HIT GYÜLEKEZETE
Legény Zsófia
2022. 12. 14.
A Szent Szellem megnyilvánulásai - Nyelveken szólás
Az október 22-ei istentisztelet összefoglalója

János Evangélium 7 világossá teszi, hogy azért nem volt elérhető a Szent Szellem a Názáreti Jézus Krisztus földi szolgálata alatt, mert Jézus nem ment még fel a dicsőségbe, hogy elkérje őt az emberek számára. Nem volt automatikus a Szent Szellem kitöltésének a joga, Jézusnak tökéletesen engedelmeskednie kellett az Atyának a földi szolgálata alatt ahhoz, hogy sikeresen tudja befutni a pályáját. Sokszor olyan kritikus helyzetbe került ennek teljesítése során, hogy könyörögnie kellett Istenhez, hogy kegyelmet kapjon és meg tudja harcolni a hit nemes harcát. Jézus a tökéletes életével és tökéletes üdvözítő munkájával kiérdemelte, hogy az emberi természetével belépjen Isten jelenlétébe, ott felmagasztaltatott és jogot kapott arra, hogy főpapként "szellemben és tűzben keresztelje" az embereket, azaz kitöltse ránk a Szent Szellemet. Ezzel egy új korszakot indított el: Isten dicsősége, ami korábban zárva volt az emberek előtt, ezzel kinyílt. Ha az emberek megtérnek és lecserélik a romlott természetüket Krisztuséra, akkor új természetet kapnak és be tudják járni azt a pályát, amit Jézus Krisztus is megtett, mert elérhető lesz számukra Isten Szelleme, aki segíteni fogja őket ebben.

A hívő élet a Szent Szellem miatt működik

 

Szent Szellem keresztség szükségessége

A kereszténység kátyúban van ma, de hitünk szerint Isten meg tudja eleveníteni a beszédét azon hívők szívében, akik veszik az Igazság Szellemét, mert az Ige és a Szent Szellem elválaszthatatlan egymástól. Viszont nagyon sok olyan nyomás és befolyás éri a keresztényeket, melyeknek fő célja pont az, hogy a Szent Szellemtől elidegenítsék őket. Egyik próba jön a másik után, fontos megérteni, hogy ezekben a legnagyobb menedék a Szent Szellemmel való betöltekezés. Ő elviselhetővé teszi még az elviselhetetlent is.

Keresztelő János már megmondta, hogy a Krisztus “Szent Szellemben és tűzben meríti majd alá a hívőket”, ez lényegében Jézus főpapi szolgálatát jelenti. Ez a szolgálat a történelem során sosem állt le, maximum azért szorult háttérbe a Szent Szellem személye az egyházban, mert az emberek elfordultak tőle. 

Már a 20. században elindította Isten a Szent Szellem kitöltésének egy új hullámát, mert látta, hogy milyen nehéz idők jönnek, ez pedig folytatódik a 21. században is, mert Isten fel akarja készíteni a keresztényeket a vele való találkozásra. 

A Szent Szellem nem látható, olyan mint a szél, de amikor kiárad, akkor láthatjuk, hallhatjuk a megnyilvánulásait az embereken keresztül. Ezek a megnyilvánulások sokak számára furcsák lehetnek elsőre. De a Szent Szellemmel való betöltekezés a kereszténnyé válásban egy alapesemény. Azért fontos, hogy minden keresztény betöltekezzen Szent Szellemmel, mert Isten általa írja be az ember szívének a hústáblájába az ő igazságát, ezáltal tud létrejönni az ember szellemében Isten ismerete. 

Két folyamatból áll a Szent Szellemmel való betöltekezés:

1. az egyik egy külső mód, hogy leszáll a Szent Szellem a Mennyből az emberre, ilyenkor Jézus Krisztus a Mennyből ráárassza a hívőre a Szent Szellemet, aki körbeveszi, beborítja őt, külső jelei is vannak ennek.
2. a másik pedig egy belső folyamat, amikor az ember aktívan befogadja a Szent Szellem személyét. Ha ez az utóbbi is megtörténik, akkor minőségi változás fog beállni a hívő életében, az ember tisztában van ilyenkor azzal, hogy Isten keze érintette meg őt. 

A Szent Szellem legalapvetőbb megnyilvánulásai

"S lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok." - Apostolok Cselekedetei 2:2-4

Ebben az igeszakaszban látható, hogy pünkösdkor, amikor a Szent Szellem leszállt, volt hangja, tűzként jelent meg, hasonló formában, mint amilyenben az Atya mellett van fent a Mennyben. Ezután, mivel éhség volt a jelenlevők szívében, a Szent Szellem betöltötte őket és elkezdtek nyelveken szólni, illetve a folytatásból tudjuk, hogy különféle egyéb megnyilvánulások is lehettek, mert a külvilág részegnek vélte őket. Az Apostolok Cselekedetei 2:12-13 szerint ezek a megnyilvánulások keltették fel az emberekben az érdeklődést a Szent Szellem iránt, Péternek ez adott lehetőséget arra, hogy evangelizáljon feléjük. Az Apostolok Cselekedetei 2:14-21-ben elmondja, hogy ez a Szent Szellemmel való beteljesedés, amelyet előre megígért az Isten a prófétákon keresztül. 

"És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését." - Apostolok Cselekedetei 2:17-19

Az, amit Péter itt mond, az Isten egyházra vonatkozó programja, a Szent Szellem kiáradásának meg kellett, hogy történjen. Nemtől, kortól és társadalmi státusztól függetlenül terve az Úrnak, hogy a Szent Szellemet kitöltse azokra, akik kérik és szomjazzák az ő közelségét. Továbbá terve Istennek az is, hogy akik veszik a Szent Szellemet az Úr akarata szerint, azok prófétáljanak, látomásokat, álmokat kapjanak az Úrtól, illetve csodákat is ígér Isten. Az, hogy ezek a világtörténelemben nem látszódtak meg eddig, nem Isten hajlandóságán múlt.

Jézuson ez nem múlott, mindig is kész lett volna betölteni az embereket Szent Szellemmel, ha az emberek igényelték volna és kérték volna tőle a Szent Szellemet.

Már elkezdődött ebben egy áttörés, be fog teljesedni Isten beszéde, ezért prófétai időben élünk. 

Apostolok Cselekedetei 10:44-48 azt írja le, hogy Kornélius házanépére hogyan szállt le a Szent Szellem. Kornéliusról olvassuk, hogy már a keresztsége előtt buzgón kereste Istent, majd egy angyaltól kijelentést kapott, hogy keresse fel Pétert, hogy imádkozzon értük a Szent Szellem keresztség miatt. Az volt a jele itt ia annak, hogy betöltekeztek az emberek Szent Szellemmel, hogy elkezdtek nyelveken szólni. Innentől megkérdőjelezhetetlen volt az apostolok számára, hogy Isten a pogányokat is hívja megtérésre. Az Apostolok Cselekedetei 19:1-7-ben Pál imádkozott kézrátevés által Korinthusban az emberekért, akik csak vízkeresztségben vettek részt, Szent Szellem keresztségről pedig még nem is hallottak. Miután vették a Szent Szellemet elkezdtek nyelveken szólni és prófétálni is.

Amikor a Szent Szellemmel találkozik az ember ismereteket kap, melyek érzékennyé teszik őt a Szent Szellem közelségére. Ha tiszta és egészséges módon találkozott az ember Isten Szellemével, akkor újra és újra vágyni fog az érintésére. Isten kiragadja az ember szellemét a halál állapotából, az újjászületett szellemnek pedig szüksége van a Szent Szellemmel való közösségre, hogy be tudjon kerülni Isten jelenlétébe. Azért nem tudják az emberek élvezni az imát, mert csak pszichikai módon imádkoznak. Amikor ráébrednek, hogy szellemi síkja is van az imádkozásnak és ki tudnak lépni Isten jelenlétébe, akkor válik igazán élvezhetővé számukra az ima. 

A nyelveken szólás fontossága

Azt látjuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy a Szent Szellem keresztség legalapvetőbb megnyilvánulása a nyelveken szólás. “Nyelvek nemeiről” beszél a Biblia, azaz a hívő a nyelveken szólás során többféle, nem evilági nyelven szólal meg, természetfeleltti nyelveken. A nyelveken szólás során az ember nem érti azt, hogy mit mond - és ez nem gond. Az elmével és az érzelmekkel ugyanis lekonrolláljuk a szavainkat, nem tud a szellem szabadon kommunikálni Istennel a lelki beszéden keresztül (ilyenek a földi nyelvek, mint amilyen a magyar is). De a szellemünk a nyelveken szólás által közvetlenül beszél Istenhez, "titkos dolgokat mond" neki, Isten nyelvén, amit bár a lelkünk nem érteni, de az  újjászületett szellemünk igen. A lélek, a gondolat és az érzelem nem alkalmas arra, hogy az Isten jelenlétével azonosuljon, kommunikáljon. Csak azzal tudunk kommunikálni, akivel egy nyelvet tudunk beszélni. De az ember lelke nem ismeri Isten nyelvét. Isten szellem, nem psziché, ezért szellemben tudunk belépni a jelenlétébe, ha a lelki és fizikai korlátainkon túllépünk.

Amikor a szellemed bekerül a Szent Szellem jelenlétébe, az a szabadság. Az imádkozás akkor jó, amikor önfeledt, felhőtlen.

Van olyan, hogy az ember elkezd nyelvenek szólni és még több benne az emberi szándék arra, hogy most akar szellem által imádkozni. De ahogy átadja magát az ember a Szent Szellemnek, hogy ő irányítsa a szavait és nem a saját emberi gondolataira és korlátaira néz, nem engedi, hogy elterelje a figyelmét bármi más, akkor egészen biztos, hogy a Szent Szellem egyszer csak elkezd folyni és felemeli az ember szellemét a lelke fölé, a Szent Szellem szabadságába.

Ha az ember csak pszichikai módon imádkozik, akkor az imája mindig korlátok között van. Sosem tudja az ember lelke és gondolata szabadon kifejezni a szellemének a igányét és szomjúságát.

Kell lélekkel is imádkozni, de ha csak így imádkozunk, akkor örömtelen lesz az imaéletünk, mert pusztán a lelki imával nem tudjuk megtapasztalni azokat az örömteli állapotokat, amiket a szellemünk Istentől át tud venni.  Az ima legfontosabb funkciója, hogy kilépjen önmagából az ember és belépjen Isten jelenlétébe. Ilyenkor tudja megtapasztalni az ember, hogy van Menny, és hogy milyen az. Hogy ez megtörténjen először újjá kell születni, azután pedig a Szent Szellemmel közösségbe kell kerülni, hogy újra és újra be tudjuk lépni Isten jelenlétébe. A Szent Szellemmel való közösség emellett jótékony hatással van az ember fizikai testére és a lelkére is.

Az Úr Szelleme az ember minden problémájára választ tud adni a Názáreti Jézus Krisztusban.

Nem szabad megnyugodni abban az állapotban, amikor az ember a hétköznapi élet terhei miatt eltávolodik Istentől. Törekedni kell arra megállás nélkül, hogy ismét közösségbe kerüljünk a mindenhatóval.  

Hogyan lehet venni a Szent Szellemet?

A Szent Szellem keresztségnél látható, hogy bár egy rendkívül egyszerű folyamatról van szó, mégis sok ember nagyon nehezen tudja megérteni elsőre, hogy hogyan lehet úgy együttműködni a Szent Szellemmel, hogy betöltse és elárassza a teljes személyiségét. Sok esetben pont akkor jönnek ki a különféle kétségek, bizonytalanságok, korábban hallott előítéletek a Szent Szellemmel való beteljesedés kapcsán, amikor az adott ember odamegy a szolgálókhoz imát kérni a Szent Szellem keresztségért. Sokan félnek attól, hogy mi lesz, ha érzékszervekkel tapasztalható módon nyilvánul meg majd a Szent Szellem rajtuk keresztül - pedig ez az egyik legizgalmasabb dolog a hívő életben, amikor Isten megnyilvánul a természetes világban. A hívőknek hinni kell, hogy a Szent Szellem egy jó szellem, aki semmit rosszat nem fog tenni velük! Hiszen Istentől kértük őt és ő nem ad rosszat. Jézus a Hegyi beszédben mondja, hogy:

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” - Lukács 11:13

Kulcskérdés viszont az, hogy ne legyünk közömbösek a Szent Szellem iránt, mert ez akadályozhatja a megnyilvánulásait az életünkben. Többnyire ez azért szokott kialakulni, mert eldologiasul egy ember Szent Szellemhez való hozzáállása, a saját magával kapcsolatos dolgokra összpontosít, ezen kívül pedig nem tud másra figyelni, nem túllépni magát én nem tudja átadni magát Istennek, nem tud valóságos függőség létrejönni közötte és a Szent Szellem között. Jézus Krisztus is iváshoz hasonlítja az ilyen ember magatartását. A belső nyitottság, a szomjúság kulcsfontosságú, hogy venni tudjuk a Szent Szellemet. 

A lélek csak akkor képes Isten felé fordulni, ha kidobja magából a testi indulatokat.

Vannak dolgok, amik megszomorítják a Szent Szellemet. Ő nem válik erőtlenné, de az ember ezek által bezárja a saját szellemét előtte, megszűnik benne az iránta való szomjúság. Nem szabad hagyni, hogy az emberekben automatikussá váljon a Szent Szellemmel való közösség, mert sokan elvesztik a megszokás miatt a nyelvekenszólásba, megnyilvánulásokba, kézrátevésbe vetett hitüket. Meg kell őrizni azt a friss tüzet, amit az első alkalommal éreztünk a Szent Szellemmel való találkozáskor. Keresni kell ezért az Úrral a kapcsolatot, mert meg van írva, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igazságot. 

A Szent Szellem keresztséget az esetek többségében kérni kell Istentől. Mert bár van, hogy szuverén módon betölti Isten az embert, mint ahogy Kornéliusékat az Apostolok Cselekedetei 10-ben, de azt mutatja a tapasztalat, hogy többnyire a kézrátevés szolgálata kell ahhoz, hogy betöltekezzenek az emberek, mint például ahogy azt az Apostolok Cselekedetei 8:14-17-ben láthatjuk. Maga Pál esetében is azt olvassuk az Apostolok Cselekedetei 9:17-ben, hogy bár szuverén módon jelentette magát ki neki Isten,  de csak  Ananiás kézrátevése után vette a Szent Szellemet, esetében még gyógyulás is kísérte a Szent Szellemmel való beteljesedést. A kézrátevés szolgálata nem egy vallásos cselekedet, hanem egy szellemi tett, mindig szellemi célja van - nem szabad ezt felelőtlenül gyakorolni, csak olyan ember teheti rá a kezét másra, akiben nincsenek démonok és aki bűn nélkül él.

A Szent Szellem kiáradása azért tud furcsa dolgokat kihozni az emberből, mivel ő erősebb, mint az ember személyisége. Az eredetiben a Biblia nem is "leszállásként" írja le azt, amikor a Szent Szellem az embert megérinti, hanem “ráesésként”, “ráugrásként”, azaz van ebben egy dinamika, ami nagy hatással van az ember testére. Van, hogy extázist, látomást hoz létre a Szent Szellem. 

Ezek az érintések mindig haszonra adatnak, valamit át akar adni a Szent Szellem. Elsősorban szabadságot ad neki, mert ilyenkor felszabadul az ember szelleme a fizikai test és a lélek fogságából. 

Aktuális híreink