Áldás és átok:


Legyünk Ábrahám örökösei!

#istentisztelet
#Prédikáció
Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 04. 18.
Április 14-ei istentisztelet összefoglalója.
Ábrahám áldása minden ember öröksége lehet, mert hit által nyerte el, Isten kegyelméből! Az átokból való kitörésről szóló prédikáció összefoglalója, rövid részletekkel.

Pál apostol két dologra ad választ a galatáknak írt levelében: hogyan lehet a bűnösből igaz ember, és hogyan kerül be egy már igaz ember Isten jelenlétébe és veszi kézbe az áldásokat? Ezekben a kérdésekben a törvény átka és Ábrahám áldásai állnak szemben egymással. Nekünk pedig Ábrahám példáját és hitét kell követnünk! Az április 14-ei, szombati istentisztelet összefoglalója.

Galata 3:7-14. Ahhoz, hogy az isteni igazság a mi számlánkra legyen írva, ugyanúgy kell viszonyulnunk Istenhez és az Ő ígéreteihez, mint ahogy Ábrahám tette. A Róma 4:11-12 és 16. versben szereplő körülmetéletlenség a megtérés előtti állapott fejezi ki, amikor a külső, érzéki ember még össze van nőve a szívvel. Isten kétélű kardja viszont a kettőt el tudja választani egymástól. Ezt Ábrahám ingyen kegyelemből kapta meg, nem pedig cselekedetek, vallásos szabályzatok követése által. Ahogy egy gazdag ember örökösévé tud tenni bárkit, akit csak akar, Isten is meg tudja ezt tenni, sőt még sokkal bőkezűbben is! Ez a kegyelem, és ennek az alapja Jézus testamentuma, örököslevele.

Ahogy a tanárok rögtön meglátják, melyik gyerek, milyen családból jön, ugyanúgy fel lehet ismerni, hogy mi Isten gyerekei vagyunk, ha az Atya áldásait hordozzuk magunkon. Az erre irányuló hit sosem hektikus, hanem ahogy Ábrahám élete tanúsítja, a hit valójában mindig hűség, ezért hozzá hasonlóan állandóan ragaszkodnunk kell a megigazulásunkhoz.

Az áldáshoz Ábrahám hitének nyomdokain kell járnunk!

A Galata 3-ban a törvény átkáról van szó, az eredeti görög nyelvben viszont erre több kifejezés létezik: anathema (megsemmisítő átok, teljes kiközösítés, pusztulás) és katara (folyamatos romlás, semmivé válás, elértéktelenedés, elsorvadás, elutasítás). A jelenlegi részben a katara szó szerepel, ez a “könnyebb” típusú átok. Sok keresztény ebben él, ezért egy bizonyos szinten túl nem tud előrehaladni. Ettől még persze üdvözülnek, de ennek nem tudnak sokszor örülni sem!

Sok keresztény arra gondol, hogy a törvény átka csak a zsidókra vonatkozik, de több ige alapján egyértelműen látszik, hogy ez nem így van! A törvény átkai közül sok univerzális. Erre példa a 115. Zsoltár, ami megerősíti az első és második parancsolat átkát a nemzeteken. Az átok a nyolcadik versben van, a beszédközpontra, a (szellemi) látásra és (az Isten felől való) hallásra vonatkozik, vagyis a szellemi és intuitív képességeinkre. Ezek nélkül pedig senki sem lehet áldott!

A 3. Mózes 18-ban és 20-ban minden szexuális perverzitás átok alá van helyezve. Maga Isten mondja Izraelnek, hogy a kananeus népeket pont ezek miatt űzi ki arról a földről, ahová őket be akarja vinni! Ugyanezt látjuk az 5. Mózes 18-ban, az okkultizmusra vonatkozóan. A zsidókon ezzel szemben nem látunk anathemát, legfeljebb katarát, a szövetségszegés miatt, mivel Ábrahám mindennek hátat fordított, és úgy követte Istent!

Isten számára lehetetlen, hogy a bűneinkkel együtt áldjon meg minket.

A következő átokforrás, antiszemitizmus többször is meg lett erősítve. Sajnos vannak ebből fakadóan nemzeti és családi átkok, az ezekben élő emberek lehet üdvözülnek, de attól még a földi életükben ez a fal meghiúsítja, hogy fölemelkedjenek. Hazánkban most ezzel szemben egy kedvező környezet kezd kialakulni, aminek egyik oka, hogy már lassan negyven éve a keresztények az antiszemitizmus, okkultizmus és mindenféle perverzió visszaszorulásáért imádkoznak.

Egy másik átokforrás az aposztázia (elszakadás) és a testben, húsban bízás, amiről Jeremiás próféta beszél (17:5-7). Amikor az emberek egymást csodálják, igazából csak a húson, inakon és a csontokon ámulnak. Nem a test gondozásával van itt a gond, hanem azzal, hogy ha ebben bízunk és a súlypont nem az Úrban való bizalomban van.

A héber kifejezés ebben az igeszakaszban “bászár”, ami a testnek a hús részére vonatkozik, a hangafa pedig egy olyan cserje, amelyiknek a gyökere szinte sosem kap vizet, ezért kiszárad az egész növény. Mivel az emberben a prosperitást, a gyümölcsözést a szív öntözése adja, ha ez megszűnik, akkor egyre inkább száradni kezd.

A szív kiszáradásának első nyomravezető jele, hogy rossz helyen lakik, esetleg rossz helyen dolgozik az ember. A hangafa problémája, hogy a pusztában van és ebből fakad minden negatív következmény a növényre vonatkozóan. Nekünk viszont megadatott, hogy még a lakatlan földet is lakhatóvá tegyük!

A Júda vétke vas tollal, gyémánt hegygyel van felírva; fel van vésve szívök táblájára és oltáraik szarvaira (Jer 17:1)

Isten üzenőfala a szív, ide írja fel a bűnöket. Vagy a bűnök, vagy a megtérés után Isten törvénye, de mindenképp valami be van vésve a szívünkbe! A bűnök információit egyedül csak Jézus vére tudja kimarni belőlünk, ekkor kapunk egy új szívet, amin már nem szerepelnek a vádiratok.

5. Mózes 28:3-14. Az itt felsorolt áldások az Ábrahámnak adott áldások, másképp fogalmazva, amik már a törvény ideje alatt is elérhetővé váltak az izraelitáknak, ha éltek ezzel a lehetőséggel. Legtöbben sajnos nem tették. Számunkra hit által viszont, ezek is elérhetőek! Minden fa tudja, hogy lesz eső - csak a hangafa nem látja, hogy jó következik. Az áldások megnyerése ugyanazt a folyamatot követi, mint a fák ciklusai: bimbózás, növekedés, gyümölcsözés, majd szüret.

Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 04. 18.