A nyelvek ostora elől


rejtve leszel

#ragalmazas
#szidalmazas
Morvay-Tóth Petra | 2019. 10. 02.
Németh Sándor szeptember 21-i prédikációjának összefoglalója
Jézus Krisztus tanítványaiként fel kell készülnünk arra, hogy egy igazi keresztény mindig ki van téve a világ megvetésének és gyalázatának.

Jézus Krisztus tanítványaiként fel kell készülnünk arra, hogy egy igazi keresztény mindig ki van téve a világ megvetésének és gyalázatának. Ez nem is lehet másként, mert a Mesterünkkel, Jézus Krisztussal is folyamatosan ezt tették az emberek. Hozzá hasonlóan mi sem engedhetjük meg, hogy a megvetés összetörje a szívünket és az identitásunkat, meg kell tanulnunk hittel elhordozni és megharcolni azt, amikor szidalmaznak bennünket. Németh Sándor 2019. 09. 21. szombati prédikációjának összefoglalója.

Ézsaiás 51:7-15

A próféciák értelmezésében nagyon fontos figyelembe venni az aktuális szakasz üzenetének címzettjeit. Ebben a részletben a Szent Szellem azokhoz az emberekhez szól, akiknek a szívébe van írva Isten törvénye és ismerik az igazságot.

„Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek: tekintsetek a kőszálra, amelyből kivágattatok, és a kútfő nyílására, melyből kiásattatok! (…) Hallgassatok reám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!” (1., 7.)

Jelen korszakunkban a Szent Szellemmel betöltött Egyház az, amely ismeri az Urat, és a megváltás igazságait, valamint azokat a kiváltságokat, melyeket a megváltás biztosított nekünk. Ezek az igazságok az alapjai a Krisztusban szerzett új identitásunknak, ezek tudnak minket stabilizálni és magabiztossá tenni.

Materialista társadalmakban a hívőket gyakran lekezelik, mintha az ő személyiségük nem érne annyit, mint a többieké. Emiatt a megvetettség miatt vigasztalja a Szent Szellem a hívőket.

Már az ókori történetírásban is működött egyfajta szelektálás, ami során a győztesek igyekeztek kitörölni ellenfeleik nevét az emlékezetből. Jézus nevének történelmi hitelességét is gyakran meg akarták kérdőjelezni, a kereszténység ennek ellenére a mai napig fennáll - mert Jézus neve nem felejthető.

Az Ördög azonban éjjel-nappal rágalmazza Isten népét – különösen azokat a gyülekezeteket, ahol élet van, és a Szent Szellem dolgozik az emberekben –, de amikor csatlakoztunk ehhez a közösséghez, az ezzel járó rágalmak elhordozását is magunkra vállaltuk.

 

 

Amikor az Ördög azon dolgozik, hogy megfosszon minket a jóhírünktől, és gonosztevőknek állítson be, meg kell emlékeznünk arról, hogy ez azért van, mert a Mester nyomdokain járunk.

Jézust két lator között feszítették meg, hogy az ő bűnösségüket is ráterheljék. Ebben a helyzetben nem kezdett el kiáltozni, hogy ő nem bűnöző, mert valóban rajta voltak a mi bűneink. Némán hordozta őket, hogy visszaadja nekünk a jóhírt és a becsületet, amit a bűnös életmódunk miatt elvesztettünk.

Isten tehát megváltott minket a szégyenkezéstől, ezt pedig be kell építenünk az identitásunkba. Az emberek benső része úgy van felépítve, mint egy ház: szellemi kövekből áll össze. A Szent Szellem az, aki meghatározza, hogy milyen természetet akar belénk ültetni Krisztus gazdag természetéből.

Krisztus természetének ugyanis olyan végéremehetetlen a gazdagsága, hogy egyetlen ember képtelen lenne azt befogadni, ezért is van szükség az Egyházra, mint „élő kövekből” felépülő testre. Az önértékelésünknek is ezen az igazságon kell alapulnia. Nem szégyellhetjük Krisztust az emberek előtt és nem hunyászkodhatunk meg a szidalomáradatnak.

 

 

Hogyan győzhetsz a becsmérlésekkel szemben?

1. Ne engedd be a szívedbe a mérgező beszédeket és írásokat!

Mint tudjuk, a Sátán a hazugság atyja. Nem fogja vissza magát a hazugságban, ezért nincs értelme azon rágódni, „hogy mondhatott ilyet rólunk”. A rágalmazás célja soha nem az, hogy igazságot mutasson be, hanem az, hogy megmérgezze a szívet.

 

 

Mivel a rágalmazó beszéd mérgét az ellenség csak akkor tudja a szívünkbe juttatni, ha sokat gondolkozunk rajta, nagyon fontos, hogy józanok mindig legyünk és a tényekre figyeljünk.

Ha teher alatt vagy, gondold végig, megsértetted-e valamivel a tízparancsolatot. Házasságot törtél? Embert öltél? Loptál? Nem? Akkor tudhatod, hogy csak az Ördög szórakozik veled.

Mivel a kultúránk rendkívül könyvtisztelő, az emberek hajlamosak az írásban megjelent rágalmaknak nagyobb tekintélyt adni, mint a szóban elhangzottaknak. Ez az írott szavak mágiája, amivel szemben meg kell emlékeznünk arról, hogy a hazugság akkor is hazugság marad, ha írásban jelenik meg.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a sok szidalmazás nem csak megkeseredést, hanem fizikai betegségeket is elő tud idézni. Ennek az oka az, hogy a szavaknak nem csak akusztikus és intellektuális tartalma van, hanem bele van ágyazva a szív tartalma is. Ha a szív tele van sátáni, gonosz erőkkel, a beszédet ezek a gonosz szellemi lények energizálják.

 

 

Ebben a helyzetben a hit az a pajzs, amely tetőtől talpig befedez bennünket, és oltalmat nyújt a szellemünk, a lelkünk és a testünk számára is. A hit ugyanis el tudja választani a szavak akusztikai tartalmát a mögötte lévő sátáni erőktől. Így, miután a rágalmazó beszéd szellemi tartalmát semlegesítettük (megvallás és a Krisztusba vetett hit megerősítése által), az akusztikai tartalom már nem lesz hatással ránk, könnyedén megcáfolhatjuk.

Ellenben, ha sokat gondolkodsz az ellenség beszédén és csak a nyelvtani tartalmát próbálod meg semlegesíteni pozitív tartalommal, akkor a méreg benned marad és elkezdi emészteni a lelkedet, mert amikor megnyitod a szívedet a gonosz beszédeknek, akkor a gonosz szellemek is beléd hatolnak.

Ha pedig beengeded az életedbe ezeket a pusztító erőket, akkor a beszéded és szolgálatod során is ezeket fogod megosztani másokkal.

2. Növeld a hitedet!

Hogyan tudod növelni a hitedet egy ilyen szituációban? Emlékezz meg azokról a dolgokról, amiket az Úr cselekedett.

 „Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá…”

A természet maga is Isten kezének munkája és az ő erejét, hatalmát hirdeti, ezért nagyon meg tudja erősíteni az ember hitét. Nem jó a terhekkel bezárkózni az otthonunkba, gyakran az is elég, ha sétálunk egyet a természetben. Mégis, bármilyen gyönyörű renddel és bölcsességgel van is az megszerkesztve, az Ige szerint, mint a füst, el fog múlni. Isten irgalma és hűsége azonban soha nem távozik el tőlünk.

 

 

Ugyanígy szól az ígéret a rágalmazóinkkal kapcsolatban is:

„Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek! Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!” (7b-8.)

A moly és a féreg az ószövetségben azokat a démonokat és gonosz szellemeket szimbolizálja, akik a rágalmakat, gonosz beszédeket energizálják. Nekünk nem kell félni ezektől, mert Isten nem engedi, hogy kárt tegyenek az életünkben, hanem visszatérnek a rágalmazókhoz és őket fogják felemészteni.

 

 

Azt azonban a keresztényeknek is meg kell vizsgálniuk magukban, hogy ők vajon szokták-e szidalmazni a társaikat.

A rágalmazás mögött álló gonosz szellemek ezen keresztül a mi otthonainkba is be tudnak lépni, így időről időre nekünk is molytalanítanunk kell az életünket.

3. Szólj Isten karjához, hogy keljen fel és öltözze fel magára az erőt!

„Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh, Úrnak karja! Kelj föl, mint a régi időkben, a messze hajdanban!” (9a.)

Az „Úrnak karja” kifejezést a Biblia gyakran használja olyan esetekben, amikor a Szent Szellemre utal (pl.: „Lőn énrajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által…”– Ezékiel 33:22). Ő most Isten keze a földön, akin keresztül munkálkodik, ő Isten végrehajtó ereje. Mi itt a földön szintén Jézus Krisztust képviseljük, ezért mi is tudunk szólni a Szent Szellemhez, rajtunk is ott van az Úrnak keze, és amikor szükségben vagyunk, tudunk imádkozni azért, hogy újra ránk essen Isten keze.

 

 

A Szent Szellemen természetesen nem lehet uralkodni, nem is a saját akaratunkat kell elvégeztetni vele. A próféták teljesen a Szent Szellem uralma alatt voltak, és ismerték Isten akaratát is, és ennek megfelelően szóltak a Szent Szellemhez.

Ha az Úrban járunk, és valóságos kapcsolatunk van a Szent Szellemmel, akkor a mi szívünkből is inspiráció-szerűen tudnak kijönni a mondatok. Ilyenkor az ember nem tud hülyeséget mondani, mert a Szent Szellem ugyanúgy hozzákapcsolódik a hittel teli beszédhez, mint a rágalmazó beszédekhez a gonosz szellemek.

A Szent Szellem ugyanis azért költözött belénk, hogy olyan szorosan tudjunk együttműködni vele, ahogy Jézus a földi szolgálata alatt.

Amikor Jézus megérintette az embereket a kezével, akkor a Szent Szellem erejével érintette meg őket, mert a Szent Szellem Isten keze. 

Ma is ugyanígy tud ráesni Isten keze az ő népére. A démonokat ma is Isten ujja űzi ki az emberből.

Amikor a hit emberei megtelnek Szent Szellemmel, fel tudják szabadítani magukban a az ő erejét. Gyakran még azt is meg tudják mondani, hogy milyen kenetet öltsön magára a Szent Szellem.

 

 

Az apostolok így imádkoztak:

„Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.” (ApCsel 4:29-30.)

A Szent Szellem ezután leszállt rájuk úgy, hogy az egész ház beleremegett, majd kimentek és jeleket, csodákat tettek Jézus nevében.

„Avagy nem te vagy-e, aki Ráhábot kivágta, és a Sárkányt átdöfte? Nem te vagy-e, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?” (9b.)

Ráháb neve itt a gőg, arrogancia és a kevélység gonosz angyalára utal, akit Isten keze, a Szent Szellem győzött le. A démonoktól eltérően az angyalok nem kívánnak beköltözni az emberek testébe, hanem a szívüket és elméjüket téves ideológiák, meggyőződések sugallása által manipulálják és uralják le.

Ezeket az intellektuális erősségeket sokkal nehezebb lerombolni az emberekben, mint démonokat kiűzni.

Isten bölcsességével és erejével azonban ezeket a gőgös, arrogáns magaslatokat is le lehet győzni, mert a Szent Szellem már legyőzte Ráhábot.

 

 

A Szent Szellem ereje volt az, amely kettéválasztotta a tengert Izrael fiai előtt, hogy átkelhessenek rajta. Emellett azt is számításba kell venni, hogy amikor a tenger vize elhagyta a partot, egy járhatatlan, mocsaras terület hagyott maga után. Ezért nem csak az volt a csoda, hogy a tenger kettévált, hanem az is, hogy a Szent Szellem a tenger fenekét is kiszárasztotta és úttá tette Izrael fiai előtt.

Jézus feltámasztása is egy egyedülálló csoda volt, amit a Szent Szellem végzett el. Bennünk ugyanaz a Szellem lakik, aki mindezeket elvégezte.

Isten megígérte számunkra, hogy ahogyan Jézust feltámasztotta a halálból, minket is ugyanúgy meg fog eleveníteni. A Szent Szellem ugyanis még a porainkat sem hagyja el, hanem a feltámadáskor egy szempillantás alatt összegyűjti a testünk minden részecskéjét, akárhová lettek is szétszórva.

A Szent Szellem jelenléte kétféleképpen is megnyilvánul az életünkben: rajtunk is van és bennünk is. A Szent Szellem bennünk lévő jelenléte az, amely bizonyságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk, és végzi bennünk az identitást erősítő, jellemformáló munkáját. A Szent Szellem rajtunk lévő kenete és jelenléte pedig segít abban, hogy mi is el tudjuk végezni a munkát, amit az Úr ránk bízott. Ennek a kenetnek a mértéke nagyon változékony, sok tényezőtől függ: a személyes imaéletünktől és külső körülményektől.

Isten népének a rágalmazása a jövőben sem lesz kevesebb, mint ma, mert az Úr még egyszer megrázza a világot, és minden ember szívének az állapota nyilvánvaló lesz: lesz, akiből az igazság szeretete fog kijönni, de lesznek olyanok is, akikből gyűlölet és szitkozódás. Az Úr azonban megígérte, hogy semmilyen körülmények között nem hagyja el az ő népét, ezért nem kell félnünk az ellenség szidalmazásától, csak bátran végeznünk kell azt a munkát, amit Isten ránk bízott.

Morvay-Tóth Petra | 2019. 10. 02.