Fülöp

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A tizenkét apostol egyikét és Heródes egyik testvérét egyaránt így hívták, gyakori név volt abban az időszakban. Görögül Filipposz, jelentése: Lovakat kedvelő. Zsidók esetében a görög név viselése ebben az esetben is hellenista származást jelezhet, mint Andrásnál.

Fülöp is a Genezáreti-tó környékéről, Bethsaidából származott, mint több másik apostol. A János 1:44-ből úgy tűnik, hogy ő volt az elő tanítvány, akit Jézus elhívott és csak ezután ment Péterhez és Andráshoz, majd Jakabhoz és Jánoshoz. Az elhívása után Fülöp el is kezdte az evangélizálást, egy Nátánael nevű férfit is megszólít, aki kételkedik Jézus Messiás voltában, mivel Názáretből származott, mely ezek alapján valószínűsíthető, hogy nem volt egy jóhírű hely. Fülöp ezután elviszi őt Jézushoz, mire Nátánael is megbizonyosodik arról, hogy Jézus "Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!" (János 1:50). Mire Jézus kijelenti mindkettejüknek, hogy nagyobb csodákat is látnak majd annál, mint amit addig tapasztaltak. 

Fülöp ezt követően végig Jézus mellett marad a földi szolgálata alatt. Fülöp hite is lépésről lépésre növekedett a csodák megtapasztalása után, az evangéliumokban többször is felbukkan a neve: a János 6-ban a kenyérszaporítás előtt Jézus neki teszi fel a kérdést, hogy miképp adjanak enni a népnek, mire Fülöp realista választ ad, nem tartja elképzelhetőnek, hogy olyan kevés élelmiszerből, ami a szemeik előtt van. Később a János 14-ben Fülöp arra kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az Atyát, erre válaszképp teszi Jézus a híres kijelentést, miszerint "aki engem látott, látta az Atyát". 

Fülöpöt végigkísérte Jézust a szolgálata előtti időszaktól kezdve egészen a kereszthaláláig, szemtanúja volt Jézus feltámadásának és mennybemenetelének is.  Az Apostolok cselekedetei 1 megemlíti őt is a 11 tanítvány között, akik Jézus mennybemenetele után visszatértek Jeruzsálembe, majd ott volt a felházban is, amikor a Szent Szellem kitöltetett arra a 120 emberre, aki az írás szerint "egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben".

Később, a korai egyházban betöltött szerepe is jelentős volt, az Apostolok cselekedetei 8 alapján elment Samáriába, ahol a szolgálata révén nagy tömegek tértek meg és keresztelkedtek meg, közöttük Simon mágus is, aki később, mikor Péter és János eljöttek a samariabeliekhez a Szent Szellem keresztség átadására, szintén részesült a Szent Szellem keresztségből, majd azt hitte, hogy pénzért az Isten erejét is megvásárolhatja. Fülöpöt ezután az eset után meglátogatta egy angyal, aki egy Gáza irányába tartó járatlan útra küldi őt. Ott találkozik egy szerecsen férfival, aki Kandaké királynő komornyikja volt. A férfi  Ézsaiás prófétát olvassa, aki rengeteget prófétált a Messiásról. Fülöp felajánlja neki, hogy elmagyarázza neki az olvasott részt: "Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete." (Apostolok cselekedetei 8:32-33). A komornyik megkérdezi, hogy kiről szól a prófécia, mire Fülöp hirdeti neki Jézus megváltó munkáját. A komornyik azonnal megtérésre jutott, egy közeli tóban meg is keresztelte őt Fülöp. Ezután mikor a vízből kijöttek Isten Szelleme elragadta Fülöpöt a komornyik szeme elől és egy másik városba, Azótusba vitte, ahol mindenfelé hirdette az evangéliumot amíg Cézáreába nem jutott. Valószínűleg itt le is telepedhetett, mert említést tesz rá az Apostolok cselekedetei 21 , amikor Pál többedmagával Cézáreába érkezett, akkor Fülöp házában szállt meg, akinek négy evangélista lánya is volt ekkora.

kapcsolódó szócikkek
Apostolok