Szabadulás Betániából,


a nyomorúság házából

#betania
#Lázár
Dósa Hanna Zoé;Morvay-Tóth Petra | 2018. 10. 29.
Az október 13.-ai istentisztelet összefoglalója
Lázár feltámadásának története olyan igazságokat tartalmaznak a szabadulással és a szabadító szolgálattal kapcsolatban, melyek ma is aktuálisak.

Lázár feltámadásának története olyan igazságokat tartalmaz a szabadulással és a szabadító szolgálattal kapcsolatban, melyek ma is aktuálisak. Ebből értjük meg, hogy Jézus ma is elmegy Betániába, a "nyomor házába", és megindul az emberek szükségein. Készen áll arra, hogy konfrontáljon azokkal a sötét szellemi realitásokkal, amik a Sátán királyságát fenntartják a Földön: a bűnnel, démonokkal és a bukott angyalok hatalmával. 

Ján 11. - Maga a csoda egyedülálló a Bibliában, hiszen sehol nem olvasunk ezen kívül olyat, hogy egy négy napos halott feltámadt volna.  Isten célja ezzel az egyedi csodával az volt, hogy reprezentálja azt a hatalmas, természetfeletti erőt, ami a korszak végén - az Istentől kijelölt időszakban - nagymértékben, tömegméretekben meg fog nyilvánulni.

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy ezen egyedi jelleg és cél mellett általános igazságokat is megismerhetünk a történetből. Mindezek az általános igazságok a sötétség hatalmából való szabadulással állnak összefüggésben, vagyis a Sátán királyságában található szellemi realitásokból – bűn, démonok, gonosz angyalok – való szabadulással. A történet először is arra világít rá, hogyan kell a Szabadítóhoz járulni.

Márta és Mária úgy járult Jézus Krisztushoz, mint Messiáshoz, a megfeszítetthez és feltámadotthoz.

Fontos tanulsága mindennek ma is, hogy a segítséget nem az emberektől kell várni. Még ha közvetetten is jön hozzád Isten kegyelmi ajándéka, annak középpontja akkor is az Úr, a názáreti Jézus Krisztus. Ezért nagyon fontos, hogy a lelked és figyelmed ne emberekre, hanem Jézus Krisztusra fordítsd. Különösen igaz ez a gonosz szellemektől való szabadulás, vagy a gyógyulás esetében, hiszen mindezeket Jézus Krisztus osztja meg velünk a Szent Lélek által.

 

Miért megyek istentiszteletre?

Irányítsd a figyelmed Krisztusra és add át neki az információkat arról, hogy milyen betegséged, vagy problémád van. A jó vezetéshez természetes szinten is sok-sok információra van szükség. Ahogy a test információkat küld a fejnek, a fej pedig ezek alapján hozza meg a döntést, ugyanígy fontos, hogy az egyház Jézus-centrikus legyen és információkkal lássa el.

Ne zárkózz be a problémáddal! Bár az emberektől bizonyos módon el kell távolítani a lelkünket, de ha az Úrral találkozol, már ne tartsd magadnál a lelked és a problémáid, hanem tárd az Úr elé! Márta és Mária egyből az Úr elé tárta a problémáját: „Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem…”

Az is fontos, hogy ne bástyázzuk körül a problémáinkat olyan emberekkel és érzelmi miliővel, amelyben - bár van benne együttérzés, de – nincs benne a megoldás a problémára.

Mária kiszakította magát ebből a miliőből, a gyászoló emberek köréből és megerősítette a kapcsolatát az Úrral. A Szent Szellem pedig minket is hív, hogy kijöjjünk ebből a miliőből, ahogyan Márta hívta Máriát: „a Mester itt van, és hív téged”.

 

Ne emberre, hanem Jézusra nézz!

Azért kell ezt megtenni, hogy kiemeljük a szívünket a hitetlenségből, tradíciókból, megszokott dolgokból és arcokból, az érzéki tapasztalatokból. Számunkra is itt van az élet, itt van, aki halott volt és feltámadott, aki meggyógyít, és aki betölt megdicsőült örömmel.

Ne rekeszd ki magad az Úr jelenlétéből! A karizmatikus kereszténységben olyan sokat hangoztatják Isten személyes jelentétét, hogy az emberek gyakran már el sem hiszik, hogy tényleg ott van köztük az Úr.

De mit is jelent pontosan az, hogy veled van az Úr? Azt jelenti, hogy te benne vagy és ő benned, egységben és közösségben vagy vele, és minden, ami az Istené, az a tied is.

Jézus a feltámadása után csak szűk körben jelent meg az akkor élő embereknek. Ez azért történt így, hogy a tanítványaival megismertesse az ő nevét, és hogy magukon hordozzák azt, ma pedig mi hordozzuk. Te is ezt a hatalmas nevet örökölted és a benne lévő erőt, amely által szabad vagy és bűnbocsánatod van. Ezen a néven válik valósággá az, hogy ami az Istené, az a tiéd is. Ehhez azonban ott kell hagynod a gyászos életérzéseket: a lemondást és csüggedést, amelyek elszakítanak a hittől. Mária és Márta is ezt tette.

 

A "Jézus sztorit" nem lehet megállítani

Gyakran, amikor az Ellenség bűnbe taszítja az embert, olyan életérzés jön létre a lelkében, amely által lemondóvá, csüggedté válik, és saját magát kezdi el hibáztatni. A bűn, amit elkövetett, szétzúzza a szellemi álmokat, amiket eredetileg az Úr helyezett a szívébe.

A Sátán célja nem csak az, hogy bűnbe vesse az embert, hanem az is, hogy bemehessen az ajtón és kirámolja a kastélyodat.

Ő ugyanis azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus ezzel szemben azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Jézus Krisztus, a mi főpapunk érzékeny az emberi nyomorúságra, együtt tud érezni vele és meg tud indulni rajta.

 

Jézus bemegy a nyomorúság házába

A város neve, amelyben a csoda történt, Betánia, ami azt jelenti: nyomorúság háza. Jézus gyakran megszállt itt a szolgálata során, mert a történetben szereplő három ember (Mária, Márta és Lázár) nagyon közel állt hozzá. Neked is hinned kell abban, hogy Jézus nem irtózik a nyomorúságaidtól, sőt, a te Betániádban is meg akar szállni, hogy megmutassa az ő szabadító erejét.

A főpappal szemben a Biblia egyik legalapvetőbb kritériuma, hogy együtt tudjon érezni az emberekkel

Ezt a követelményt Jézus teljes mértékben betöltötte, az emberi sors legmélyebb pontjain is képes együtt érezni velünk. A történelem számos borzalmas időszakot produkált, melyekben az emberi nyomorúság olyan mértékben nyilvánult meg, hogy arra az emberek gyakran nem is találtak szavakat, amivel megfogalmazhatták, kimondhatták volna magukból a rosszat.

A mély nyomorúságban az ember gyakran elnémul, nem mondja ki, nem tudja megfogalmazni, hogy mi az, ami fáj neki, éveken keresztül hordozza magában a fájdalmat, várva, hátha egyszer hatalmat tud venni rajta azzal, hogy kimondja. Ha te is ebben a helyzetben vagy, tudd meg, hogy nagyon közel van hozzád az Úr. Az a megindulás, amiről János evangéliuma ír, azt jelenti, hogy Jézus a lelkét odaviszi a te lelkedhez, hogy levegye róla a terheket. Ha ilyenkor ki tudod mondani neki a problémádat, akkor hatalmat tudsz venni rajta. Hittel el kell fogadnod a közeledését, át kell adnod a lelkedet és a terheidet és megszabadulsz. Lázár feltámadásának története alapján:

Miután Jézus közel jön hozzád, együtt érez veled, és átadod neki a problémádat, rögtön jön az Ige, a kijelentés is, amely által a sötétség hatalmából átlépsz Isten országába és megtörténik a teljes szabadulás.

Jézus odafigyel a testére

Lázár megkötözve jött ki a sírból, lepel volt rajta. A zsidóság ókori hagyományában a fejen lévő halotti lepel a halál uralmát jelképezte az emberiség felett. Ézsaiás próféta könyvében is azt olvashatjuk, hogy a halál leple van az embereken.

A Lázár kezein és lábain lévő kötözések is a halálnak e kötelékeit jelentik, melyekkel kapcsolatban Jézus azt mondta: ti vegyétek le róla a köteleket és a leplet!

Ez nem más, mint az oldás és a kötés hatalma, amit Isten az egyháznak adott. Ez a hatalom nem csak a papoknak, vezetőknek adatott, hanem mindazoknak, akik újjászülettek, Jézus nevében megkeresztelkedtek és a Szent Szellemmel is betöltekeztek, megvan a hatalmuk arra, hogy ezeket a köteleket megoldják. Ezzel a hatalommal tudjuk betölteni Jézus küldetését is, aki azért jött, hogy meggyógyítsa a betegeket, megszabadítsa a megkötözötteket, örömhírt hirdessen a szegényeknek és szabadulást a foglyoknak, lesújtottaknak. Amikor az emberek megtérnek, a kötelek még ott vannak az életükben - ahogy Lázárt is fel kellett oldozni a halotti leplekből a feltámadása után.

Jézus ezért ma is azt mondja az egyháznak, hogy vegye le a köteleket az emberekről: a kezeikről, hogy megtérésük után ők is Isten igazságait cselekedhessék, a lábaikról, hogy az Úrban járhassanak és a szemeikről is levegyék a leplet, hogy Istentől származó látásuk legyen, és a szellemük kikerüljön a sötétségből. Ez a szabadító szolgálat lényege.

Dósa Hanna Zoé;Morvay-Tóth Petra | 2018. 10. 29.