HIT GYÜLEKEZETE

HIT GYÜLEKEZETE

A Hit Gyülekezete magyarországi alapítású és központú, államilag elismert keresztény egyház; a világszerte mintegy 600 millió tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagja. Az Ó- és az Újszövetség tanításait teljes mértékben valló és tanító Hit Gyülekezete a reformáció szellemi örököseként határozza meg magát, napjainkban a legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség Magyarországon, melyet Németh Sándor és felesége, Németh S. Judit alapítottak és vezetnek mind a mai napig.

A Biblia minden egyes szava Istentől származik, ezért a benne található kijelentések is örökérvényűek és változhatatlanok. A jövőre vonatkozó próféciá...

A Biblia több kijelentést is tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy Isten pontosan kijelölte azt a földrajzi helyet, melyet a saját lakóhelyének is nevez...

A Hit Gyülekezete megbízottjai, a Szeretetszolgálatunk munkatársai múlt héten a Közel-Keletre utaztak, hogy helyi keresztény közösségeken és partnersz...

Minden nemzedéknek feladata, hogy a dzsungelt, ami előtte áll, azt elkezdje ritkítani. Teljesen mások a mai fiataloknak a kihívásai, mint amik az előz...

A tudomány (eredetiben: ismeret) a Szent Szellem egyik ajándéka. Az 1. korintusi levél 12. fejezetében azt mondja Pál, hogy ne legyünk tudatlanok a Sz...

A Szent Szellemmel kapcsolatosan ne legyünk tudatlanok. A Szent Szellem által szóltak az Istennek az emberei, soha nem emberi akaratból. Ezért fontos,...

A Szent Szellem karizmái minden hívő ember számára elérhetőek, ugyanakkor alapvető feltételük, hogy az adott személynek a teljes személyisége a Szent...

Az Apostolok Cselekedetei 2. fejezete beszámol arról, amikor a Szent Szellem először leszállt a 120 tanítványra, akik ennek hatására olyan külső, fizi...

A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus és az apostolok is rendszeresen imádkoztak beteg emberekért, akik ezt követően olyan súlyos betegségekbő...

A harminc hektáros Agrosz Rendezvényközpont fenntartása és fejlesztése rengeteg feladattal jár, különösen a nyári szezon végén, amikor túl vagyunk a n...

A Szellemben való alámerítkezést és az ehhez tartozó tanításokat újra és újra meg kell újítani, mert az ember nem képes a szolgálatra a Szent Szellem...

Napjainkban mintha elszabadult volna egyfajta mérges indulat, melynek hatására az emberek egy része rágalmazóvá, mocskolódóvá vált, egy másik részük p...

Ünnepélyesen is megnyitották az Ajkai Kosárlabda Csarnokot, mely a Szent Pál Akadémia - Hit Sportegyesület (SZPA-HSE) beruházásában épült fel. A megny...

A hívők számára kulcsfontosságú, hogy felismerjék Jézus Krisztus kegyelemközvetítő erejét, mert benne jelent meg a kegyelem és az igazságosság teljess...

A világ minden táján, ahol a gyülekezetekben élő hit van, a keresztények elkezdtek felkészülni a Názáreti Jézus Krisztus visszajövetelére. Egyre nagyo...

Az Ószövetség több olyan történelmi eseményt is tartalmaz, amelyek később az Újszövetségben is megjelennek, akár több helyen is idézve más-más formába...

Sok bűne bocsáttatott meg: ezért szeretett - ezzel mutatott rá Jézus, hogy a nagy kegyelmet kapott emberi szív, milyen mélyen tud ragaszkodni Istenhez...

Ezekben a válságos időszakokban a hívők számára elengedhetetlen, hogy minden krízishelyzetben megtalálják Isten Igéjében az útmutatást a személyes éle...

A Szent Szellemmel való betöltekezés után fontos, hogy szellemi emberekké is váljunk. Ez nem történik meg automatikusan, a Szent Szellemmel való betöl...

Sok ember csak a testével foglalkozik, a lelkét és a szellemét elhanyagolja. Pedig nagyon fontos a mocsok és szemét eltakarítására a lélekből és a sze...