Az utolsó idők kihívásai

#utolsoidok
#jovo
Kulifai Máté | 2020. 02. 21.
Interjú Szobota Zoltánnal
A Hit Rádió műsorában Kulifai Máté beszélgetett Szobota Zoltán, ifjúsági lelkésszel az utolsó idők kapcsán. Mikorra várható Jézus Krisztus visszajövetele? Hogyan készülhetünk fel a jövőre és az előttünk álló kihívásokra? Puhítsuk-e az evangéliumot, hogy többen átadják az életüket Istennek?

Mai témánk mindenkit érint. Az, hogy egyre közelebb van az „utolsó idők”, amiről a Biblia ír, a Jelenések könyve. Egyre gonoszabb a világ, és az ember szeretné átvészelni, túlélni. Sokan aggódnak, vajon hogyan tudnak helytállni a nehéz időkben. Szerinted mennyi idő van még hátra ebből a világkorszakból?

Van egy bibliai matek, ami alapján a próféciákból, különösen Dániel könyvéből, lehet valószínűsíteni. Ez alapján Jézus eljövetele kb. a ’30-as évekre eshet. Úgy kell azonban élnünk, mintha már holnap eljönne az a nap. Lehet, hogy előbb, lehet, hogy később.

Bármikor történhetnek drasztikus drámák, ezért valóban úgy kell élnünk, mintha már holnap kezdődne az apokaliptikus időszak.

Jézus távollétének oka van, és célja. Ahhoz, hogy visszajöjjön, több bibliai feltételeknek egyszerre meg kell valósulni. Konkrétan nem lehet tudni az időpontot.

Milyen feltételeknek kell megvalósulni? Tudnál mondani világpolitikai eseményeket, amelyekre figyelnünk kell?

Nem csak világpolitikai feltételek vannak. A nagyhatalmak mozgására és Izraelre mindenképpen figyelni kell. Izrael a fügefa. Jézus elmondása alapján, ha közeledik a nyár, az aratás ideje, akkor tudjuk, hogy meg fog történni az Ő visszajövetele. Az egyháznak két irányban is van feladata. Az evangelizálás kifelé, és a saját állapotának javítása pedig befelé. Az egyház kondíciója, szellemi-erkölcsi állapota a keresztények állapotán is múlik. Hogy mennyire aktívak a keresztények az evangelizálásban és a hiteles képviseletében az adott nemzetállamokban. A visszajövetelének feltételei között Jézus elmondja, hogy Isten országának az az evangéliuma fog hirdettetni a világ minden országában, amit Galileában hirdetett. Ezen a téren még van mit tenni. Nem azt jelenti, hogy minden embernek hallania kell, de a keresztényeknek mindent meg kell tenni, hogy minél többen hallhassák.

Tüntetés

Te hogyan látod, mennyire változik az evangelizáció módja, ahogy egyre közeledünk a korszak végéhez? A szüleink megtérésekor az első generációnak más volt a munkája, más a módja, más ellenség volt akkor, bár a cél ugyanaz volt. A mostani fiataloknak milyen akadályokkal kell megküzdeniük?

Az evangelizáció tere megváltozik. Oda kell menni, ahol az emberek tartózkodnak, mert üres tereken legfeljebb a hajléktalanoknak és alkoholistáknak lehet elmondani, bár az övéké is az evangélium, de másoké is, akik elrohannak mellettünk. Az utcai evangelizáció egyre nehezebb, a szólásszabadság szűkülése miatt. Amíg az ország vezető hatalma tolerálja, hogy a gyülekezetünkben élhessük a hitéletünket, de azt már kevésbé, hogy az oktatási intézményekben, vagy kulturális intézményekben, illetve az utcán hirdessük az igét.

A fiatalok legnagyobb kihívása, hogy a szólásszabadság szűkülésével párhuzamban megtalálja azokat a közösségi helyiségeket, ahol még nincs annyi akadály az evangelizáció elé gördítve.

Lehet, hogy egyre szűkül a lehetőség?

Ez biztos! Az amerikai indíttatású, de főleg a nyugati civilizációt jellemző intolerancia liberális indíttatású növekedése miatt sokkal több leleményre, ügyességre van szüksége az Úrban, a feltörekvő nemzedéknek. Többet kell foglalkozni azzal, hogyan mondják el, nem csak azt, hogy mit, de erre kapnak majd vezetést az Úrtól.

Említetted, hogy Amerikában és Nyugat-Európában szűkül a szólásszabadság. Erre van válaszreakció is, mert bizonyos keresztény közösségek úgy reagálnak arra, hogy idomulnak, nem mindenről beszélnek, nem vállalják a konfliktust. Szerinted hol a határ, hogy ne idegenítse el magát a társadalomtól azzal, hogy mindent bűnnek mond, hogy mindenkinek meg kell térni, különben a pokolra jut, vagy, hogy populárisabbá váljon a kereszténység, csak minél többen megtérjenek, de akkor a bűnök megítélése nem történik meg.

Ha megnézzük Noé helyzetét, az ő szolgálatában is volt olyan időszak a végén, hogy bezárkózott a bárkájába, és már nem foglalkozott az üzenet közvetítésével. Az egyház életében is lesz olyan időszak, amikor akkora lesz a sötétség, és az elutasítottsága az evangéliumnak, hogy az egyház akkor már inkább a vőlegény várására készül, hogy rendbe tegye magát, és az életművét, hogy meg tudjon jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, és be tudjon menni Isten országába. Itt még nem tartunk, nem tudjuk pontosan, mikor szűkül be a mozgásterünk, hogy csak a belső építkezéssel tudunk foglalkozni, és a megszentelődéssel. Addig a kereszténység elsődleges értelme az evangélium közvetítése. Értelmezhetetlen az a keresztény közösség, vagy gyülekezet, ha nem végzi a dolgát, mert nem az a dolga, hogy a saját kulturális értékeit minél rafináltabb módon közvetítse, hanem az, hogy az evangéliumot hirdesse. Van ennek egy olyan része, hogy azért fejtünk ki tevékenységeket a médiában, befolyásolunk döntéshozókat, és veszünk részt kulturális események szervezésében, hogy előkészítsük a közeget, hogy befogadó legyen az evangéliumra. Mindezt azért, hogy az üzenetünket el tudjuk mondani. A szólásszabadság szűkülése miatt az egyház belekényszerül olyan helyzetbe, hogy olyan technikákat, területeket, módokat alkalmazzon, amelyekre az elmúlt évtizedekben nem volt szükség, mert nem volt kényszerhelyzet. Nem tudni melyek lesznek ezek az új módok, de az biztos, mivel azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme vezet, hogy neki konkrét válasza van ezekre a kihívásokra. Ha a fiatal generációnak erre igénye van, és keresi az Úr vezetését, akkor közvetlen módon választ is fognak kapni erre.

Keresztények a prideon

Azért beszélünk most az egyház feladatairól, mert a fiatalok benne lesznek egy generációváltásban. Sándor beszélt arról, hogy ez mennyire fontos, mennyire kell megszentelődni és odaszánni magunkat arra, hogy Isten munkáját végezzük. Sokszor bírálják a gyülekezetet, hogy a politikával foglalkozik. Szerinted erősödni fog vagy csökkeni, hogy nekünk reflektálni kell a világ eseményeire?

Amíg Isten be nem zárja a bárka ajtaját, addig ez egyre erősödni fog. Bele fognak kényszeríteni bennünket a meleglobbival, az iszlamizációval olyan helyzetekbe, hogy nem lesz más választásunk. Visszatérve a generációváltásra, a megszentelődéssel kapcsolatban, nagyon fontos, hogy nem az a sorrend, hogy előbb megszentelődünk, utána szolgáljuk az Urat, hanem közben fogunk megszentelődni.

Ha arra várnak a fiatalok, hogy mikor lesznek tökéletesek, hogy az Úr használja őket, akkor soha nem fognak beállni a szolgálatba. Jézus azt mondta, hogy azt a szőlővesszőt, amely gyümölcsöt fog teremni, azt az Atya megtisztítja.

Ha vannak még kacsok rajta, de már hoz gyümölcsöt, akkor a szőlőműves látja, hogy arra a szőlővesszőre figyelni kell, és meg kell tisztítani, hogy minél több gyümölcsöt hozhasson.

Az egyház politikával való foglalkozására visszatérve, mennyire kell az egyháznak szerepet vállalni?

A politika közügy, és morális kérdés.  A hatalmi pozíciókat Isten hozta létre, ezért az ő döntéseik az egyházat és a hívő embereket is érintik. Mivel a politikusok mögött olyan szellemi erők befolyásolásai zajlanak, amelyek speciális irányba terelik a döntéshozókat, ez egyre inkább az antikrisztus szelleme, ezért az egyház nem teheti meg, hogy nem képvisel ellenerőt ezzel szemben,  nem közvetíti Isten akaratát, és nem befolyásolja a döntéshozókat. Ha ezt nem tenné, akkor felelőtlen lenne, és önző.

Ez az egyház feladata. A fiatalokkal mi a helyzet, ha szívesen vállalnának szerepet a közéletben, úgy hogy az utolsó időkben egyre jobban kiéleződnek a konfliktusok. Ha megnézzük azokat a keresztényeket, akik politikusi szerepet vállaltak korábban, mint Hack Péter vagy Mészáros István, és már nem tudták összeegyeztetni a hitükkel a politikai munkájukat.

De azt kell megnézni, hogy addig, amíg össze tudták egyeztetni, milyen nagy szolgálatot tettek a politikai szerepvállalásukkal az egyház ügyének!

Lehetséges ez a mostani időkben Magyarországon, hogy a keresztény fiatal úgy tud részt venni a közügyekben, hogy ne korrumpálódjon?

Abszolút lehetséges! Az a lényeg, hogy ne bigott módon vagy fanatikusan közelítse meg a közéleti döntéseket. Azok erkölcsi kérdések, de egy bizonyos szintig vállalhatóak. Amikor már nem vállalható, akkor ott kell hagyni, vagy eleve nem kell olyan pártok munkájában részt venni, ahol eleve látni, hogy olyan programjaik vannak, melyek nem vállalhatóak. Mennyire örültünk annak, hogy az amerikai új alelnök, Mike Pence, újjászületett evangéliumi keresztény. Mekkora lehetőség van ebben a pozícióban! Vagy, hogy Amerikának az izraeli nagykövete újjászületett keresztény lesz. Ha nem látnánk példát, amelyek buzdítanak bennünket, akkor mondhatnánk, hogy más megoldást kell keresni. De Magyarországon is láthattunk a történelem során példákat, előzményeket, hogy van értelme részt venni a politikában.

Fiatalok és Sándor

Ha egy mai fiatal készülni akar az utolsó időkre, és nem szeretne elbukni, mik azok a kihívások, amikre figyelni kell? Jézus is figyelmeztetett, hogy lesznek hamis próféták, akik el ne hitessék a választottakat is, vagy az iszlamizáció, vagy a homokos jogok térnyerése. Mit kell szemük előtt tartani, hogy meg tudják őrizni magukat az ilyenektől?

A legfontosabb az újjászületés, mert anélkül nem tudja megharcolni a ráváró kihívásokat és győztesen kikerülni. Van-e olyan érintése Istentől, amely által kinyílt számára a Biblia, érti-e a próféciákat? Fontos, hogy olyan közösséghez tartozzon, és a Hit Gyülekezete ilyen, ahol van kegyelem közvetítő és megtartó erő. Fontos, hogy az ember az egyéni hite mellett a közösségen belül is kapjon érintéseket, és az isteni kegyelem az igehirdetés által eljusson a szívéhez. Meg van írva, hogy jó dolog az, ha kegyelem által erősíttetik meg a szív, és erre minden hívőnek szüksége van. E nélkül a hipszter keresztény csoportokban, felekezetközi mozgalmakban, amik mostanában elterjedtek, nincs kegyelemközvetítő erő. Van bennük pszichikai erő, ami feldob, de megtartó erő csak ott van, ahol a Szentlélek tisztán működik, és kompromisszummentes igehirdetés zajlik. Ha ezen szocializálódnak a fiatalok, akkor a meleg lobbi ellen, az iszlamizáció, vagy a hollyvoodi filmek által képviselt alternatív megváltási lehetőségekkel szemben kialakul bennük egy ellenállási erő, a szellemi immunrendszerük megerősödik, ezáltal ellen tudnak állni az ilyesféle kísérleteknek, amik el akarják őket szakítani a kegyelemtől.

Mit tudsz üzenni azoknak a fiataloknak, akik félelemben vannak, ismerve a próféciákat, olvasva a Jelenések könyvét, hogy a még meg nem tért családtagok, barátok, vagy azok, akik elhagyták a gyülekezetet, hogyan fognak üdvözülni? Hogyan viszonyuljanak ezekhez az aggodalmakhoz?

Jézus garanciát vállalt mindenkiért. Meg van írva, mindenki a tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Ez a Róma levél 14. fejezetében található. A közbenjáró imáink nélkülözhetetlenek. Az aktivitásunk, a megmentő szeretetünk, amellyel elmegyünk az elkóborolt juhok után, nélkülözhetetlenek, de ennek is egyszer vége lesz. Ahogyan Lót sem tudta kirángatni a lányait és a vejeit Sodomából, az utolsó időkben is lesznek ilyen helyzetek.

Amíg tart a kegyelem, és el lehet érni az embereket az evangéliummal, ki kell használni a lehetőségeket!

A kedvező alkalmat áron is meg kell venni! A szembejövő lehetőségeket maximálisan ki kell használni, imádkozni kell értük, és kövessük a lehetőséget, hogy visszafordítsuk őket. Egyszer lezárul a lehetőség, ezért ezeket meg kell lépni!

Forrás: Hit Rádió

Kulifai Máté | 2020. 02. 21.