Gyehenna

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A görög 'geenna' szó a héber 'Gé-Hinnóm'-ból származik, amelynek jelentése: 'Hinnóm völgye" (teljesebb nevén: Gé-Ben-Hinnóm, azaz Hinnóm fiának völgye). Ez a völgy közvetlenül Jeruzsálem városa mellett fekszik, a város délkeleti oldalánál, a Sion (Cijjón) hegyének lábánál. Jézus korában a zsidóság már egyöntetűen vallotta, hogy a halottak feltámadása után az elkárhozottakra következő örök gyötrelem helye az Írások alapján pontosan meghatározható: ebben a völgyben lesz. Ezt az Ószövetség két verse (Ézsaiás 66:22-24; Jeremiás 7:32) alapján a zsidó írástudók már jóval Jézus előtt bizonyosnak tekintették, és úgy tűnik, Jézus is csatlakozott ehhez a nézethez. Ez a hely nem azonos a pokollal (amely héberül Seol, görögül Hádész, és inkább Alvilágot kell érteni alatta).

A Hinnóm völgyében zajlott Júda bálványimádó korszakaiban a Moloch nevű idegen istenségnek bemutatott gyermekáldozat. Ennek során a Moloch nagy, üreges ércszobrát belülről felizzították, majd előrenyújtott, áttüzesedett karjaiba helyezték a gyermeket, akit mindenkor saját szülei áldoztak fel, valamilyen céljuk elérése érdekében. Ezért a helyet a próféták a mély megvetést kifejező Tófeth néven is emlegették, amelynek jelentése: amit leköpnek. Jósiás király ugyanis szándékosan tisztátalanná tette a völgyet, hogy ezáltal lehetetlenné tegye Moloch papjai számára vallási gyakorlatukat. Emiatt azután a későbbiekben a völgyet semmi másra nem tudták használni a hazatelepülő júdeaiak sem, mint szemétégetőnek, ahol a leggonoszabb bűnözők holttestét is elégették. Így volt ez Jézus korában is. Az örök ítéletről szóló próféciák szerint a Messiás dicsőséges eljövetelekor ezen a helyen egy kénes tűztó jön majd létre, az eljövendő világ beköszöntekor pedig ide fognak kerülni mindazok, akik nem méltók az örök üdvösségre (vö. Jel 19:20, 20:10-15, 21:8). Mivel ez a test feltámadása után történik meg, már elpusztíthatatlan, örökkévaló testben veszik el örökké tartó büntetésüket: ezért mondja Jézus, hogy jobb fél szemmel vagy karral bemenni az életre, mint egész testtel (Mt 5:29-30) kerülni a Gé-Hinnómba. Sem Jézusnak, sem az apostoloknak nem állt szándékukban ezt a konkrét földrajzi pontot valamiféle túlvilági hellyé spiritualizálni, ezért a leghelyesebb – ám rendkívül szokatlan és a magyar olvasó számára érthetetlen – fordítás a Hinnóm völgye lenne.