Burkina Faso nagykövete


a Hit Gyülekezetében

#nagykovet
#BurkinaFaso
Katonai Rebeka | 2019. 10. 22.
Szombat este őexcellenciája, Dieudonne Kere, Burkina Faso magyarországi nagykövete és kedves felesége látogattak el a Hit Gyülekezete istentiszteletére.

Szombat este őexcellenciája, Dieudonne Kere, Burkina Faso magyarországi nagykövete és kedves felesége látogattak el a Hit Gyülekezete istentiszteletére.

A nagykövet úr köszöntőbeszédében kiemelte, hogy nagyköveti pozíciója csupán „mellékállásnak” tekintendő igazi feladata mellett, mivel elsősorban Jézus Krisztus nagykövetének vallja magát. Nem csupán Magyarország határain belül tölt be nagyköveti feladatokat, hanem munkássága Ausztriához, Horvátországhoz, Csehországhoz és számos más nemzethez is köthető. Emellett a pünkösdi gyülekezetekben nemzetközi szinten végez szolgálatot.

Régóta kapcsolatban áll a Hit Gyülekezete Burkina Fasoi hívőkkel. Mialatt Aaron Noba, burkina fasoi pásztor Magyarországon élt, a Hit Gyülekezete istentiszteleteit látogatta, majd isteni indíttatásra válaszolva hazatért, és megalapította szülőföldjén saját 600 fős gyülekezetét, melyet szellemi gyökereire utalva Hit Gyülekezetének nevezett el.

Németh Sándor vezető lelkész hangsúlyozta, hogy „nagy áldás számunkra, hogy az Akadémián ebből az áldott országból vannak hallgatók. A Hit Gyülekezetéből már több pásztor meglátogatta az országát, és nagyon nagy áldással jöttek haza.”

 

 

A nagykövet úr megköszönte a lehetőséget, hogy részt vehetett az istentiszteleten, valamint kifejezte, hogy

boldogsággal tölti el, hogy Európában lát egy olyan helyet, ahol ennyi ember összegyűlik és Istent magasztalja.

„Sajnos az az általános tendencia látható, hogy Európa egyre inkább hagyja el Istent, de ti az ellenkezőjét mutatjátok ma este. Nagyobb az, aki bennünk van, és mi vagyunk Isten temploma, hála Jézus Krisztus kereszten végzett engesztelő áldozatának!” – mondta Dieudonne Kere.

Őexcellenciája hangsúlyozta, hogy Istennel való kapcsolata adja identitásának alapját. „Az elsődleges identitásom, hogy Krisztusnak vagyok a nagykövete.”

„És nagy tisztesség, hogy az Ő népe lehetünk. Mivel mi vagyunk az Ő népe, ezért tudjuk Őt dicsérni és magasztalni. Ezért is szeretnélek benneteket Jézus nevében köszönteni. Gondolkozom azon, hogy még visszajövök, hogy tudjam veletek még tovább magasztalni Istent.Mindannyian egy Szellemben vagyunk, és Isten Szelleme az, ami mozgatja a dicséretet.” – fejtette ki álláspontját az istentisztelet kapcsán.

Beszéde végén egy kérést intézett hallgatóságához a burkina fasoi nagykövet: „Azt szeretném kérni, hogy imádkozzatok értünk. Benne vagyunk a diplomáciai életben. Istennek szüksége van a gyermekeire ilyen környezetben, mivel mi a béke hírnökei vagyunk.

Azok, akiket mi támogatunk, nem fognak megbukni. Ezért szeretnélek tisztelettel kérni benneteket, hogy imádkozzatok értünk.

Németh Sándor a nagykövet Úr szavaira reagálva felhívta a figyelmet arra, hogy imádkozzanak a magyarországi hívők is, hogy Magyarországnak is ilyen nagykövetei legyenek. „Ne csak jelvény legyen a kereszténység! A testvérem csupán néhány percig beszélt, és meggyőződtünk arról, hogy egy Szellemmel vagyunk megitatva. Az Úr áldja meg Afrikát!”

 

 

Katonai Rebeka | 2019. 10. 22.