Facebook live


Németh Sándorral (#2)

#Németh Sándor
#facebooklive
Boros Bernadett | 2017. 09. 22.
2017. szeptember 21-én került sor Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének újabb élő Facebook-bejelentkezésére. A beszélgetés gerincét a sokakat izgalomban tartó, jövőre vonatkozó előrejelzések témaköre szolgáltatta.

Németh Sándor a Hit Gyülekezete vezető lelkésze szeptember 21-én újabb élő Facebook adással jelentkezett. A valós időben érkezett nézői kérdések Kulifai Máté tolmácsolásában jutottak el a lelkészhez. A beszélgetés gerincét ezúttal a sokakat izgalomban tartó, jövőre vonatkozó előrejelzések témaköre szolgáltatta.

A vezető lelkész kifejezte, hogy örül annak, hogy az emberek szellemi izgalomban élnek, figyelik a jeleket, és készülnek az Úr visszajövetelére. A Biblia szerint az történik majd az utolsó napokban, mint Noé és Lót idejében. Noé kortársainak teste „megromlott”: Sok hibrid lény születhetett azokban az időkben, mert az angyalok megkívánták az emberek szaporodási képességét, és emberi testet öltve szexuális kapcsolatot létesítettek velük.

Így jöttek létre az „óriások”, ezek a magas, félig angyali, félig emberi lények. Az antikrisztus származása kapcsán kifejtette, hogy nem tartja lehetetlennek, hogy egy nő és a sátán egyesüléséből jön majd étre. A színre lépéséhez még nem állt fel az a rendszer, ami szükséges, de a folyamatok ebbe az irányba haladnak. Az emberek antikrisztus felé való imádatát pedig az váltja majd ki, hogy az illető halálos sebbel megsérül, de feltámad.

Az utolsó idők kapcsán továbbá kifejtette, hogy Szodoma, Gomora pusztulásához vezető okok már ma is jelen vannak a világban: kevélység, materiális jólét és az ebből származó felsőbbrendűség, szociális érzéketlenség a szegények felé.

Arra a kérdésre, hogy hogyan maradhat tiszta egy fiatal a mai viszonyok között, a válasza az, hogy fenn kell tartani az Istennel való állandó kapcsolatot, valamint megőrizni a mentális egészséget, amit az ige tanulmányozásával lehet elérni. Ezenkívül aktívan részt kell venni az egyház életében, Isten munkájában, ami az ember életének egyik legfontosabb feladata.

Befejezésként azzal a tanáccsal látja el a nézőket, hogy teljes szívükből szeressék az élő Istent. Legyenek tele Szent Szellemmel, hogy tisztán lássanak, és az életük stabil alapokra legyen fektetve.

Boros Bernadett | 2017. 09. 22.