Az idő az életünk

#idobeosztas
Eipl Jordána | 2020. 01. 15.
Interjú Hack Mártával
A Hit Rádió Női szemmel című műsorában Eipl Jordána beszélgetett Hack Márta lelkésszel az időbeosztás fontosságáról és annak főbb szempontjairól. Hogyan lehet felállítani prioritási sorrendet a teendőinkben? Hogyan oszthatjuk be bölcsen az időnket?

A Biblia ír az időbeosztás fontosságáról?

Több helyen is beszél róla. Az idő az életünk, amivel töltjük az időnket, az az életünk - és az idő nem áll mindig korlátlanul a rendelkezésünkre.

Tulajdonképpen a földi életünk az az idő, ami véges. Istennél az örökkévalóságban nincs idő.

Az élet a mi forrásunk, ezért fontos, hogy ne értelmetlenül teljen el az időnk! Sokan mondják, hogy az idő pénz, de a pénzzel szemben időt nem lehet szerezni, míg pénzt minden nap újra és újra szerezhetünk munkával. Az időt nem lehet visszapörgetni, az konkrét, adott. Ezért Mózes az imájában, a 90. Zsoltárban kéri az Urat, hogy adjon neki bölcs szívet, hogy úgy tudja számolni az időt, hogy bölcs szívhez jusson. Nekünk is fontos, hogy bölcsen számoljuk az időt! Ahogy telik az időnk, és elkezd fogyni, az életünk közepétől egyre inkább belátjuk, hogy nem lehet feleslegesen tölteni az időt, hasznosan kell eltölteni, csakis célirányosan.

Az idő beosztásához bölcsesség kell, és ahogy telik az idő, egyre bölcsebbek leszünk Isten segítségével.

Ha előrelátóan élünk az időnkkel, célirányosan, azzal azt is kifejezzük, hogy szeretnénk értelmesen eltölteni, hogy bölcsek legyünk, és szeretnénk mindazt elvégezni, amit Isten ránk bízott.

Mi az, amit szükséges elvégeznünk? Mi az a szűrő, amivel kiválaszthatjuk a szükséges dolgokat?

Az Ige szerint „egy a szükséges dolog”. Amikor Jézus tanított Mária és Márta házában, Márta végezte a szükséges és fontos dolgokat, ellátta és kiszolgálta az ott lévőket, de Mária a legfontosabbat választotta: hallgatta Jézus beszédét, az igét. Márta sokat szorgoskodott, de Jézus figyelmeztette őt, hogy egy a szükséges dolog, ami nem vétetik el az embertől: az Úrra figyelni, mert a láthatók csak ideig-óráig valók, a láthatatlanok, a szellemi élet ápolása pedig örökkévaló. Ha egy szükséges dologra koncentrálunk, ami az Úrral való személyes kapcsolat ápolása, akkor hitem szerint minden más a helyére kerül. Az időbeosztásnál sorrendet kell felállítani, tehát el kell döntenünk, hogy mi a fontos és sürgős – az legyen az első. Ami fontos, de nem annyira sürgős, az legyen a második helyen. Ami nem annyira fontos, de sürgős, azt adjuk oda másnak, mert azt nem tudjuk mi elvégezni. Ami számunkra nem fontos, azt nyugodtan elvégezheti más. Ami pedig nem is fontos, nem is sürgős, azt felejtsük el!

Ebből a tanulság, hogy első helyen mindig Isten munkája legyen, az ima, a dicséret, az istentiszteletre járás, bibliaolvasás, és utána jöhetnek a személyes dolgok. Ahhoz fel lehet állítani egy sorrendet, hogyan következzenek a feladataink?

Ha az a célunk, hogy Istennek tetsző életet éljünk, és ezért megteszünk mindent, akkor minden természetes dolog is a helyére kerül. Ha szellemnek vetünk, akkor szellemben aratunk örök életet. Ez igaz az időbeosztásunkra is. Ha szellemben vetünk, időt szánunk az igeolvasásra, prédikáció hallgatására, akkor a természetes dolgokat is jobban el tudjuk látni. Ha sietség miatt elhalasztódik egy másik dolog, akkor még több feladat nyomul a helyébe, és az időnket, ami kincs, eltékozoltuk. Sokkal hatékonyabb az az ember, akinek a szívében van erő és békesség. Az Úr olyan bölcsességet tud adni, hogy jobban tudunk gazdálkodni az időnkkel, hatékonyabban meg tudjuk oldani a feladatot. Visszatérve arra, mi a sürgős, és mi a fontos, ha például egy csecsemő éhes, akkor az a sürgős és fontos, hogy őt megetessük. Ha ugyanakkor halomban áll a szennyes ruha, az nem olyan sürgős, mert a mosógépet bármikor elindíthatjuk. Tehát a kisgyerek az első. Ha a gyerek ébren van otthon, és sok a dolgunk, akkor is a gyerek az első, hogy vele foglalkozzunk. Be lehet már egy három évest is vonni a házimunkába, segíthet adogatni dolgokat, egy kislány kicsit gyúrhat a tésztából, egy kisfiú segíthet füvet locsolni az apukájának. Vonjuk bele őket a munkába, még akkor is, ha egy kicsit hátráltatnak! Fontos a gyerekkel foglalkozni, de emellett ott a férjünk is, akivel szintén nagyon fontos foglalkozni. Van olyan helyzet, amikor ő fontosabb, ilyenkor a gyerekeket el kell csitítani, mert fontosabb, hogy segítsünk a férjünknek.

Tikk-takk

Van egy mondás, hogy minden nap egy tiszta lap, mindenki maga dönti el, hogy mit ír fel rá. Isten nem véletlenül osztotta be az időnket napokra, évekre. Akkor van ebben a mondásban némi igazság?

Biztos, hogy fontos napokban gondolkodni. Jézus azt mondta, minden napnak elég a maga baja. Tanácsos, hogy legyen egy naptárunk, és írjuk bele a beosztásunkat, hogy előre tudjunk tervezni. Minden nap egy tiszta lap, de nem egy buta üres lap. Ésszel be kell tudni osztani, hogy mit tudunk elvégezni. Egy év 365- 366 napból áll, és ha az ember él 70-80 évet, akkor 26-30 ezer a napjai száma. Ha 100 évet él, akkor az nem több 36500 napnál, amit ha pénzben számolnánk, nem sok. Tehát fontos, hogy a napjainkat jól és hasznosan osszuk be, ostobaságokkal ne tékozoljuk el azt a lehetőséget, ami egy napban megadatott nekünk! Pál apostol is felhívja a figyelmünket, hogy amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, különösen hitünk cselédeivel. Mindennek rendelt ideje van. Az időnkkel a jó cselekedetekre kell koncentrálni. Azt tegyük, ami jó és fontos. Legtöbb időt munkával tölt az ember. Ha a munkának van a rendelt ideje, akkor nem érdemes az időnket másra elherdálni. Ami időszerű, azt a maga idejében kell megtenni! Ahhoz, hogy ne töltsük el feleslegesen az időnket, kell írni egy listát, hogy mit akarunk elvégezni. Ha vásárolni megyünk, írjunk ahhoz is egy listát, hogy mit kell megvegyünk, ne kelljen még egyszer a boltba menni, mert elfelejtettünk valamit. Fontos a teendőink sorrendje és az előrelátás. Van napi rutin teendőnk és van heti rutin teendőnk, ami szerint be van osztva, melyik napon mit kell megtennünk. Elmondanék egy érdekes bizonyságot: Egy hölgy mindig pénteken szokott vasalni. A férje az egyik pénteken imaalkalmon volt, ahol nagyon erős volt az Úr jelenléte. Amikor a férj hazament, megáldotta a feleségét, és nagyon kiáradt a Szent Szellem, ő maga is betöltekezett.  A hölgy elmondta, hogy ez volt a „Vidám Vasalás”.

Tehát a listaírások nagyon fontosak, mindenkinek ajánljuk. Szó volt arról, hogy mindennek rendelt ideje van. Honnan tudjuk, hogy minek van itt a rendelt ideje?

A természetes életnek is van rendelt ideje. Reggel felkel a nap, kivilágosodik, mert a Mindenható úgy rendelte el, hogy legyen világosság, és legyen sötétség. Amikor világos van, akkor kell a földeken elvégezni a munkát. A gyümölcsérésnek is vannak fázisai, mikor érnek be, melyik évszakban mi  a teendő velük. Az újkor vívmánya az, hogy lehet világítani, amivel meg lehet hosszabbítani a nappalokat, de ez ugyanakkor egy kicsit csapdába ejti az embereket, mert  sokan késő éjjelig fennmaradnak pihenés helyett, így másnap fáradtak, és nem olyan hatékonyak a munkájukban. A fiatalok szeretnek éjszaka sokáig szórakozni. Az embernek mindenre van ideje, ha akarja, és jól osztja be. Pál apostol egyik mondása, miszerint a házastársak tartózkodjanak az együttléttől bizonyos ideig, ami arra vonatkozik, hogy legyen idejük az imádkozásra, a böjtölésre. Pál apostol itt azzal foglalkozik, hogy az emberek nem érnek rá az imádkozásra, az Úrral való személyes közösségre. A napunkból erre külön időt kell szakítani! Ez mindegyikőnk számára fontos feladat.

Különösen ebben a rohanó világban, amikor nagyon felgyorsult az idő, és ezt már a fiatalok is érzik. Hogyan kell szerinted kialakítani egy olyan időbeosztást, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk ezen a területen?

 A fontossági sorrendre hívtam fel a figyelmet. Az egy szükséges dolog - az örökkévaló kincs, amit senki sem vehet el tőlünk. Sok terméketlen dolgot le lehet metszeni az életünkben. Jézusnak van egy példázata, ahol a szőlőműves a Mennyei Atya, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. Ha a szőlővessző nem terem jó gyümölcsöt, a gazda lemetszi, amelyik pedig jó gyümölcsöt terem, azt megtartja, visszavágja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ez arra is igaz, hogyan osztjuk be az időnket. Le lehet szokni sok fölösleges időtöltésről, hiábavaló tevékenységről. Ha van fontossági sorrendünk és értékrendünk, akkor ami jó gyümölcsöt terem, azt hagyjuk meg, ami nem terem, vagy nem jó gyümölcsöt terem, azt radikálisan le kell metszeni! Több idevonatkozó ige is van, például a gyors munkásnak keze meggazdagít, a resté adófizető lesz. Az időbeosztás ellensége a restség, lassúság, lustaság. Salamon azt is mondja, hogy minden munkából haszon származik, de az ajkak beszédéből csak szűkölködés. Az internetes trécselés, a kütyük birodalma beszippantja az embereket, az egy szűkölködő, hiányérzetekkel teli életérzést hoz létre. Olyankor nem a magunk életével foglalkozunk, hanem a mások problémájával. Az időrabló tevékenységeket le lehet metszeni, mint a lustálkodás, filmnézés nagy mennyiségben, számítógépes játék, ami egy olyan virtuális térben jutalmazza a résztvevőt, ami nem is létezik, ha kikapcsoljuk a gépet. Ezeket le lehet építeni az életünkből. Máshol azt mondja az ige: foglyul ejtik a különféle kívánságokkal és bűnökkel terhelt asszonykákat a betolakodók. Ma nem személyesen tolakodnak be, hanem a tv-n, interneten, közösségi médián keresztül terelik el a figyelmünket. Amire figyelünk, azzal foglalkozunk, amivel foglalkozunk, azzal megy el az időnk, és amivel elmegy az időnk, az a sorsunk, tehát azzal megyünk ki az örökkévalóság kapuján az időből. Én nem szeretném, ha Isten azt látná, hogy engem az internetről töltöttek le, és nem is hasonlítok arra, akinek Isten teremtett! Az egy kincs, azt nem szabad eltékozolni!

Sietség

Amivel az időnket töltjük, az az életünk és azok vagyunk mi magunk. Mit tudsz tanácsolni, hogyan ismerjük fel az időrabló tevékenységeket az életünkben?

Fontos, hogy a pihenést ne tévesszük össze a facebookozással, az internetezéssel! Attól, hogy az ölében van a laptop, nem pihen az ember, hanem tömi az agyát valamivel, figyel valamire. A pihenés az, ha elmélkedünk, nem köt le bennünket semmi, legfeljebb egy valóságos személy, a család, vagy egy barát, akivel közel állunk egymáshoz. Ez lehet kikapcsolódás. Egy filmnézés nem kikapcsolódás, mert terheli a lelkünket, és csak egy álomvilág. Szükségünk van arra, hogy időnként ne foglalkozzunk semmivel, csak szemlélődjünk.

Erről a bibliai sabbat jut eszembe. Isten azért rendelte a szombatot, hogy megszentelje azt, erre szüksége van az embernek, hogy csak pihenjen és elmélkedjen?

Igen! Nagy szüksége van az embernek pihenésre. A szombatot azért rendelte az Úr, hogy megemlékezzünk arról, hogy ő teremtette az eget, a földet, a természetet. Az önmagában felemeli az ember lelkét, ha rácsodálkozunk a természetre, az égre, a csillagokra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy ki teremtette ezt a csodás természetet, ki teremtette az embert. Hogy mi Isten teremtményei vagyunk, sőt, a teremtés koronái, hiszen Isten egy emberpárra bízta a Földet. Ha ezen elmélkedünk, ezeken a magasztos dolgokon gondolkodunk, akkor vissza tudunk térni az igazi emberségünkhöz. Nagyon szükséges a szombatnap, a pihenés napja, hogy feltekintsünk az Úrhoz, és megpihenjünk az Ő jelenlétében, és keressük az Urat.

„Mert boldog az az ember, aki az Úr törvényén gondolkodik éjjel és nappal!” Hogyan képzeljük el ezt a szombatot? Legyen egy konkrét nap, vagy legyen minden nap egy óra?

Vagy mindennap keresi az Urat egy keresztény, olvassa az igét minden nap, vagy egy napot kitűz magának, amikor csak az Úrral foglalkozik. Ez lehet az istentisztelet napja, aminek az a célja, hogy pihen az Úrral, elmegy az összejövetelre, utána a családjával van, vagy a barátaival beszélget egy jót, ünnepel, pihen. Kiemeli a lelkét a természetes tevékenységekből. Ez az Úrnak kedves napja.  Más napokon az ügyeinket intézzük, dolgozunk, nem mindig tudunk az Úr dolgaival foglalkozni. Pedig szükségünk van visszatérni az erőforrásunkhoz, az Úr jelenlétébe, hogy mit mond az Úr igéje. Olvassuk a Bibliát, szükségünk van a feltöltődésre, olyan gondolatokra, melyek építik a bensőnket, szellemünkben erősítenek!

Összefoglalva tehát, az időbeosztásunk alapja, hogy első helyre Istent tesszük, utána lesz időnk a természetes dolgainkra. Emellett fontos a pihenés is, amit nem szabad  összetéveszteni  az időrabló tevékenységekkel...

 

Eipl Jordána | 2020. 01. 15.