Rúben

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Jákob és Lea elsőszülött fia. Neve két héber szó összekapcsolódásából keletkezett: rá’áh (látás), és bén (fiú). Nevének jelentése: Nézzétek, fiú!, vagy a Látás fia. Életéről viszonylag keveset tudunk, a Biblia annyit árul el róla, hogy apjához hasonlóan pásztor lett, egy ízben mandragóra bogyóra akadt, illetve felnőttként vérfertőző kapcsolatba lépett apja egyik ágyasával, Bilhával.

József eladásában nem vett tevékenyen részt, ugyanakkor nem is fedte fel az igazságot apja előtt. A gazdasági válság idején Egyiptomba ment kenyeret vásárolni testvéreivel együtt, és elkísérte apját Egyiptomba. Jákob a halálos ágyán megfosztotta őt az elsőszülöttségi áldástól a vérfertőző kapcsolata miatt: Júda nevű testvére kapta meg a törzsek vezetésének pozícióját, Józsefnek pedig a dupla áldás jutott az atyai vagyonból.

Életének végéről a Biblia nem számol be, vélhetőleg Egyiptomban halt meg. Bár a vezető pozícióját elveszítette, mégis kárpótlásban részesült: a főpap vállán elhelyezkedő ónix köveken az ő neve szerepel először, illetve a hósen táblán lévő drágaköveken is születési sorrendben szerepelnek a nevek.

Utódai a Jordán folyótól keletre telepedtek le Gád és Manasse fél törzsével egyetemben.

Felhasznált Igék:

1 Móz 29: 32, 1 Móz 30: 14, 1 Móz 35: 22, 1 Móz 37: 21, 29-30, 1 Móz 42: 3-4, 22, 37, 1 Móz 46: 8-9, 1 Móz 49: 3-4, 2 Móz 1: 6, 2 Móz 28: 9-10, 21, Józs 12: 6.