A félelem és bizalom évtizede

#korszakvaltas
#jovo
Morvay Bátor | 2019. 12. 31.
Németh Sándor szilveszteri prédikációja
A 2020-as esztendő átmenetet képez a 2010-es és ’20-as évek között. A keresztényeknek ezt az időszakot nemcsak természetes, hanem szellemi szempontból is figyelniük kell.

A 2020-as esztendő átmenetet képez a 2010-es és ’20-as évek között. A keresztényeknek ezt az időszakot nemcsak természetes, hanem szellemi szempontból is figyelniük kell, mert három kulcsfontosságú esemény jubileuma van előttünk: ez Jézus engesztelő áldozata, a Szent Lélek megérkezése és az Egyház születése. Ezek évfordulójára mind a ’30-as évek elején kerül sor, az előttünk álló korszak pedig a történelemben is nagy változásokat hoz majd.

Ezeknek a történelmi eseményeknek a pontos idejét nem ismerjük, de az időszerűségét meg tudjuk állapítani, mert a Biblia tartalmaz bizonyos támpontokat a korszakváltások előjeleivel, forgatókönyvével kapcsolatban. A törvény korszakának például Krisztus megfeszítésével lett vége, ekkor mi is meghaltunk a Törvény számára és bejött a kegyelem korszaka. Jézus halálának és feltámadásának pontos időpontját is csak becsülni tudjuk, de nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy i.sz. 30-33 közé tehető. Az evangélium utalásai mellett erre mutat az is, hogy az elmúlt években geológusok kutatásokat végeztek a Holt tenger körül és kimutatták, hogy Pilátus idejében két földrengés is volt. Egy 31-ben és egy 33-ban, ami azért fontos, mert a Biblia állítja, hogy a megfeszítéskor „megrendült a föld”.

Nagy kérdés, hogy a kétezredik évforduló alkalmából várható-e újabb, a kegyelem korszakát lezáró eseménysorozat, mert ha igen, akkor arra az Egyháznak is fel kell készülnie a ’20-as években.

 

Meddig tart a kegyelem kora?

A történelem folyását figyelembe véve, hosszú időszakon át nem történt látványos, korszakváltó esemény, mivel Isten hagyta az ő embereit munkálkodni. Sokakat ez megtéveszt, mert a pusztán a történelmi múlt tapasztalatait vetítik ki a jövőre. Ez viszont azért tévedés, mert Isten megígérte, hogy újra be fog avatkozni a történelembe – és amikor ő beavatkozik valamibe, akkor ott váratlan dolgok történnek.IFrame

Isten beavatkozása mindig ígéretek alapján történik, mert Ő nem ember, hogy megváltoztassa azt, amit megígért. Ha például egyszer már elküldte a Fiát és feltámasztotta a halálból, akkor miért gondoljuk azt, hogy másodjára nem fogja?

Sokkal egyszerűbb a Messiásnak dicsőségben eljönni, mint emberként megtestesülni. Ha az első eljövetelével kapcsolatos kijelentésekben hiszünk, akkor a másodikban miért ne hinnénk?

2. Pét 3:8-9. - Péter levelének történelmi háttaréhez hozzátartozik, hogy ekkor robbant ki Néró császár keresztényüldözése, ami miatt sok keresztény félreértette a Krisztus visszajövetelére vonatkozó próféciákat és azt hitték, hogy néhány éven belül eljön a Messiás. Az apostolok viszont tudták, hogy ez még hosszú ideig nem fog bekövetkezni, ezért Péter adott egy előrejelzést és egy biztosítékot arról, hogy az Úr nem késik el az ígérettel.

Az apostol elmondja, hogyan kell számolni a napokat az Úr visszajöveteléig: egy nap az Úrnál annyi, mint nálunk ezer esztendő. Viszont, ha ez a nap betelik, akkor az Úr nem fog elkésni.

Hóseásnál szintén van egy igeszakasz arról, hogy mennyi ideig fog tartani a nemzetek evangelizálása és a kegyelem ideje. (Hóseás 6:1-3. )

Isten ítélete, a diaszpóra szétszaggatta Izraelt, de itt olvashatunk egy ígéretet arra, hogy ahogyan Isten megsebesítette a zsidó népet történelmi csapásokkal, úgy fogja bekötözni ezeket a sebeket és „megeleveníti őket két nap múlva”.

Ha a két igét összevetjük, akkor láthatjuk, hogy a szétszóratás két napig, vagyis 2000 évig fog tartani, a harmadik napon viszont Izrael már Isten színe előtt, a Messiás jelenlétében fog élni majd. Ebben az értelmezésben a rabbik és a bibliakutatók is megegyeznek:

az egyház korszaka és a kegyelem ideje két jubileumig tart, ezután viszont Isten újra a népe felé fordul.  

Ez nekünk nem csapás, hanem öröm, mert azt jelenti, hogy az Egyház szolgálata a hajrájába fordul. Ott pedig nem lehet elájulni, hanem mozgósítani kell az erőforrásokat, amiben Isten természetfeletti ereje is a segítségünkre lesz. A 2020-as években ezért - bár embert-próbáló időszak lesz - sok csodálatos eseményre lehet számítani. A Szent Lélek sokkal jobban fog használni minket, mint az elmúlt időszakokban, mert az Atya a jó bort a végére tartogatta.

IFrameAz evangéliumi történethez hasonlóan, ha a vőlegényen múlt volna, már semmit sem tudott volna adni a végén, úgy a keresztény világ sem tudna már saját erejéből hajrázni, mert mindent eltékozolt.

Viszont, ha leszáll a mennyei kenet és még nagyobb erővel érkezik meg a Szent Szellem, akkor mégis lesz bor, és azt fogjuk mondani, hogy a vége még jobb volt, mit az eleje.

 

A három angyal üzenete

Jel 14:6-13. - A Jelenések könyve nem kronológiai időrendben van szerkesztve, hanem a szellemi szempontból a fontos dolgokra fókuszál. A 14 fejezet először a Menyasszonyt mutatja, amikor az egész menny hallelúját kiált az Úrnak, majd az utolsó napok egyháza számára három stratégiai fontosságú dolgot üzen Istennek három angyala.

Az első angyal az örökkévaló evangélium üzenetét hozza magával, ami az egyház egyik legfontosabb feladata ezekben a napokban. A másik két angyal pedig két olyan területet nevez meg, amit ha az emberek nem kerülnek el, akkor biztos bukásba, a pokolba viszi őket. Az egyik egy vallási rendszer: Babilon, a másik pedig egy világméretű, istentelen politikai rendszer: az Antikrisztus birodalma.

IFrameEz után jön a szüret, amiben Isten először learatja a föld „aratni valóját”. Ahogy a természetben több szakaszban zajlik az aratás, úgy Isten is több lépésre osztotta az emberiség begyűjtését. Először az Egyházat ragadja el - amibe az ószövetségi szentek is beletartoznak -, csak ezután jön majd a nemzetek ítélete, az aratás végső időszaka.

Mivel csak egy terület van, ahol biztonságban lehetünk és kettő, ahol garantált a bukás, ezért különösen nagy kegyelem az a szeparáció és fékrendszer, amit Isten létrehozott a globalizációval szemben. Ez azt jelenti, hogy van még időnk a felkészülésre és a szolgálatra, de nem sok.

A jelenlegi szeparáció nem tud sokáig fennállni, a 20-as évek közepétől ebben valószínűleg nagy változások fognak beállni.

Meg kell értenünk, hogy nem a 17. században élünk, hanem a korszak végén. Nagy felelősségünk van abban, hogy miként osztjuk be az időnket és hogyan élünk ezekben a napokban, mert a világ a jelenlegi állapotában nem fog fennmaradni.

 

A félelem és a bizalom évei

A ’20-as évek a félelem és a bizalom évei lesznek. Bizalom azoknak, akiknek jó reménységgel és hittel, bizalommal várják az Úr napját, és félelem azoknak, akik tudják, hogy Isten ítélete alatt állnak.

IFrameMa még minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy megmentsük magunkat és ne „öljön meg” minket a félelem. Az eredeti szöveg alapján ez a kifejezés nem csak a fizikai halált jelentheti, hanem azt is, hogy olyan idő következik, amikor az emberek „megőrülnek” a jövőtől való félelem miatt. Az események olyan irányt fognak venni, ami felett az embereknek nem lesz hatalmuk uralkodni.

 

Az örökkévaló evangélium

Az örökkévaló evangélium kifejezés nem sok helyen szerepel a Bibliában. Itt az ítélet órájával áll összefüggésben, mint mentőkötél, amit az elmerülő emberek tömegei számára ad Isten kegyelemből. Úgy tűnik, hogy az Atyánál ki van jelölve egy angyal, akinek a küldetése az, hogy megrázza az egyházat és beindítsa a világméretű evangelizálást.

Az apostolok cselekedetében is olvashatjuk, hogy a Szent Lélek mellett az angyalok is óriási szerepet játszottak az ébredésben, mivel a világ részéről akkora volt az ellenállás, hogy természetfeletti támogatás nélkül nem lett volna meg az áttörés.

 

Itt egy angyal áll középen, aki hirdeti az evangéliumot olyan embereken keresztül, akik a szájukat, szívüket, életüket odaadják az embertársaik megmentésére. Ez tehát legalább olyan csodálatos időszak lesz, mint a korai egyház idejében.

Ennek a „dicsőséges egyháznak” az előkészületei már a 20. század során elindultak. A Szent Szellemel való közösség megújulása mellett szinte a világ minden nemzetének nyelvére lefordították a Bibliát. Emellett a kommunikációs eszközök fejlődése is lehetővé tette, hogy még szélesebb körökben elterjedjen az evangélium, minden családba, minden otthonba bejusson a megmenekülés üzenete (rádió, televízió, internet).

Ezért engedte meg Isten ezt a robbanás-szerű fejlődést – nem azért, hogy magunkat romboljuk vele, hanem, hogy végső soron az örökkévaló evangélium hirdetését szolgálja. Természetesen az Ellenség is azonnal ráteszi a kezét ezekre az eszközökre, hogy pusztításra, rombolásra használja, de Isten célja ezekkel, hogy minden embert egy drámai döntés elé állítson az evangélium.

IFrameSokszor azért vetéltek el ébredések, mert a hívők úgy gondolták, hogy ha el is rontanák, úgyis lesz még idő itt a Földön kijavítani a dolgokat.

Az utolsó ébredés viszont nem ilyen lesz: Isten eldöntötte, hogy ez nem fog csődöt mondani.

Ha egy résztvevő el is bukik benne, rögtön 10 embert fog a helyére állítani. Ezért a legfontosabb ma az, hogy megújuljon bennünk az embermentő szeretet. Nincs szeretet abban, aki végig nézi, hogy a családtagjai, barátai, vagy más emberek a pokolra kerüljenek.IFrame

Kik Isten gyermekei?

Minden megtérővel gyengül a Gonosz hatalma, a világ viszont nagyon szeretné, hogy abbahagyjuk az evangelizálást. Azt mondják: „mindenki Isten gyermeke”.

Ha viszont mindenki Isten gyermeke lenne, akkor Jézusnak nem kellett volna eljönnie, hogy megmentsen minket.

Ezért, ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, az első lépés a megtérés és a bűnök elhagyása, csak ezután tudja az ember tisztelni Istent.

Az evangélium hirdetése után az angyal is azt mondja az embereknek: féljétek Istent. Malakiás szerint is van különbség az igaz és a bűnös emberek között, Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják őt. A következő, amit a felolvasott ige hangsúlyoz, hogy dicsérjük az Urat, amiért elhozza az ítélet napját és igazságot szolgáltat a Földön.IFrame

Az ítélettől általában félnek az emberek - mi is csak akkor tudunk dicsőséget adni érte Istennek, ha az ítélet napjával kapcsolatban bizalmunk van.

Ez pedig akkor valósul meg, ha a szeretet teljessé lett bennünk, nemcsak Isten felé, hanem az embertársaink felé is.

 

A teljes szeretet

A holnap eseményeinek egyikünk sem tud ura lenni, de ha bizalmunk van abban a Személyben, akinek a kezében van a hatalom a történelem fölött, akkor ha nem is tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, mégse fogunk félni a jövőtől. Ez az a teljes szeretet, ami kiűzi a félelmet.

Viszont ha Káinhoz hasonlóan gyűlölet és neheztelés van a szívben az emberek felé, akkor az Isten felé irányuló bizalom sem tud elég erős lenni ahhoz, hogy megtartson – az ilyen ember rettegni fog az ítélet napján. Ugyanis, ha a bizalom gyűlölettel vegyül, akkor el fog olvadni azoknak az eseményeknek a súlya alatt, amikről a próféták beszélnek.

Ezért fontos, hogy 2020-ban a testvéri, felebaráti és házastársi szeretetben is megújuljunk, hogy az Isten iránti bizalom töretlenül maradjon bennünk.

 

A korrumpáló Babilon

A másik két angyal azt hangsúlyozza, hogy hová ne tartozzunk. Mindkét terület, a vallási és politikai rendszer is kötődik Babilonhoz. Ez nem csak egy történelmi város volt, hanem a Biblia egy olyan szellemet is megnevez ezzel a névvel, amely az ádámi civilizációt ötezer éve korrumpálja. Babilon kiléte a történelem egyik legnagyobb titka. Az ókorban még nyomon lehetett követni a történetét, de később már csak rejtett módon munkálkodott tovább a civilizációkban. Jelenések könyve alapján ez minden utálatosság anyja, a bálványimádás, az okkultizmus és szexuális perverzitások anyja.IFrame

Lukács evangéliumának 24. fejezete szerint a keresztény világot háromféle módon próbálja megfertőzni a Sátán az utolsó időkben:

Az első jellemző dolog a részegség, más szóval mámor. Ez az alkoholtól való mámor mellett mindenféle más szenvedélyektől (pl.: drogtól, szexuális szenvedélyektől) való függőségeket is jelent. A második a tobzódás, mai szóval élve a „fogyasztás”, a fogyasztói kultúra imádata. Az emberek gyakran akkor is megvásárolnak dolgokat, ha nincs is rá szükségük, sokan nem akarnak takarékoskodni, hanem felélik mindazt, amijük van, és komoly adósságokba verik magukat. A kor harmadik jellemzőjeként pedig az egzisztenciális gondokat nevezi meg az Ige, amik a keresztények szívét megkeményítik.

Ezekkel támadja meg a Sátán az Egyházat az utolsó években, amivel szemben nekünk kitartóan, és Isten parancsolatjait megőrizve kell járnunk.

Fontos, hogy a hátralévő időszakot bölcsen kihasználjuk, felszámoljuk a Babilonnal való kapcsolatunkat és teljes erővel beleálljunk az örökkévaló evangélium hirdetésének munkájába.

A 2020-as évek elé pedig bizalommal nézhetünk, mert, ahogy az apostolokat kihozta Isten a börtönből és megnyitotta előttük az ajtókat, úgy velünk is ott lesz az ő erőteljes angyalaival, hogy elvégezzük a munkát, amit ránk bízott.

Morvay Bátor | 2019. 12. 31.