Az ember teremtése és bűnbeesése

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, férfivá és nõvé. A föld porából formálta testét, és szellemet (ruach) lehelt belé. Így lett az ember élő lélekké (nefes), akinek teste, lelke és szelleme van.

Az ember fő feladata Isten dicsérete, imádata és uralmának kiterjesztése az egész földön. Isten egy Igét adott Ádámnak, amelynek megtartása biztosította az ember számára az Istennel való harmonikus közösséget és a Sátánnal szembeni védettséget.

Az ördög a kígyó által megkísértette Évát, aki engedetlen lett Isten Igéjének. Ádám követte Évát a lázadásban, aminek eredményeként kiestek Isten tökéletes akaratából.

A BŰNBEESÉS KÖVETKEZMÉNYEI:

  • az ember természete megromlott, élete a bűn és a halál hatalma alá került, aminek következtében megszakadt az Istennel való személyes közössége,
  • az ember Istentől kapott hatalmát Sátán szerezte meg és bitorolja,
  • az emberiség ki lett szolgáltatva a démonok és gonosz angyalok zaklatásának és uralmának, ezért az emberi élet részévé vált a betegség, szenvedés, fájdalom és nélkülözés,
  • az ember és élettere alá lett vetve a hiábavalóságnak és kárhozatnak,
  • mivel Ádám azonosult Sátán céljaival, Isten haragját vonta magára, élete és munkája alá van rendelve az ítéletnek és átoknak.

A bűnbeesés után Ádám és Éva az Éden kertjén kívül, Isten nélkül kezdett élni, aminek végeredménye az lett, hogy a bűn elterjedt az egész földön.

kapcsolódó írások
Tóth Tibor: Teremtés és vízözön (Új Exodus)Németh Sándor: Szeretet legyen minden mindenben (Új Exodus)Németh Sándor: Krisztus képmásai (nemethsandor.hu)2002. 08. 25. Vidám Vasárnap – Korszakok és szövetségek a Bibliában – 1. rész2003. 11. 16. Vidám Vasárnap – Isten, a szabadító2003. 11. 23. Vidám Vasárnap – Ki a szabad ember?2003. 11. 30. Vidám Vasárnap – Isten, a bíróAmikor Isten megalkotta az ember testét, akkor előre tudta, hogy Ádám és Éva vétkezni fog, hogy az ember bűnös lesz és meghal?Miért csak a bűneset után lett Ádámnak és Évának gyermeke?Elképzelhető, hogy Isten nem mutatta be elég egyértelműen az első emberpárnak, hogy mi történik, ha esznek a tiltott fáról?Mi történt volna Ádámmal, ha nem esett volna bűnbe? Örökké fiatal maradt volna?Miként tudta Isten megteremteni az Ő képére az embert, ha Ő valójában szellem?Mit jelent az, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk? Hány százalékban vagyunk olyanok, mint a Teremtő?A gimnáziumi tankönyvünk két bibliai teremtéstörténetről beszél, de tudtommal csak egy teremtés történt.Mi volt a célja Istennek az ember megteremtésével?Mit gondol, ha az ember tudott volna arról, hogy mi történt a megteremtése előtt jobban meggondolta volna tettét?Ádám és Éva a bűnbeesés előtt rendelkezhetett olyan testtel, amivel Jézus Krisztus a feltámadás után?Hogyan lehet elérni, hogy helyesen működjön az ember lelkiismerete?Hogyan és miért teremtette Isten az embert? - Hit és Élet 11. részHogyan bukott el az ember - Hit és Élet 12. részA bűnbeesés súlyos következményei - Hit és Élet 13. rész