A bölcsesség mint kérdés

#bolcsesseg
Pásztor Tamás | 2020. 03. 09.
Interjú Mézes Andrással
Pásztor Tamás beszélget Mézes Andrással, a zalaegerszegi és tapolcai gyülekezetek pásztorával, a Hit Gyülekezete lelkészével.

A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Mindenki szeretné a bölcsességet megszerezni. Definiáljuk: mi a bölcsesség?

A bölcsesség egy rendkívül értékes képesség az ember életében. Rengeteget ír róla a Biblia. A Példabeszédek 4:5-7 ezt írja:

„Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.  Ne hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged. A bölcsesség kezdete: szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet.”

Ebből az igeszakaszból kiderül, hogy a bölcsességet meg kell szerezni. Ha valakinek nincs, az ne essen kétségbe. Maga a bölcsesség egy olyan rendkívüli képesség az ember életében, ami a szívében van. Tehát a bölcsesség székhelye az ember szíve. Ez egy szellemi eredetű áldás. Sokféleképpen működhet. Az egyik, hogy az ember a dolgok mögé lát, belelát a dolgok mélyébe, átlát rajtuk. Meg tudja ragadni az események mögötti világ összefüggéseit, össze is tudja foglalni azokat. Néha elég egy pillanat, néha gondolkozás után ébred rá, így kormányozni is tudja az eseményeket. Ha belekerül valami konfliktusba, meglátja, hogy mi a forrása annak az eseménynek, és az abban résztvevőknek mi a szándéka, motivációja. Olyan dolgokra lát rá, ami az ember szeme elől el van rejtve. Meglátja a döntései következményeit. Megérti a dolgok lényegét, és nem csak megérti, hanem át tudja ültetni a gyakorlatba. Nem feltétlenül elméleti tudással rendelkező személy, a lényeg, hogy gyakorlatban meg tudja valósítani, oldani a dolgokat, hogy az jó lesz.

A bölcsesség a megoldások tudománya, művészete. A bölcsesség beszéde a Szentlélek ajándéka, akinek ez van, a megoldhatatlan helyzetekre tud hozni megoldást.

Salamon egyik bölcs döntése az volt, amikor a két asszony azon vitatkozott, hogy melyiküké az élő gyerek. Salamon azt mondta, hogy vágják ketté a gyermeket. Erre az egyik asszony azt mondta, tegyék, a másik viszont azt, hogy legyen inkább a másiké a gyermek. Salamon ebből megtudta, hogy aki ezt mondta, övé a gyermek.

Biblia

Tehát egy megoldhatatlan helyzetben ez olyan beszéd volt, ami nyilvánosságra hozta a megoldást. Vagy amikor a farizeusok Jézust csőbe akarták húzni, és azt kérdezték tőle, hogy kell-e fizetni adót, vagy nem. Ha azt mondja, hogy kell, akkor Izrael fiai ellene fordulnak, ha azt mondja, hogy nem, akkor vád alá helyezhetik Róma elleni uszításért. De Jézus azt válaszolta, hogy adják meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Itt is a megoldhatatlan helyzetben megoldást talált Jézus.

Egy hívő is, ha olyan helyzetbe kerül, amiről azt gondolja, nincs megoldás, ne essen kétségbe, Istennél van bölcsesség arra, hogy megoldás szülessen.

Egy harmadik megnyilvánulása a bölcsességnek a belelátás, és a megoldás mellett a szakértelem. Tehát ért az ember dolgokhoz, és nagy szakértelemmel, ügyesen végzi a dolgát. Ezt is bölcsességnek mondja Isten beszéde.

Hogyan tudjuk megszerezni a bölcsességet, és miért kell, hogy megszerezzük?

A fentebb említett igeszakaszban felszólít a Példabeszédek könyve, hogy „Szerezz bölcsességet…” Minden hívőnek feladata, hogy bölccsé váljon. Isten szemében rendkívül fontos, az emberi életben a legfontosabb dolog, hogy bölcsek legyünk. Isten nagyon akar bölcsességet adni. Pál apostol mondja, hogy bennünket, a világ bolondjait hívta el az Úr, azért, hogy megszégyenítsék a világ bölcseit. Azt akarja az Úr, hogy szerezzünk bölcsességet, méghozzá akkorát, ami a világ bölcseit megszégyeníti. Részletes tanítást ad a Biblia arról, hogyan lehet szerezni bölcsességet. Van ördögi, emberi és Istentől származó bölcsesség. Mi most az isteni bölcsességről beszélünk. Fontos, hogy az ember odaszánja magát a bölcsesség keresésére. A Biblia tanulmányozásával, az ige keresésével, és elkötelezett élettel úgy néz önmagára, mint aki keresi a bölcsességet. Mivel Isten a forrása a bölcsességnek, ezért kérni kell Istentől, és Ő adni fog. A bölcsességnek az életben sok pozitív hatása van. Ha valaki úgy érzi, ügyetlen a pénzügyi területen, akkor kérjen Istentől ahhoz bölcsességet, hogy tudja kezelni a pénzügyeit, és Isten szemrehányás nélkül készséggel adni fog. Bátorít, hogy kérjük hittel. Élvezi, és kedves számára, hogy adhat.

Bölcsesség hiánya

Az anyagi áldás mellett is nagyon sok profitja van a bölcsességnek. Például a megszabadulás, biztos, boldog élet, tehát nagyon produktív, sikeres, sokrétű és széles látókörű életet tud élni az ember. A szülő-gyerek kapcsolatra is kihat, az egészségi állapotra, sőt, mások életét is meg tudja áldani egy bölcs ember. Az Istentől való kérés mellett még kézrátétellel is tudott az ember átadni egy másik embernek bölcsességet, és olyan is előfordult, hogy maga Isten közvetlenül töltött be bölcsességgel speciális feladatra embereket, például a sátorépítéshez Bésaiel és Aholiáb kapta a bölcsesség szellemét. Úgy is szert lehet tenni bölcsességre, hogy bölcs emberek társaságában van az ember, és azokat hallgatja. Akkor ragad rá, mert ez szellemi áldás, egy olyan kenet, ami bele megy az ember szívébe. Vannak, amik tönkretehetik az emberben a bölcsességet, mint az alkohol, a különböző tudatmódosító szerek, a kevélység, a tisztátalanság, szexuális bűnök, a bűnös élet, de ha az ember vigyáz rá, akkor ragad rá, és működni kezd az életében a bölcsesség.

Akkor a bölcsesség nem csak a vezetők privilégiuma, mások is kérhetik.

Bárki kérhet, és kérje is, de a kormányzáshoz elengedhetetlen, hogy átláthassa a dolgokat, aki döntést hoz.

Az Úr a természetből is hoz példát arra, hogyan működik a bölcsesség.

Maga a bölcsesség alapvetően személy. Isten bölcsessége az Ő Szent Fia, Jézus Krisztus. Őbenne van Isten teljes bölcsessége, Ő maga a Bölcsesség. Az a tapasztalat, hogy amikor befogadjuk Őt az életünkbe, a bölcsesség nem automatikusan jelenik meg bennünk. A Példabeszédek 30:24-től négy apró állat arra ad tanácsot, hogyan tud Jézusból kijönni a bölcsesség számunkra. A négy állat sebezhetősége és gyengesége ellenére erőssé tud válni bölcsességgel. Olyan gyakorlati módokra mutat rá nekünk az ige, hogyan tudjuk Jézus Krisztustól a bölcsességet kimerni és megjeleníteni az életünkben. 

„E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések: A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik a nyárban a maguk eledelét;  A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat; Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki; A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.”

Mind a négy kicsi, mégis hatalmassá lesz. Istennek velünk is az a terve, hogy gyengeségeink, hiányosságaink ellenére is Jézus bölcsessége által erősekké, győztesekké váljunk. A hangyák erőtlenek, mégis megkeresik nyáron az ő eledelüket. Azt jelenti a mi életünkben, hogy szükség van nekünk is megkeresni a táplálékot. Isten igéje a mi táplálékunk. A felkent, kijelentett ige a mi kenyerünk.

A bölcs ember megcselekszi a hallott igét, tehát nekünk is az igével táplálkozni kell, az ige az életet hordozza magában.

Az embernek mindent meg kell tenni, hogy az ige megnyíljon, hallgatja a felkent igét, és minőségi kapcsolatot teremt vele. A hangyák is tudják, hogy el kell menni a táplálékért, vagyis áldozatot kell érte hozni.

Hangyák

Azt is tudják, mikor kell elmenni érte. Ez a gyenge, törékeny hangya hatalmas kolóniákká tud válni, és ezt a bölcsességnek köszönheti. Egy keresztény ember, ha bölcs akar lenni, akkor becsülje meg a felkent igét az életében, és tegyen erőfeszítéseket, hogy ez minél hatalmasabb legyen az életében.

A mormotákról azt mondja az ige, hogy nincsenek sokan, de kősziklára építik a házukat. Nekünk is kősziklára kell építeni a házunkat, ez azt jelenti, hogy a hallott igét meg kell cselekedjük. Jézus mondja Péternek, hogy boldog, mert nem test és vér jelentette ki neki, hogy Jézus Isten fia, hanem a Mennyei Atya és arra a kősziklára kell építeni a házat. Akkor lesz az ember erős. Tehát Jézus Krisztus személyéből jön ki az az erő, amely megtart minket. Ez a bölcsesség második, a mormoták által bemutatott része.

A harmadik, hogy a sáskák akkor erősek, ha szép rendben, egységben jönnek ki, pedig nincs királyuk. A sáskajárásnál látjuk, hogy egységben, egy irányban vonulnak ki, és falják fel a termést. Isten azt akarja, hogy mi is egységben és egy irányban haladjunk.

A sáskáknak nincs királyuk, tehát nem külső erő hatására mennek egységben, ez azt mutatja, hogy mi is belső elhatározásból, saját meggyőződésből fakadóan legyünk részesei egy közösségnek, és védelmezzük ezt az egységet.

A bölcs gyülekezetek is akkor tudnak előre haladni, ha egységben vannak, és a tagjai a személyes ambíciójukat, vágyaikat, álmodozásaikat alárendelik az Igazságnak, hogy az Úr népe legyen teljesen egységes, és az Úr ügye tudjon előre haladni, és ha veszélyeztetve van, akkor az ellen tesz.

Sáska

A pók egy elég kicsi állat, kézzel megfoghatjuk, mégis ott tud lenni a király palotájában, keresi a király jelenlétét. A kéz, Isten keze, a Szent Szellem. Olyan bölcsességről van szó, amely  a Szent Szellem személyére nyitott, és a Szellem által megragadható személy tud bölccsé válni. Isten Szelleme a bölcsesség Szelleme, itt van velünk, ő Úr, egy bensőséges kapcsolatban vezet, tart bennünket, azért, hogy a Király palotájában legyünk.

A pók bölcsességének az az üzenete, hogy csak az lakhat maradandóan a Királynál, az maradhat közel Jézus Krisztushoz, akit Isten kezével meg lehet fogni, aki engedelmes, aki figyel Isten Szellemére.

Ez a négy állat a bölcsességnek a gyakorlatban megvalósuló lépéseit, feltételeit tárja elénk. Mindenki szerezzen bölcsességet! Nem voltunk bölcsek, de az Úr tud adni, megígérte. Az egész életünkre pozitív hatással van.  A bölcsesség maga Jézus Krisztus, azt akarja Isten, hogy ez valóságosan jelenjen meg az életünkben, és hasson, mert az evangélium falakat dönt le, és helyreállítja, felépíti az embert. Akinek nincs bölcsessége, az kérjen, és bátorítom Jakab apostol által, hogy kérjen bölcsességet bátran, bizalommal, kételkedés nélkül Istentől, és Ő adni fog.

És az termőre fog fordulni, gyümölcsöt fog teremni, és kívánjuk mindenkinek, hogy megoldás művészei legyenek az élet minden területén!

 

Pásztor Tamás | 2020. 03. 09.