HIT GYÜLEKEZETE

HIT GYÜLEKEZETE

A Hit Gyülekezete magyarországi alapítású és központú, államilag elismert keresztény egyház; a világszerte mintegy 600 millió tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagja. Az Ó- és az Újszövetség tanításait teljes mértékben valló és tanító Hit Gyülekezete a reformáció szellemi örököseként határozza meg magát, napjainkban a legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség Magyarországon, melyet Németh Sándor és felesége, Németh S. Judit alapítottak és vezetnek mind a mai napig.

Miután a Názáreti Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, nem sokkal a megfeszítése előtt a farizeusok arról faggatták, hogy milyen hatalommal viszi vég...

Jézus Krisztus első csodája az volt, amikor a vizet borrá változtatta a kánai menyegzőn. Érdemes megvizsgálni a történetet jelképek szempontjából is,...

Ezekben a háborús időkben különösen fontos, hogy a keresztények tudatosítsák magukban, hogy a nehézségek és a rossz hírek ellenére is a jövő nem az er...

Korszakváltás előtt állunk, de nem csak egy szakasz lezárása előtt, hanem az egész ádámi korszak, világrend lezárása előtt. Valószínű, hogy már a máso...

Izrael fiai a pusztai vándorlás idején a jogos szükségleteiknek adtak hangot - nincs víz, változatos élelmiszerek hiánya (mint a füge, szőlő és a grán...

Napjainkban sokszor lehet hallani a ‘szeretet’ szót a közéletben, de mást értenek ez alatt, mint amit a Biblia ért a szeretet alatt. Fontos, hogy a kö...

János 16:7-14 - ezt a kijelentést, vigasztalást Jézus azért mondta, mert a tanítványok szomorúak voltak, hogy “el fogja őket hagyni” és vissza fog men...

Mit tennél akkor, ha csörögne a telefon és néhány órád lenne eldönteni, hogy otthont biztosítasz-e egy gyermeknek, aki éppen egy gyámhivatali autó hát...

Holnapi napon 18 órától szeretetvendégségre várjuk azokat, akik egyedülállóak, vagy olyan családosok, akik számára ez segítséget jelent az ünnepek ala...

Tekintettel a kormány friss járványügyi intézkedéseire a gyülekezet istentiszteletein – bizonytalan ideig – kötelező a maszk használata.

Fejünk fölött a csillagos ég – ezzel a kihívással nézett szembe a gyülekezet 1999-ben, miután minden korábbi bérleményből kitették őket a hecckampány...

„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeke...

„Mentsük meg az iskolát” – néven indítottak 2013-ban aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy megakadályozzák Hajdúsámsonban a Hit Gyülekezete iskolaátvé...

Szellemi egység és az Ige szeretete - ezzel írta le a tábor atmoszféráját Németh Sándor, a 2021-es Ifjúsági Konferencia fővédnöke. A másfél évig tartó...

Az utolsó napok lesznek a legjobbak, és most lépünk be azokba a napokba. Mentsünk meg mindenkit, akit csak tudunk! - Lester Sumrall