Hirdettetik Isten Királysága


minden nemzetnek

#
| 2023. 04. 27.
Az április 22-ei istentisztelet jegyzete
Isten minden népnek bizonyságot akar adni magáról. Azért adta a beszéd képességét számunkra, hogy hirdessük az igazságot, és nyelvünkkel dicsérjük őt. Aminek hírértéke vannak, arról beszélni kell! Jézus evangéliumánál pedig nincsen nagyobb hír. Az evangélium mindenkié, és a feladatunk, hogy mindenkihez eljuttassuk. Ez Isten tökéletes akarata a tanítványaival kapcsolatban.

A királyság evangéliumának hirdetésével hozzájárulunk a prófécia beteljesedéséhez. Akkor tudjuk megtapasztalni azt az isteni erőt, ami az evangéliumban van, amikor hirdetjük másoknak. 

"És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.Máté 24:14

Isten felajánlja mindenki számára az új szövetséget, hogy megbékéljenek Istennel. A harag napja előtt Isten mindenki számára esélyt ad, hogy válasszon. Ha valaki nem dönt Jézus Krisztus mellett, már az is egy döntés. Nem létezik semleges állapot. Az Úr megrázza az eget, a földet, megrázza a királyi székeket. Ami most zajlik, ennek az időszaknak a bevezető szakasza. Istennek van terve, már előre látta, hogyan fogja lezárni ezt az időszakot. Van terve a világ számára, de az Egyház számára is, hogy az Egyház beteljesítse a próféciákat. Az evangélium képviselete az egyik legszebb feladat, legszebb foglalkozás, amit az ember tehet a világon. Óriási áldás az Úrról beszélni, főleg, amikor a Szent Szellem felkeni a beszédet, mert ilyenkor mi is részesülünk az életből. Ha az élet beszédére szánjuk oda magunkat, akkor Isten áldása növekedni fog az életünkben.

Az újszövetség szolgálata a Szentlélek szolgálata.

"Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe." - 2. Korintus 4:2-4

Isten maradandó dicsőségbe vezeti be azokat, akik a Szellem szolgálatában vannak. Jézus munkájával szemben rengeteg előítélet van, ha nyíltan vállaljuk Jézust, kiválthatjuk az emberek negatív reakcióit melyek előidézik a szégyenérzést. Ezzel meg kell birkóznunk, a fejlődéshez hitvalló keresztényekké kell válnunk. Ne emberek értékítéletére figyeljünk, ne azon gondolkodjunk folyton, hogy milyen reakciókat váltunk ki emberekből. Nem szabad beengedni a sértettséget és a szégyent, különben Isten szellemének szabadsága elveszik az életünkből. Legyünk bátrak! Félénk szív helyett bátor szívet akar adni az Úr. Mózes azért volt bátor, mert látta a láthatatlant.

A szívből a sérüléseket a szellemi látás tudja kivenni. Ha keressük az Urat, a Szent Szellem kinyitja a szellemünket, a látó és halló képességeinket, intuitív képességeinket, így egyre inkább képesek leszünk megragadni a láthatatlant. Ezek után képesek leszünk az életünk súlypontját a természetesből áthelyezni a természetfelettibe, a szívünknek ezáltal lesz egy stabil kősziklája. Nem létezik, hogy ne érjen megaláztatás. De át kell menni a falon: Jézus Krisztussal minden lehetséges. 

A motivációk nagyon fontosak, a kiégettség valós veszélyt jelent. Fontos, hogy a motivációnkat átadjuk Istennek, hogy mindig elevenítse meg. Sok jó dolog elhalhat az ember életében, mert sok csalódás és árulás ér minket. Az árulás és csalódás legyengíti az embert, és elhalhatnak azok az álmok is, amiket Isten helyezett a szívünkbe. De vegyünk példát Pál apostolról: Pál azt mondta, hogy sosem volt engedetlen a mennyei látásnak. Figyelt arra, hogy ez a mennyei látás sose sötétedjen el, ne semmisüljön meg a negatív élettapasztalatok ellenére sem. A Szent Szellem képeket ad a Mennyről, Jézus személyéről, és ezekre kell az embernek a leginkább vigyáznia, ez a szív legdrágább kincse. Ez emeli ki az embert a problémákból, és emeli be Isten dicsőségébe. Ha szorgalmasan megőrizzük a kapott képeket, építgetjük azokat, általuk Jézus egyre közelebb lesz hozzánk.

Ne az emberekre nézzünk, hanem Isten akaratára. A lényeg, hogy a szívünkből ne égesse ki a sok negatív reakció az Isten iránti szeretetet. Le lehet győzni a kudarcokat, vereségeket. Ha el is veszítünk csatákat, a háborút meg lehet nyerni. Nem szabad hordozni a lelkünkön a kudarcokat. Mindent hátunk mögé kell vetni, kárnak és szemétnek ítélni, hogy Krisztus ismeretében növekedjünk, és valamiképpen eljussunk az igazak feltámadására. Sok háborúság által kell bemenni Isten királyságába. 

Nem igazíthatjuk az evangéliumot a mai kulturális elvárásokhoz. Az evangéliumot nem ember alkotta, hanem Isten műve, ezért nem lehet hozzátenni, sem elvenni belőle. Isten igéjét senkinek nincs joga felülbírálni, megváltoztatni. Egyes emberek számára leplezett az evangélium, mert a korszak istene, a Sátán megvakította a szellemi felfogóképességeiket. De mindig Isten kezdeményezi az igazság megismerését egy ember életében. Ő a rejtett igazságot az ember számára elfogadhatóvá, láthatóvá, megtapasztalhatóvá teszi, ez a kinyilatkoztatás lényege. Ahhoz, hogy az igazságot fel tudjuk fogni, szükségünk van szellemi felfogóképességre. Fontos, hogy legyen látásunk. Sokkal jobban meg tudjuk jegyezni azokat a dolgokat, amikről látás, kép van bennünk. Ha csak fogalmunk van bizonyos dolgokról, azt könnyű elfelejteni. De ha a mennyei, láthatatlan dolgok tükröződnek az ember szellemében, képlenyomatot helyez a Szent Szellem ezekről a dolgokról, azt nem tudja az ember elfelejteni, mert a képek beivódnak, bevésődnek. Minden féltett kincsünknél jobban őrizzük meg ezeket a képeket.

Az ember az örömét, áldását azért mondja el az embereknek, mert csodálatos, amikor együtt örülünk. Az áldások bátorítanak másokat: „ha Isten engem így megáldott, akkor téged is meg fog!” Sokszor bizonyságtevés hallgatása közben jön meg az ember hite arra, hogy Isten hogyan fogja őt is megáldani. Ne hallgassuk el a bizonyságainkat, életeket tudunk megmenteni általuk. Az emberek meg tudnak szabadulni, meg tudnak gyógyulni. Ha a bizonyságtevés által Isten van felmagasztalva, akkor ez a hallgató számára életmentést jelent.  

Vannak azonban dolgok, amelyek tönkreteszik az ember felfogóképességét.

"A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból." - Jelenések 9:20-21

A nyomorúság gyakran nem megtérésre indítja az embereket. Azért nem tudnak megtérni, mert a felfogúképességük tönkre van téve. Nem tudják megragadni a hit dolgait.Az ember által készített dolgok imádásától őrizkedjünk. A technológiai fejlődés nem fogja megoldani az emberiség legnagyobb problémáját: a halált. A feltámadáshoz kell Jézus Krisztus vére! Ez nem helyettesíthető semmilyen technológiával. Tartózkodjunk a démonok imádásától is. Ne tegyünk képeket és szobrokat vallásos imádás tárgyaivá. A gyilkosság – ide tartozik az abortusz és az értelmetlen háborúk – szintén tönkreteszi a szellemi felfogóképességet. A kábítószerhasználat is nagyon nagy károkat tud okozni. A szexuális erkölcstelenségek, a lopás szintén romboló hatással van az ember intuitív képességére.

"És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):" - Máté 24:14-15

A 15.versszaktól már nem az Egyházról van szó, hanem a Jeruzsálemhez kapcsolódó eseményekről. A két vers között zárul be az Egyház korszaka. Krisztus testének utolsó cselekedete a királyság evangéliumának hirdetése. A „királyság evangéliuma” kifejezés kihangsúlyozza a keresztények jövőjét a következő korszakban. A mostani keresztény világnak egy része össze fog omlani és meg fog semmisülni. a másik része pedig nagyon meg fog erősödni, a hívők meg fognak újulni az Úrban és a Szentlélekben való járásban. Lukács 1. fejezete nyilvánvalóvá tette, hogy a királyság nincs elvetve. A zsidó társadalom elutasította a királyt, de ez nem jelenti azt, hogy végleg el van vetve a királyság. Jézus a feltámadása után a királyságról szóló dolgokról tanította a tanítványokat. A tanítványok megkérdezték, hogy ebben az időben állítja-e helyre az országot? Nem volt tehát kérdés a királyság helyreállítása, csak a helyreállítás időpontja. Akkor nem volt időszerű, de az utolsó időkben időszerű lesz, és ezt ismerik fel az ekkor élő tanítványok.

A legfontosabb dolgunk ebben az időszakban, hogy jövőképet adjunk az embereknek. Van reménység, mert a jön a királyság. Jézus Krisztus politikai vezetőként is visszajön. Eltöröl minden birodalmat, hatalmat, minden erőt és Isten lesz minden mindenben. 
 

| 2023. 04. 27.