2012. január 1-jén lép hatályba az új egyházi törvény, amely egyházunkat, a Hit Gyülekezetét, mint hazánk egyik legnépesebb, országos intézményhálózatot fenntartó, jelentős köztevékenységet végző egyházát méltán sorol az elismert egyházak közé.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az új egyházi törvény által elismert tizennégy egyházon kívül több olyan – például a pünkösdi, adventista, metodista (beleértve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget is), evangéliumi (beleértve a Mahanaim Gyülekezetet is), nazarénus és más – egyház is működik hazánkban, amely megfelel a törvényi követelményeknek, közszolgálatot is ellát, és joggal számíthat a múltban már elismert egyházi jogállásának megőrzésére. Mivel ellenkező rendelkezés híján az új törvény hatálybalépésével az ilyen egyházak működése ellehetetlenülhet, szorgalmazzuk, hogy a Kormány – az illetékesek korábbi ígéreteinek megfelelően – még ebben az esztendőben terjessze az Országgyűlés elé a törvényes feltételeknek megfelelő egyházak elismertetésére vonatkozó indítványát, és hozza meg azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján ezek az egyházak és intézményeik az átmeneti időszakban (a parlamenti elismerésig) is minden vonatkozásban egyházi jogállásban működhetnek.

Budapest, 2011. december 7.

Hit Gyülekezete Országos Vezetősége