Vidám Vasárnap


Hogyan leszünk képesek Isten Igéjét hatalommal szólni?

#vidamvasarnap
#beszed
| 2016. 11. 16.
A Vidám Vasárnap legfrissebb adásában (2016.11.13) Németh Sándor arról beszélt, hogyan lehet Isten Igéjét hatékonyan megosztani az emberekkel.

A Vidám Vasárnap legfrissebb adásában (2016.11.13) Németh Sándor arról beszélt, hogyan lehet Isten Igéjét hatékonyan megosztani az emberekkel. A prédikációban hozzátette, a keresztények legfontosabb munkaeszközük, a verbális részük, a beszédük.

A vezető lelkész Mózes esetét hozta fel példaként, aki elhagyta a fáraó házát, eldobta a hercegi cimet, majd pásztorként negyven évet a pusztában töltött. Ebben az időszakban jelent meg neki az Úr, az égő csipkebokorban. Isten feladattal bízta meg Mózest, ennek az elvégzéséhez szükséges erőt is a rendelkezésére bocsátotta. Mózes a beszédhibája miatt nem érezte magat erre alkalmasnak. Mózes meghátrálására Isten reakciója ekként  hangzott:

„Most hát eredj el, én leszek a te száddal és megtanítalak arra, amit beszélned kell”. (2 Mózes 4,12).

A vezető lelkész hangsúlyozta, minden embert felruházott a Teremtő kommunikációs képességekkel, ami által kapcsolatot tud teremteni az ember, embertársaival es Istennel. Németh Sándor hozzáfűzte, a görög idealista filozófusok tanítása szerint, a beszéd (görögul: logosz), nem csak a megismert dolgokról alkotott kommunikációs jel, hanem a létezest fejezi ki. Ezáltal a kimondott beszéd, a valóság mögötti ideára is mutat. Ezzel szemben a materialista filozófusok ugy vélekednek, a beszéd szerintük, csak egy külső jelrendszer.

A vezető lelkész kifejtette, az Ige szerint a nyelvnek, beszédnek három funkciója van. Az első szerint, ugyanazt kell mondani, mint a Teremtő. Ha ezt tesszük, Isten mellett állunk. Amennyiben Éva a bűnbeesés előtt az Isten beszédével (logoszaval) válaszolt volna a kígyónak,  akkor Ádámmal együtt nem vétkeztek volna Isten ellen. Ugyanazt mondta és képviselte volna Éva, amit korábban hallott Istentől. Ezzel szemben pontatlanul idézte az Igét, beleszőtte a saját gondolatait a válaszaiba. Jézus Krisztust, mikor megkísértette a Sátán a pusztában, mindhárom esetben logosszal válaszolt, nem saját magábol szólt, hanem Isten beszédével válaszolt. Amikor az ember kimondja Isten Igéjét, akkor Isten életével, győzelmével és erejével szembesíti a Sátánt. Az ember Isten szája kell legyen a földön.

A vezető lelkész folytatta, a beszéd második funkciójaval, a névadással. Isten azt a feladatot adta Ádámnak, adjon nevet az állatoknak, amiket Isten teremtett. Ádám megragadta az állatoknak a lényegét intuitív módon. Ez harmóniát hozott létre az ember és az élővilág között. Az adott létezőhöz rendelt név valamennyit hordozott, annak lényegéből. Ezt a kepesseget, intuitív megismerésnek neveztek el, amikor érzéki tapasztalatok nélkül fedezi fel valaki egy adott dolog realitásat, valóságának tartalmát.

Németh Sándor a prédikációban a harmadik funkcióról is beszélt, amely a szerelem nyelve. Ádám személyéhez köthető ez is, aki miután felébredt az „altatásból”, meglátta Évát. ádám felkialtott: ez már húsomból való hús, és csontomból való csont. Egyből kimondta Ádám azt az intuitív felismerést, amit megtalált Éva személyében. A vezeto lelkesz megjegyezte, ha Ádám nem szól egy szot sem,  talan, Éva elsétál. Egy férfi és egy nő között a szellemi, lelki és fizikai integráció a beszéd által jön létre. Ez teremt közöttük egységet.

Németh Sándor ennek kapcsán szót ejtett a házasságok válságáról is, amely úgy kezdődik, a felek elkezdenek nem megfelelően beszélni egymásról. Az emberi kapcsolatokban szükséges megfelelő beszédet használni, hogy fenn tudjon maradni, épülni tudjon a kapcsolat.

A vezető lelkész a Példabeszédek könyvéből is idézett (18, 21) "Az élet és a halál a nyelv hatalmában van." A bűn megváltoztatta az ember beszédét. Csak a Szent Szellem teszi képessé az embert arra, hogy Isten beszédét erővel tudja kimondani. A Szellem és a beszéd (logosz) együttműködése által jön létre. Ez életet ad. Isten azért adta a kommunikációs képességet, hogy megszólíthatóak legyünk. Be tudjuk fogadni az Ő beszédét. Szó által igazul meg az ember. Olyan szó jön az emberhez, ami életet hordoz, ha azt befogadja, az által él. A szívben megfogalmazódott szavak tudnak életet, vagy halált hordozni. Fontos, hogy az emberi szív ne hazugsággal, hanem igazsággal legyen tele.

Végezetül Németh Sandor röviden kitért az Ige szó héber eredetijére (dávár), aminek jelentése szó, dolog. Ez az Isten által kiküldött szó és dolog a kapocs, a teremtett világ és Isten között. Ez által lett teremtve minden. Ez által van fenntartva, és ez által lesz megszüntetve is.

A teljes adást a Vidám Vasárnap oldalán vagy a YouTube csatornáján tekintheti meg. 

| 2016. 11. 16.