Vidám Vasárnap


2016. 12. 11.

#vidamvasarnap
| 2016. 12. 12.
A 15 éves jubileumi adásban Németh Sándor tovább folytatta az Isten neveiről szóló sorozatát.

A 15 éves jubileumi adásban Németh Sándor tovább folytatta az Isten neveiről szóló sorozatát. Az egyház hatékonyságának egyik kulcsaként az Úr nevének hatalommal történő használatát emelte ki, ezért is rendkívül fontos Isten neveinek az igazságtartalmával tisztában lenni. Izrael fiainak az amálekitákkal szembeni győzelmében ismerte meg Mózes Jahve Nisszit, aki győzelemre vezeti az Ő népét. Refidimnél Isten nyilvánvalóvá tette népe számára, hogyha megtartja a szövetség Igéit, akkor mindig számíthat a támogatására, aminek eredménye az ellenség feletti folyamatos győzelem lesz. Az Ainál szenvedett csúfos vereség figyelmeztette Izraelt, hogy a győzelem feltétele az Istennek való engedelmesség.

Az amálekiták nevének jelentése, mely a fosztogatás és a rablás a Sátánnak egyik fő tulajdonsága, aki azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson.

„Jézus Krisztus küldetése viszont az élet adásról, az élet védelméről szól, fő célja az volt, hogy a tolvajnak, az ördögnek, az amálekitáknak a munkáját a földön lerombolja. A Messiás döntő küzdelme, refidimi harca az a kereszten történt meg, a megfeszítése és feltámadása által. A golgotai kereszten hatalmas a világmindenség legnagyobb drámája zajlott le.”

Németh Sándor kiemelte: Isten soha nem akarja, hogy a gonosz diadalt arasson a földön, de mivel jogszerűen akar eljárni az ellenségével szemben ezért beengedi a világba a pokol erőit, hogy az emberek lássák a lázadás következményeit, azt, hogy büntetlenül nem tudják a Törvényt áthágni. Azok tudják megkapni Jézus győzelmét, akik elfogadják a kereszt munkáját és Jézus diadalát a halál és a pokol erői fölött. Ugyanakkor a kereszt a világ jelképe is, ami jelen pillanatban nem áldást közvetít a világ számára, hanem ítéletet.

A démonok és angyalok közötti fő különbségre is kitért a prédikáció üzenete. Ezekkel a szellemi lényekkel szembeni harc nem fizikai, hanem spirituális fegyverekkel történik, melyek középpontjában Isten neve, Jahve Nisszi áll.

A passzív kereszténységnek nincs jövője. Minden hívőnek a testi vágyakkal, a démonokkal és bukott angyalokkal szemben oroszlánként kell felvennie a küzdelmet.

„A Názáreti Jézus Krisztusba vetett hit, nem más, mint a győzelem hite.” „Nem egy szentimentális szerelmest kell látni Jézusban, hanem olyan hadvezért, akinek van serege, sok angyali lény tartozik hozzá.” - emelte ki a lelkész.

 

Isten ügye a legszentebb dolog a földön, ha ennek az ember átadja az életedet, akkor számíthat arra, hogy Jahve Cobaot, Seregek Urának angyalai fogják támogatni.

„Maga a Biblia egy hadi könyv is, benne van a háború stratégiája. Egy olyan világot tár elénk, amitől a keresztény élet izgalmassá válik.”

 

 

| 2016. 12. 12.