajnálom, amit elkövettem". Amikor elestem, mindig az 51. zsoltárt olvastam, hangosan, teljes erővel átéltem, utána saját imámmal folytattam. Bűnvallást tettem, és bocsánatot kértem Istentől. Őszintén megvallottam mindent, és kértem, hogy szabadítson meg, változtasson meg, mert hozzá akarom kötni az életem, vonjon a jelenlétébe. Csak az számít, hogy bekerüljünk az Úr jelenlétébe, mert akkor érezzük, hogy bűnbocsánatunk van, érezzük a kegyelmének erejét. Megtöröm a szívemet, utána megvallásokat teszek, hogy én Isten gyermeke vagyok, és Jézus megváltott engem. Építeni kell Isten jelenlétét, s ha ezt kitartóan, harciasan tesszük, Isten reagál erre. Egyik este, amikor ismét elestem, utána nem bírtam elaludni, csak vergődtem órákig. Azt éreztem, hogy a szobámban hemzsegnek a démonok. Akkor felnyitottam a Bibliámat, lapozgatás közben azt az igét találtam, ahol Jézus azt mondja, hogy ha vétkezik a te felebarátod, menj el hozzá, beszéld meg vele, és ha meggyőzted, akkor megnyerted a te atyádfiát. Az villant fel bennem, hogy minden, amit a Biblia mond, azt Jézusra is vonatkoztatja az Atya, nem csak ránk.

Remény

Mi mindannyian Jézus felebarátai vagyunk, és ha vétkezünk, Ő eljön hozzánk személyesen, és meggyőz bennünket.

Ez bombaként robbant bennem, hogy amikor vétkeztem, Isten nem volt passzív, hanem elindult, mert elkötelezte magát, hogy személyesen eljön hozzám. Ezt ragadtam meg hittel, és csodálatos érintésem volt az Úrtól. Neki egy célja van, hogy bennünket megmentsen. Nekünk egyet kell tenni, hogy mindig bizalommal kell menni hozzá, hogy Uram, ez történt, és nem tudom, miért történik meg velem újra és újra.  Odamentem Isten elé, és éreztem, hogy Ő felemel, hogy szeret... És ezek az érintések kezdték a szívem megváltoztatni. Éreztem, hogy a Szent Szellem kezd egy stratégiát adni nekem. Kezdtem megérteni, hogy mi a dicséret, figyeltem, miket mozdít meg bennem a Szent Szellem, és kezdtem ezeket követni, és figyeltem, mi a következő lépés.

Érdekes dolgok fogalmazódtak meg bennem, ahogy mondtad, hogyan sikerült megszabadulnod ebből a bűnből. Sokaknak hosszú küzdelem a pornográfiától való szabadulás. Szinte skizoid küzdelmet folytatnak, mert magát az életüket nem akarják megváltoztatni. Szent Szellemtől mentes életvitelt folytatnak, szeretik a világot, szeretnek kacérkodni a bűnnel, ebbe az életvitelbe akarják bevinni azt, hogy magát az önkielégítést viszont nem akarják elkövetni. Miért várja el a fiatal magától, hogy emberi akarattal meg tud szabadulni, ha kiplakátolja a szobáját meztelen képekkel? Ez olyan, mint sztriptízbárban Bibliát olvasni. Ha este parázna témájú filmet néz, vagy olyan társaságba mozog, ahol állandóan feljön ez a téma. Nem szabad! Alakítsunk ki magunknak ebben a világban egy elszigetelt életmódot, amibe nem engedjük be a Sátánt, nem engedjük be a bűnt. Legyen természetes, hogy rendszeresen járunk istentiszteletre, olvassuk a Bibliát! Olyan, mint a villanyvezeték, minél ritkábban helyezkednek el a villanypóznák, annál jobban leér a vezeték a földre, de ha sűrűbben állnak az oszlopok, akkor feszesebb a vezeték. Beszéljünk Istenhez, ha csak két szót is, de az legyen őszinte, nagyon mély, nagyon szívhez szóló! Ne az legyen a keresztény életének a központja, hogy skizoid módon ismétli azt, amiben nem hisz, hanem alakítsa ki azt, hogy higgyen abban, hogy a bűn, az bűn, az rossz, és higgyen abban, hogy jó dolog a Bibliát olvasni, és rossz dolog bűnt elkövetni! Ez csak akkor sikerül, ha Isten szavát halljuk és olvassuk, ez az igazság része.

Győzelem

Sokan most felsóhajtanak, hogy ők nem tudják élvezni az istentiszteletet, a bibliaolvasást, úgy érzik, ezek nem adnak neki erőt. A hit pont erről szól, hogy Jézus azt mondja, az én terhem könnyű, a Biblia minden része könnyű és gyönyörűséges, a szellemi dolgok mindig ilyenek. Hinni nem nehéz, ezek a dolgok feltöltenek, motiválnak, viszont ehhez hitre van szükség. Ez azt jelenti, hogy szükség van a hit cselekedetire is. El kell kezdeni csinálni, mert Isten azt mondja, és garanciát vállal arra, hogy amikor ezeket teszem, akkor Ő ott lesz velem, ott lesz a Szent Szellem.

Isten kötelezte magát arra, hogy akik Őt keresik, megtalálják. Akkor fel fognak szabadulni azok a szellemi erők, azok az ajándékok, érintések, amelyek ki fogják szakítani a fiatalt a pornográfiából.

Az erőtlen imák erőssé válnak, megkapja az ember a hatalmat, és erőt vesz a pornográfia minden fajtája felett. Ehhez Istennek a jelenlétére van szükség, ezért kell a hitbeli utazást elkezdeni. Vannak dolgok, amikről le kell mondanunk a bűntől való szabadulás érdekében. Mindazokról, amik kísértésbe vinnének.

Vannak, akik nem tartják bűnnek a szexuális bűnöket. De ez nem az ember döntésén múlik. Isten teremtett bennünket a saját képére és hasonlatosságára. Ő a világmindenség Ura, és Ő dönti el, hogy bűn az önkielégítés vagy a meztelen képek nézegetése. Ezek szétroncsolják az ember életét, a kapcsolatait, a karrierjét, a családi életét, a jövőjét. Nagyon istenfélő módon kell viszonyulni ezekhez a dolgokhoz. Hiába mondják a világi pszichológusok, barátok, hogy ezek nem bűnök, ez nem igaz. Isten bűnnek mondta ki. Az emberi szexualitás arra van kitalálva, hogy az ember, egyetlen másik, ellentétes nemű emberrel a házasság szent szövetségében élje meg. Bármilyen más módon teszi azt, az bűnnek minősül. Van kiút! Fel kell ismerni a bűnt, Istent kell keresni, megbocsátást kérni, és Ő hű és igaz, hogy megszabadít ezektől a bűnöktől.

Forrás: https://archivum.hitradio.hu/musorok/full-kontakt/hogyan-lehet-eredmenyesen-kijonni-a-pornografiabol

Kulifai Máté | 2020. 05. 12.