Szövetségek

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A szövetség Isten és ember közötti egyezség, szerződés, amelynek alapján Isten helyreállítja személyes közösségét a hívő emberrel. A szövetséget az üdvtörténetben mindig Isten kezdeményezte, természetfölötti módon. Ő dolgozta ki a szövetség részleteit és szabályait, amelyekhez a hívő embernek alkalmazkodnia kellett. Isten célja a szövetséggel az egység megteremtése az ember és az Úr között. 

A szövetség tartalmazza Isten ígéreteit, amelyek lehetnek feltételesek és feltétlenek, továbbá Isten parancsait, amelyek abszolút tekintélyűek a hívő számára. A szövetségben az ember feladata mindig a hit és az engedelmesség Isten Igéjének. Ezek által az ember belép a szövetségi kapcsolatba, és újra Isten áldása alá kerül személyes élete és tevékenysége. A szövetsége alapja, éltetője az engesztelő áldozat (vérontás)

ISTEN LEGFONTOSABB SZÖVETSÉGEI:

- Noéval kötött szövetség (külső jele: a szivárvány);

- az Ábrahámmal kötött szövetség (külső jele: a körülmetélkedés) - ezt a szövetséget az Úr Izsákkal és Jákobbal megerősítette;

- az Izrael népével kötött szövetség a Szináj hegyen (angyalok rendelése alapján, Mózes közvetítésével - külső jele szintén a körülmetélés);

- az örökkévaló vagy új szövetség, amelyet Isten a názáreti Jézus Krisztus személyén keresztül kötött Izraellel és az egész világgal. Az új szövetségben Isten célja az, hogy Jézus Krisztusban minden embert megbékéltessen az Atyával. Ennek a szövetségnek Jézus Krisztus vére az alapja, ami tökéletes és megismételhetetlen áldozat volt a bűnökért, és betöltötte Isten célját. Ennek a szövetségnek a jele a Jézus által szerzett úrvacsora, amely valóságos személyes közösséget ad Jézus Krisztussal, és kiterjeszti a szövetséget a hívők egymás közötti kapcsolatára is.

kapcsolódó írások
Németh Sándor: Hogyan élvezhetjük a szövetség áldásait? (nemethsandor.hu)Németh Sándor: Tízparancsolat (Új Exodus)Hack Márta: Önző ambíció (Új Exodus)Répás László: A mennyei Templom szolgálata (Új exodus)Németh Sándor: A kihívott nép (Új Exodus)Ruff Tibor: Új korszak előtt a keresztény-zsidó kapcsolat (Hetek)2002. 08. 25. Vidám Vasárnap – Korszakok és szövetségek a Bibliában – 1. rész2002. 09. 01. Vidám Vasárnap – Korszakok és szövetségek a Bibliában – 2. rész2002. 09. 08. Vidám Vasárnap – Korszakok és szövetségek a Bibliában – 3. rész2002. 09. 15. Vidám Vasárnap – Korszakok és szövetségek a Bibliában – 4. rész2002. 09. 22. Vidám Vasárnap – Korszakok és szövetségek a Bibliában – 5. rész2002. 09. 29. Vidám Vasárnap – Az Izraellel kötött szövetség2007. 06. 17. Vidám Vasárnap – Jeruzsálem, a szövetség próbaköve2007. 06. 10. Vidám Vasárnap – Jeruzsálem: A szövetség jele és bizonyítéka2008. 11. 16. Vidám Vasárnap – A szövetség a házasság alapjaHogyan volt lehetséges, hogy a Római Birodalom elfoglalta Izraelt, amikor a Szentek Szentjében ott volt a frigyláda?Az Új-, vagy az Ószövetséget képviseli? Mi a véleménye a tömeggyilkosok védelmezéséről?