Botránkozás, megbotránkozik

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A görög "szkandalidzomai" szó pontos jelentése: csapdába esik (konkrétan olyan típusú csapdára utal, amely meghajlított ághoz rögzített, elrejtett hurokból vagy hálóból áll, s az ág felcsapódása által ejti foglyul a hurokban vagy hálóban áldozatát). Átvitt értelemben azonban az Újszövetség két értelemben is használja:

1) valaki valakit bűnre csábít, bűnbe visz (akár hitének megtörése, akár a kívánság felgerjesztése, kísértés által).

2) Jézusban is megbotránkoztak egyesek: ez arra utal, hogy nem sikerült hitre jutniuk benne, hanem elutasították őt, mivel nem sikerült felismerniük benne a Messiást, vagy mást vártak tőle, mint amit ő nyújtott. Az ilyen esetekben Jézus messiási volta mintegy „csapdává lett” a hozzá rosszul közelítők számára (Máté 11:6, Máté 13:54-57, Máté 15:12-14; Lukács 2:34; Róma 9:32-33 stb.).

Többnyire mindenhol, ahol a megszokott magyar bibliafordítások – köztük néha ez is – a megbotránkozik, botránkozás kifejezést használják, az eredetiben ez a szó áll.

kapcsolódó írások
Márk evangéliumában szereplő nevek és fogalmak