Szodoma agresszív hódítása

#Jólét
#szodoma
Morvay-Tóth Petra | 2019. 11. 12.
Németh Sándor november 9-i prédikációjának összefoglalója
A nyugati kultúrát ma Szodoma fejedelme tartja ostrom alatt. Te megadod magad neki?

Hajdan, amikor törökök ostromolták Magyarországot, számos város magisztrátusa kiment az ellenség elé, hogy átadja a város kulcsait, hátha így szabad utat kapnak a távozásra. Az erre kapott válasz ma is arra figyelmeztet, hogy nem érdemes a sorsunkat olyanok kezébe letenni, akik nem szeretnek bennünket. A török sereg gyakran azokat is kegyetlenül lemészárolta, akik megadták magukat és behódoltak nekik. A nyugati kultúrát ma Szodoma fejedelme tartja ostrom alatt. Te megadod magad neki?

„Halljátok az Úrnak beszédét, Szodoma fejedelmei, és vedd füledbe Istenünk tanítását, Gomora népe!” (Ézs 1:10)

Amikor Ézsaiás ezt a kijelentést kapta, Szodoma és Gomora már rég a mai állapotukban voltak: elpusztultak. Mivel ez a két város fizikailag ma már nem létezik, az értelmezésben felmerül egy fontos kérdés: Kik az üzenet címzettjei? Kit jelöl ma „Szodoma fejedelme” és ki „Gomora népe”?

Kicsoda Szodoma fejedelme?

A válasz megtalálásában segít, ha megnézzük, hol használ még hasonló kifejezéseket a Biblia. Más helyeken előfordulnak még a „Perzsia fejedelme” (Dániel 10), „Babilon királya” (Ézsaiás 14) és „Tírusz királya” (Ezékiel 28) megnevezések is.

Az Ige gyakran bukott angyali fejedelmek megnevezésére használja ezt a kifejezésformát.

A Sátán, e világ fejedelme rajtuk keresztül irányítja a nemzetek és a városok életét. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor tudhatjuk, hogy az egykori Szodoma mögött álló angyali fejedelem nem halt meg a város ítéletekor, hanem él, és nagyobb hatalommal rendelkezik most, mint eddig bármikor.

Ehhez a fejedelemhez szól a Szentlélek. A folytatásból azonban látható, hogy az üzenet nem a materialista, liberális világnak szól, hanem olyan vallási vezetőknek, akik nem akarják felvenni a harcot Szodoma fejedelmével, hanem meghódolnak és alárendelik magukat neki.

Ez a szellemi lény napjainkban ostrom alatt tartja a nyugati kultúrát - különösen a megavárosokat. Ez nem abban nyilvánul meg, hogy egyes emberek homoszexualitásban élnek, mert ez a bűn már a kezdetektől fogva jelen volt az emberiség életében. Az ostrom természete abban az agresszíven hódító eszmében nyilvánul meg, amely a társadalom többi részére igyekszik ráerőltetni ennek az életformának az elfogadását és normalizálását.

Sajnos, egyre több keresztény közösség is megadja magát ennek a hódításnak. Nem tanúsítanak ellenállást, hanem átadják a kulcsot, beengedik ezt a szellemet, és hagyják, hogy az egyháztagokból szodomai polgárokat hozzon létre.

A szodomai kultúra jellemzői

 „Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.

És felfuvalkodának s cselekedének útálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam.” (Ezék 16:49-50)

Vannak olyan kultúrák, melyek rendkívül alkalmasak arra, hogy Szodoma fejedelme kiépítse benne a hatalmát, ezek jellemzőit foglalja össze röviden Ezékiel próféta, melyek a következők:

  • Kevélység

Az a kultúra, amelyben nem tisztelik Isten Igéjét, nem hallgatnak rá, és nem engedelmeskednek neki, hamar Isten törvényének ellenségévé tudnak válni, ahogy eluralkodik bennük a törvénytelenség.

  • Élelmiszer bősége

Az Európai Unió a közeljövőben hatalmas összegeket tervez fektetni a mezőgazdaságba, aminek a célja egy olyan régi, római tradíció felelevenítése, amely rendkívüli sikerrel szorította vissza a birodalommal szembeni lázadások számát. Ennek a társadalmi rendszernek a működése egy olyan alapelven alapul, miszerint ha a polgárok elegendő, sőt, bőséges mennyiségben el vannak látva élelmiszerrel, akkor elégedettek lesznek, és nem lázonganak annyit.

Az európai és amerikai élelmiszerpiacokon már most is olyan elképesztő túlkínálat található, amire nem volt példa a történelemben. A forgalmazott ételek nagy részére az embereknek nincs is szüksége, ezért tonna számra lehet begyűjteni a szemétbe dobott ételmaradékokat.

Ezzel a bőséggel viszont nem is az a célja a hatalomnak, hogy hatékonyan és gazdaságosan lássa el az emberek szükségleteit, vagy, hogy a feleslegből megsegítse a szegényebb régiókban élő, éhező embereket, hanem az, hogy megigézze a polgárokat, és elhitesse velük, hogy a birodalom stabil, erős, rendíthetetlen, és semmi probléma nem merülhet fel vele kapcsolatban.

Arra lehet számítani, hogy a piacon és a boltokban a jövőben is óriási élelmiszer-dömping lesz, amivel azt akarják elérni, hogy legalább kétszer, háromszor annyit vásároljunk, mint amire valójában szükségünk van.

Mert, ha még a nagy része a kukában landol is, az biztos, hogy legalább „elégedettek leszünk”.

  • Zavartalan béke és nyugalom

A szodomai kultúrát jellemző béke nem az, amit Isten országa ígér az embereknek, nem a zavartalan, háborítatlan nyugalmat jelenti, hanem a békének egy olyan unalmas formáját, amiben az emberek már annyira megunják a jólétet, hogy szórakoztatni kell őket, nehogy újra szenvelegni és lázadozni kezdjenek a „rossz sorsuk”, boldogtalanságuk miatt.

A rómaiak is tudták, hogy a béke és a kenyér bősége mellett játékokkal kell lekötni az embereket, és ha ezeket megkapják, onnantól kezdve bármit meg lehet tenni velük, könnyedén fel lehet őket lázítani Isten ellen és az isteni törvények ellen.

A szórakozásra a nyugati kultúra ma is számtalan lehetőséget kínál. Rengeteg jó futballmeccset lehet látni, amire korábban sokszor heteket, hónapokat is várni kellett. Mindenkinek megvan benne a maga kedvenc „gladiátora”. Bármilyen meglepően hangzik, a mai futball sztárok úgy élnek, mint az ókori gladiátorok, szabadság közben is be kell tartaniuk az előírt étrendet, önuralmat kell gyakorolniuk, hogy ebben a túltáplált, unatkozó társadalomban szórakoztassák az embereket. Ide sorolhatók még a filmek, sorozatok és az ilyen célokat szolgáló platformok: Netflix, YouTube, stb.

Egy hívő ember életében nem jó, ha ezek a dolgok Isten Igéje és az Istennel való kapcsolat, szolgálat elé kerülnek.

Ahol ezek a programok Isten elé kerülnek - a hívők nyomást gyakorolnak a pásztorokra, hogy rövidítsék le az istentiszteletet, hogy minél előbb mehessenek a dolgukra -, ott a kereszténység haldoklik, vagy már halott is.

Ha pedig hagyod, hogy a programjaidat a kultúra irányítsa, az fog uralkodni rajtad, és előbb utóbb Szodoma fejedelmének is be fogsz hódolni.

Ahogy Lót kimerült a Szodomában való forgolódásban, úgy ha állandóan a kultúra által szervezett programokat űzöd, el fogsz fáradni, és erőtlen leszel, nem tudsz majd megfelelő ellenállást kifejteni a korszellemmel szemben, hogy megvédd a családod a hódító törvénytelenségtől.

Te még lehet, hogy valahogy megúszod, de a gyermekeidnek, unokáidnak már egyre kisebb esélye lesz épségben elhagyni Szodomát. Ők már lehet, hogy homoszexuálisok, vagy leszbikusok lesznek.

A homoszexualitást ma olyan mértékben ünneplik, hogy már sok keresztényben sem vált ki erkölcsi felháborodást, egyre többen támogatnak olyan politikai erőket, amik Szodoma fejedelmét szolgálják.

A keresztényeknek viszont nem csak az a felelőssége, hogy egyénileg üdvösséget nyerjenek, hanem az is, hogy a kultúrában, társadalomban betöltsék a só szerepét, és megállítsák, hátráltassák a romlás folyamatait. Ezt viszont nem tudjuk megtenni akkor, ha Szodoma fejedelmének engedelmeskedünk.

Amikor a hódítással szemben nincs ellenállás, sokkal nagyobb területeket tudnak elfoglalni. Ez ma sokkal nagyobb veszélyt jelent az iskolák, óvodák működésére, a gyerekeink életére, gyülekezetekre, mert a Sátán azt akarja, hogy Gomora népe jöjjön létre.

A szodomai kultúra tehát szórakoztatással igyekszik megnyugtatni a gondtalan békességben unatkozó embereket, de ez valójában csak egy pótcselekvés, álmegoldás, nem az, amire az embereknek szüksége van.

Ennélfogva nem a személyiség fejlődését szolgálja, hanem infantilizálja a felnőtt társadalom nagy részét is.

Mivel az európai „bennszülött” emberek már lassan nem hajlandóak elvégezni a fizikai munkát, ezért a kormányok más kultúrákból hoznak az országba munkásokat, akik ezeket a munkákat is elvégzik, mint a „rabszolgák”. A migráció pontosan ezt a célt szolgálja.IFrame

Ez távolról sem arról szól, hogy ezeknek az embereknek az életminőségén akarnának javítani, nem a társadalmi egyenlőséget kívánják létrehozni, mert ez a kultúra nem törődik a szűkölködővel és a kiszolgáltatottak problémáival. Ha ez lenne a cél, a felesleges javak nem a szemétben kötnének ki, hanem elszállítanák Afrikába.

Ugyanakkor, miközben a nyugati kultúra kényelme szép lassan elaltatja az európai keresztényeket, hogy csak enni, inni és szórakozni akarjanak, addig az iszlám hívők akárhova mennek, ragaszkodnak a vallásukhoz és a kultúrájukhoz, ebből fakadóan ők sokkal jobban meg is tudnak állni ebben a kultúrában, mint a keresztények.

A homoszexualitás ilyen jellegű agresszív propagálására sem az asszír, sem a babiloni deportálás előtt nem volt példa Izraelben, de még a többi nemzet életében sem, ezért ez a prófécia is a végidőkre szól.

„Mire való nekem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm.” (Ézsaiás 1:11)

Ez az igeszakasz egy olyan kettősséget mutat be, amit a svájci események is jól illusztrálnak. A kálvinista evangélikus egyház már hajlandó elismerni a melegházasságokat is, de közben az alapítójuk, Kálvin nevét nem tagadták meg. Kálvin viszont nem ezért harcolt az élete során, sőt, biztos, hogy nem is értene egyet ezzel a nyilatkozattal. Ugyanez igaz Pálra és magára Jézus Krisztusra.

Az ilyen kereszténység lényegét tekintve már nem azonos azzal, amit Jézus Krisztus létrehozott. A formaságait ugyan még megtartotta, de a tartalom már Szodoma fejedelmét szolgálja. Erről a megalkuvásról szól a prófécia.

Ez a mentalitás az egész istentiszteleti gyakorlatot bűnössé teszi Isten előtt, Isten ugyanis nem szenvedheti el a bűn és az ünneplés összefonódását. Jézus vére csak a bűnök eltörlésére rendeltetett, ezért ha valaki a bűnét nem tartja bűnnek és gonoszságnak, az megtapossa Jézus vérét.

„Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jóillattétel utálat előttem, újhold, szombat, ünnepre felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.

Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek, sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom…” (Ézsaiás 1:12-14.)

Ha egy keresztény gyülekezet eldobja magától Isten törvényeit és felcseréli Szodoma törvényeire, Isten előtt az lenne a tisztességes, ha a közösséget feloszlatnák, hogy ezután úgy éljenek, mint a világiak, de a legtöbb behódolt gyülekezet nem ezt teszi. Az elhajlás után továbbra is fenntartják a gyülekezetet, és időről időre mennek az Úr elé.

Isten viszont a bűnös emberektől nem kéri, hogy dicsérjék őt, mert a dicséret az igazakhoz illő tevékenység. A bűnösöktől nem szenvedi el, mert bár ő sokáig tűr, de amikor a bűn és az ünneplés összefonódik, ott véget ér az ő türelme és a kegyelme.

Ez a figyelmeztetés ezért nem az ateistákhoz szól, hanem képmutató vallásos emberekhez. Mert nem minden ima szent az Úr előtt, ha valaki elveti Isten Igéjét, annak az imája is bűn Isten előtt.

Ez az, amit Szodoma fejedelme létrehoz. Szerzett magának keresztény tanítókat, pásztorokat, írókat, hogy félrevezesse az embereket, de a mi feladatunk az, hogy leromboljuk a bálványokat, és életeket mentsünk, sok embert kihozzunk Szodomából.

Mit kell tennünk ebben a kultúrában?

„Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni…” (Ézsaiás 1:16)

  • Mosakodjunk meg Jézus vérében!

Ha a világosságban járunk, Jézus vére megtisztít minket minden bűntől, és el tudjuk hagyni a bűnöket. Hála Istennek, a Jelenések könyve nagy tömegekről számol be, akik mind megmosták a ruháikat Jézus vérében, tehát ebben a korszakban is van még kegyelem és remény azok számára, akik rendezni akarják Istennel a kapcsolatukat.IFrame

Ezért nekünk bátornak kell lenni és hirdetni az evangéliumot minden embernek, mert ez a legjobb gyógyszer a homoszexualitásra is. Isten még vár, hogy Lót és családja kijöhessen Szodomából.

  • Tisztuljunk meg a szexuális bűnöktől!

A Sátán ma szexuális bűnökkel teszi tönkre a nyugati kultúrát, a fiatalokat „Baál-Peór” áldozatára hívja.

Nekünk ezért olyan erkölcsöt kell képviselnünk, ami a fiatalok nevelésén keresztül egy másik társadalmi perspektívát tud adni a környezetünknek, és pozitív irányba tudja befolyásolni őket.

„Tanuljatok jót tenni; törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót…”

  • Tanuljunk meg jót cselekedni, és vezessünk jóra másokat is!

Nagyon fontos, hogy a fiatalok is megtanulják azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre a kultúra sajnos már nem tanítja meg az embereket. Sokan nem tudnak helyes erkölcsi ítéletet alkotni, mert nem erkölcsi lényként lettek nevelve.

Ezen a területen óriási felelősség hárul a szülőkre. Az internet és a haverok ma sokkal erősebb hatást tudnak gyakorolni a gyerekekre, mint a szülők nevelése. 7-8 éves korban gyakran még nem lehet látni a gyomot a gyerekek szívében, csak tinédzser korban robbannak be hirtelen, ezért már a kezdetektől fogva szükségünk van Isten természetfeletti kegyelmére.

A felelőtlenségért ma már nagyon nagy árat kell fizetni, ezért nem elég csak a jelenre gondolni, 10-20 éves távlatban kell gondolkozni, csak így lehet megnyerni ezt a háborút.

 

Az élet legnagyobb szépsége az, ha az árral szemben úszhatunk. Ha a többséggel tartunk, amink van, még az sem lesz a miénk, semmi önálló, egyedi érték nem marad bennünk.

Igazi, egyedi erkölcsi lények csak akkor tudunk lenni, ha a többséggel szemben is tudjuk az értékeinket képviselni.

Az értékeinkért való kiállás pedig egyben tanúságtevés is, amivel életeket menthetünk meg Szodoma fejedelmétől.

  • Pártoljuk az „árvák és özvegyek ügyét”!

Emellett fontos, hogy a kertesztények beszéljenek az igazságtalanságokról is, képviseljék a szegények, kiszolgáltatottak, elnyomottak ügyét is. A beszéd ugyanis fegyver, ami által le tudjuk leplezni a világ hazugságait.IFrame

Mindezek után Isten ítéletre hívja az embereket, és kéri, hogy az ö jelenlétébe bemenve engedjük, hogy az Ige megítéljen bennünket. Ha ezt tesszük, akkor már nem a világgal együtt leszünk megítélve. El kell ismernünk, hogy egyedül Istennek van joga a törvényalkotáshoz, és el kell fogadnunk a ránk vonatkozó értékítéletét. Ő pedig megígérte, hogy nem fog bennünket a bűneinkben hagyni, mert ha „skarlátpirosak is lennénk a bűntől”, ő megtisztít és olyanok leszünk, mint a hó.

Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek…

Szodoma modern városaiban az emberek materialista javak utáni futkosással töltik az életüket, miközben nem fogják fel döntéseik valódi tétjét és a Szodomára következő ítéletet. A kenyér bősége ugyanis nem fog örökké tartani, a látszat ellenére a birodalom koránt sem rendíthetetlen. Amikor Isten eltöri a kenyér botját Szodoma felett, a roskadozó polcok hirtelen kiüresednek, akik viszont Isten Igéjének engedelmeskednek, a föld javaival élhetnek.

Morvay-Tóth Petra | 2019. 11. 12.