Első helyre Jézust!

#ararat
Morvay Bátor | 2020. 01. 28.
Teltházas koncerttel és egy aranylemezes albummal zárta az évet az ARARAT, aminek őszinte, istenkereső dalai alig egy év alatt 3 millió megtekintést értek el a YouTube-on. Az együttes frontemberével és dalszerzőjével, Pajor Ábrahámmal beszélgettünk.

Miért éppen Ararat Worship? Tudatosan választottátok ezt a nevet, vagy az első dal publikálása előtt jutott hirtelen eszetekbe, hogy: Figyeljetek, kellene egy név a csatornának!

– Az Ararat mindenekelőtt inspirált, Istent felmagasztaló dalokból és egy – ezek kapcsán spontán kialakult – baráti körből indult. Eleinte nem zenekart akartunk alapítani, csak élveztük az inspirált dalszerzés és az Istennek való önfeledt zenélés élményét. Később, mikor sok pozitív visszajelzést kaptunk a dalokról, megfogalmazódott az igény, hogy mindezt foglaljuk keretbe, és nevezzük el. A nevet tavaly novemberben Horváth Viktor vetette fel, aki a zenekar basszusgitárosa, és akinek az Ararat arculatát is köszönhetjük. Rögtön inspirált minket a név, ugyanis ehhez a hegyhez kötődik az emberiség túlélése Isten ítélete után, ennélfogva az Ararát hegy az újrakezdés, a bűnbocsánat, az Istennel való szövetség fontos szimbólumává vált.

Milyen hatást vált ki szakmai körökben az, hogy a hitet nyíltan felvállaló, spirituális zenét játszotok? Szekuláris körökben nem írtak le az ismerőseid amiatt, hogy a rap műfaj után „vallási zenébe” keveredtél?

– Nem, épp ellenkezőleg, javarészt pozitív visszajelzések érkeztek nem hívő szakemberektől és laikus hallgatóktól is. Már az EMLP (Pajor Ábrahám és Füzér Norbert korábbi hip-hop zenei formációja – a szerk.) is az evangélium hirdetésének szellemében működött, ezért akik ismertek, azoknak korábban is világos volt, hogy mit képviselünk. Voltak persze nem hívő ismerőseim, barátaim, akik számára a szövegeinkben található bibliai utalások szokatlanok vagy „furcsák” voltak, de az nekik is tetszett, hogy őszintén vállaljuk a hitünket.

Ararat 1

Elsősorban szakmailag fogadták el, vagy magát a tematikát is értékelték?

– Mindkettőt. Magára a hangszerelésre, a dalok minőségére is kaptunk elismerést például a hazai pop-rock szakmában ismert személyektől, de még nemzetközi szintű komolyzenészektől is. Szinte mind elmondták, hogy átjön számukra az Ararat-számokból az őszinteség, és az, hogy egy nagyon is valóságos spirituális dimenzióban mozgunk. Ez megérintette őket.

Hogyan születik egy ilyen, spirituális jellegű dal?

– Ez változó, sokféleképpen zajlik a dalszerzés. Én személy szerint el tudom mondani, hogy túlnyomó többségében villanásszerű, szinte pár perces – fél órás intuitív élmények keretében érkeznek az ötletek. Nem ritkán szöveggel, dallammal és hangszerelési megoldással együtt 10-20 perc alatt ki is bomlik egy dal. A Folyó című dal például egy izraeli utunk során fogant meg, amikor Katona Krisztián barátommal és a zenekar három másik tagjával a Júdeai-sivatagban spontán, improvizatív zenélésbe kezdtünk. Ennek eredménye körülbelül 15-20 perc alatt egy teljes dal lett az emberi szív vágyakozásáról Isten élő vize, a Szent Szellem személye felé. Az egyik személyes kedvencem, a Teremtő, szintén egy közös stúdiózás során született, és már a rögzítése során elképesztően mély, különleges szellemi élményt jelentett mindannyiunknak.

A novemberi koncerteteken nagyon széles felekezeti skáláról vettek részt keresztény fiatalok. Ez abból a szempontból is figyelemreméltó, hogy a keresztény világban ma statisztikailag is mérhető probléma, hogy a fiatal nemzedék otthagyja szülei hitét – nemcsak a történelmi, hanem az evangéliumi és protestáns gyülekezetekben is. Őket céloztátok meg elsősorban a zenével, vagy a keresztény hiten kívül állók számára is akartok pozitív impulzusokat adni?

– Egyrészt szeretnénk szólni azokhoz a fiatalokhoz, akik keresztény családban nőttek fel, de annak spirituális lényegével még nem találkoztak. Szeretnénk segíteni nekik, hogy a dalokon keresztül közelebb kerüljenek Istennek ahhoz a jelenlétéhez, ami szétoszlatja a kétségeket, és meggyőzi az emberi szívet Isten létezéséről, jóságáról. Másodrészt azokhoz a keresztényekhez is, akik évekig vagy akár évtizedekig éltek életmódszerűen Jézus Krisztus tanítványaiként, de aztán különböző okokból ebben egy törés következett be, és végül eltávolodtak a hittől. Ők talán a második nagyon fontos célközönsége az Araratnak, és szeretnénk, hogy Isten ezeken a dalokon keresztül is meggyőzze őket arról, hogy bármilyen messze vagy mélyre is kerültek, van visszaút az ember számára, ha megtérő szívvel fordul Istenhez. Harmadrészt pedig – ahogy említetted – szeretnénk azokhoz is szólni, akiknek korábban még nem volt kapcsolatuk a kereszténységgel, akár esetleg cinikusan vagy ellenségesen viszonyultak a hithez. Szeretnénk, ha ők is átélnék azt az objektív találkozást Isten természetfölötti erejével, ami a mi életünkben is lényegi változást eredményezett, valamint meghallanák és befogadnák az evangélium üzenetét. Ezért is teszünk hangsúlyt arra, hogy a zenélés mellett szóban és az életmódunkkal is népszerűsítsük Jézus Krisztust.

Ararat 2

Ehhez az Istent dicsérő dalok nem túl célirányosak, vagy konfrontatívak?

– Az tény, hogy ebben a zenei projektben tudatosan törekszünk arra, hogy a dalszövegekben ne burkolt módon vagy egy elvont közvetítő nyelven kommunikáljunk.

A célunk az, hogy a hitünk lényegéről beszéljünk, mégpedig szégyenkezés nélkül. Magától Jézus Krisztustól és az apostoloktól is azt a példát látjuk, hogy rendkívül lényegre törően és bátran beszéltek arról, amit megtapasztaltak. Nem érveléssel akarták meggyőzni az embereket, hanem Jézust állították a figyelem középpontjába, és hagyták, hogy az evangéliumban levő transzcendens erő győzze meg őket. A mi célunk is az, hogy egy olyan keresztény kultúra részeseivé váljunk, amelyben egy érdeklődő azonnal őszinte, monumentális és – jó értelemben – eksztatikus Istenkereséssel találkozik. Ahol a színpadon nem annak a szándékát látja, hogy mi szórakoztatni akarunk, vagy az épp aktuális társadalmi trendeknek alámenve hirdetjük az evangéliumot, hanem azonnal a lényeggel találkoznak. Ez pedig nem a zene, hanem az evangélium és az Isten jelenlétébe való belépés. A minőségi zene, a színvonalas vizualitás és az értelmes publicisztikai nyelvezet használata mind csak eszköze ennek. Ezzel mindenképpen döntés elé állítjuk őket, hogy őrültnek tartanak-e bennünket, vagy pedig azt mondják, hogy ez számomra ugyan új és furcsa, de érződik, hogy amit mondanak, az tényleg megtörtént velük, és van benne valami vonzó. Azt tapasztaltuk, hogy sok nem hívő emberben fordítottak át valamit ezek a dalok, amitől megnyíltak az evangélium felé – hála Istennek.

Hogy tapasztalod, lehet ma a bibliai természetfelettiről – például Szent Lélek megnyilvánulásairól, démonokról, angyalokról, nyelveken szólásról vagy csodákról – értelmes beszélgetést folytatni nem hívő emberekkel?

– Évről évre egyre könnyebb. Nagyon sok olyan beszélgetésünk volt, ahol szinte néhány mondat után a Biblia legmélyebb természetfeletti kérdései kerültek elő, és nagyon értelmes, jó kérdéseket tettek fel. Ez egyrészt pozitív, mert jóval nagyobb a nyitottság az evangélium felé, viszont ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy nyilván a spiritualitás más – a bibliai világnézettől idegen – irányai felé is könnyebben megnyílnak az emberek.

Mit jelent számotokra a siker? Mi az, ami után azt mondod, hogy megérte a sok energia és munka, amit az Araratba fektettetek…

– Amikor a koncert után néhány nappal a feleségemmel bejöttünk ebbe a kávézóba, ahol most ülünk, és a ba­rista srác, aki most is hozta a kávénkat, odajött hozzám, és egészen elérzékenyülve elmondta, hogy ott volt a 28-i koncertünkön. Kiderült, hogy egy – nemrég Debrecenben megtért – másik barista barátja hívta el őt a BOK csarnokba, ahol elmondta a megtérők imáját, és azóta óriási változást tapasztalt az életében. Számos ilyen történet jutott el hozzám azóta, olyanokról is, akik korábban keresztények voltak, de elszakadtak Istentől, és most a koncerten tértek vissza hozzá. A siker definíciója ezért számomra az, ha segíteni tudunk az embereknek Isten felé fordulni, és inspirálni őket, hogy az életmódjuk szintjén is Jézus őszinte követőivé váljanak. Ebben a zenének – és különösen a koncert műfajnak – persze megvannak a korlátai, de rengeteg pozitív visszajelzés támasztja alá, hogy inspirálni és motiválni viszont tudjuk őket ezen az úton.

Egy aranylemeznek van anyagi sikere is, ezt mire fordítjátok?

– A Patmos Records gondozásában megjelent CD teljes bevételét felajánlottuk a keresztény táborokat és rendezvényeket kiszolgáló Agrosz Rendezvényközpont fejlesztésére és építésére. Mi magunk is éveken keresztül ilyen ifjúsági táborokban hallgathattunk sorsformáló bibliai tanításokat, és így a felelősségünknek is érezzük, hogy ezt a munkát támogassuk. Egyúttal pedig a hálánkat is szeretnénk kifejezni ezzel Németh Sándor és Judit felé, amiért a Hit Gyülekezetében megtalálhattuk a szellemi otthonunkat, és ez a nagyszerű zenei közösség is létrejöhetett.

Forrás: Hetek

Morvay Bátor | 2020. 01. 28.