A Hit Gyülekezete visszautasítja a Magyar Narancs 2012. február 23-i számában, az új egyházügyi törvényről szóló cikkben (A hit kegyeket mozgat) megjelent összeesküvés-elmélet hazug állításait, amelyek súlyosan sértik egyházunk jó hírnevét. Vári György írása azt az alaptalan és felháborító valótlanságot fogalmazza meg, hogy a Hit Gyülekezete a törvényalkotás periódusában az „evangéliumi keresztény kisközösségek” ellen lobbizott. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a Hit Gyülekezete minden tőle telhetőt megtett, hogy hazánkban olyan demokratikus törvény szülessen, amely a ténylegesen egyházi tevékenységet végző vallási közösségek számára továbbra is biztosítja szabad hitéletüket és társadalomépítő munkájukat. Egyházunk 2010 decemberétől kezdve – a korábbi alkotmányozás vallásügyi részeire is kiterjedően – rendszeresen megküldte az egyházügyi törvény előkészítésével megbízott illetékes állami szervekhez észrevételeit, kifogásait és javaslatait. Ezek a dokumentumok a mai napig hozzáférhetőek honlapunkon (www.hit.hu), és kifejezetten azt bizonyítják, hogy a vallásszabadságért folytatott küzdelmünket egy pillanatra sem adtuk föl. 

Emellett a Hit Gyülekezete Országos Vezetősége két nyilatkozatában is szolidaritást vállalt az új egyházi szabályozás miatt működésükben veszélyeztetett közösségek mellett. Az országos médiához is eljuttatott közleményekben egyházunk arra kérte a kormányzatot, hogy a jövőbeli politikai kiszolgáltatottság elkerülése érdekében az egyházak regisztrációját és megszüntetését helyezzék vissza bírósági hatáskörbe, illetve olyan normatív, egyértelmű és demokratikus követelményeket fogalmazzanak meg a regisztrációs eljárás során, melyek valamennyi tényleges egyház részére garantálják az egyházi jogállást, a további, kiszámítható működés feltételeit.

Mindezekre figyelemmel a Hit Gyülekezete polgári peres úton vesz elégtételt a jó hírnevének megsértése miatt, és az eljárásból befolyó kártérítési összeget egy hajléktalanok étkeztetésével foglalkozó ingyenkonyha számára ajánlja fel.

2012. február 27.

Szobota Zoltán
Hit Gyülekezete
Sajtóosztály