Milyenek lesznek az utolsó


idők emberei?

#pihenes
#karanten
Petrőcz Katalin | 2020. 03. 27.
Beszélgetés Petrőcz Lászlóval és Papp László kriminálantropológussal
A Hit Rádió Hitköznapok című műsorában beszélgetett Petrőcz Katalin Petrőcz Lászlóval, valamint Papp László kriminálantropológussal az utolsó idők jellegzetességeiről.

Az utolsó időkben lesznek az emberek magukat szeretők - ez az alapige a mai beszélgetésünkhöz. Senki ne gondolja, hogy az utolsó idők gonoszságai csak a távoli időben fognak történni, és nem egyik napról a másikra következik be! Már most benne élünk, és szeretnénk a tüneteket feltárni, hogy mindenki a Názáreti Jézust válassza. Az ige alapján szeretnénk lefordítani, illetve kriminális szempontból, hogyan jelenik meg ez napjainkban.

Petrőcz László: Napjainkban sajnos a legtöbb erőszak családon belüli, vagy kapcsolati, szerelmi háromszögből fakadó erőszak, mert az egoizmusból, az önszeretetből adódnak a problémák. Ha elromlott egy kapcsolat, meg kell tanulni elengedni a másikat. A féltékenység a legfőbb ok, ami olyan szintűvé válik, hogy elfelejtik azt, hogy valamikor szerették egymást, és hallgatnak a gonosz sugallatára, ami minden esetben az ördögtől van, mert ő az embergyilkos. Meg kell tanulni az embernek az igazságban járni, mert az igazság ad védelmet, és megadja, hogy a Szent Szellem vezetésében meg tudjon maradni szerető, elengedő, megbocsájtó embernek. A szeretet fel tudja karolni, és meg tudja tartani a másikat.

Az ige azt mondja, meghidegül a szeretet az utolsó időkben, ami elsősorban a keresztényekre utal.

Papp László: Valóban igaz, hogy az erőszakos cselekvések 90 százaléka családon belül történik, vagy baráti körben. Amikor a törvénytelenség megsokasodik, a szeretet kihűl. A családnak a szeretet melegágyának kellene lennie. A szeretet alapján jön létre a házasság, és a törvénytelenségek sokasága miatt kiüresedik a szeretet. A szeretet alapja már nem az igazság, hanem a törvénytelenség. A szeretetből kikerül a lényeg, az agapé-szeretet, az isteni szeretet kiüresedik a törvénytelenség miatt.

A szeretet lényege az adás. Amikor már nem tud adni, hanem birtokolni akar, akkor diabolikussá válik, és pont amit meg akar őrizni, fel akar emelni, azt pusztítja el ezáltal.

Nem szabad erre legyinteni, hogy mindig is voltak törvénytelenségek, mert egyre inkább rossz irányba növekedik.

Papp László: Olyan idők jönnek, mint Lót napjaiban. Ott is nagyon erőszakos világ alakult ki a törvénytelenség miatt. Én is alá tudom támasztani mind bibliailag, mind antropológiailag, hogy amikor a törvénytelenség sokasodik, akkor elkezdődnek a gyűlölködések, majd a gyilkosságok. János apostol azt mondja, hogy aki gyűlöl, az embergyilkos. A bűn teremtője az ördög, aki maga törvénytaposó. Ha az emberek ennek adják át magukat, akkor következik be az, hogy amit meg akarnak tartani, azt fogják elveszíteni, elpusztítani.

Családi vita

Minél inkább meg akarnak szerezni valamit, annál rosszabb helyzetbe kerülnek. Az adás törvényéről elfeledkeznek, hiszen minél többet adunk, annál többünk lenne, de mi megszerezni szeretnénk. Ez a hozzáállás lesz jellemző egyre inkább az ige alapján?

Petrőcz László: Ez egy körforgás az emberi sorsban. Egyéni sorsokat nézve is, és történelmi dolgokat is beleértve. Mindig az volt jellemző, ha a gonoszság fokozódik. Izrael sorsát is végig lehet kísérni, mert ahogy a szeretet, egymás segítése, kiveszett, a törvénytelenség bejött az egyéni, vagy akár a nemzeti sorsokba, és az ítélet, mint az orkán, végig söpört. Amikor az emberek belefeledkeznek önmagukba, és elfelejtik a másikat szeretni, tisztelni, tisztelni a házasságot, a gyereket, a gyerekek a szülőket, ezeket a korszakokat fel lehet ismerni. A Timóteus levél is írja, és Jézus is megerősíti, hogy az utolsó időkben nehéz időszak jön. Ahogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, ezt az antikrisztusi korszakra is jegyzi, hogy olyan időszak jön, amilyen még soha nem volt. Pedig voltak olyan időszakok, amikor hatalmas gonoszság uralkodott. Erre fel kell készülni a keresztényeknek, hogy legyen erőnk és szeretet bennünk, mert a szeretet nagy erőforrás, és mindig akkor mérettetik meg, amikor kihívások, próbák elé kerül. Ilyenkor nyilvánul meg bennünk a szeretet, és a szó, a próféciák, amik erről az időről szólnak, mindkettő Istenhez kapcsolódik. Ha az ember életben akar maradni, maga az Istennel való kapcsolat, valamint a testvéri, embertársi szeretet nagyon fontos. Ezekre nagyon kell figyelni.

Ez ellene megy annak a kultúrának, ami azt mondja, hogy van olyan pillanat, amikor csak magadra kell gondolni, de ezek szerint ez nem fog beválni. A történelemre figyelni kell, hogy tanulságot vonjunk le belőle, ugyanis ez nem egyik napról a másikra fog beállni. Erről mit mond a teológia és a tudomány?

Papp László: Az emberek megpróbálják felemelni magukat, dicsőíteni a művészetet. Ez áll a középpontban, a szeretet helyett, pedig Isten maga a szeretet. Pál apostol nagyon jól megfogalmazza a Róma levél 1:23-ban, hogy Isten dicsőségét felcserélték múlandó embereknek, és madaraknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.

Alapvető problémája a társadalomnak, hogy a Teremtőt felcserélik a teremtett dolgokkal.

A Róma 1:25 azt írja: Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ezután a 29. vers: Akik teljesek minden hazugsággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel;  vagyis, tele vannak jellemtelenséggel.  Tehát az emberek a teremtő helyett a  teremtett dolgokat kezdik el tisztelni, és erről szól a 2. parancsolat, ami a bálványimádás. Akiket tisztelnek az emberek, olyanokká válnak. Sztárokat, celebeket utánoznak, és a családi erőszak is nagyrészt ebből ered, amikor olyanokat kezdenek el tisztelni, ami nekik nem jár. Így képzelik el a házastársukat, az életüket, és ezt csak törvénytelenséggel tudják betölteni, hogy az életük részévé váljon. Például a női ideál megváltozott: a karcsú, kicsi test lett a célkitűzés, és amikor az emberek elkezdik ezt ikonként tisztelni, beszűkül a tudatállapotuk, így aztán nem tudnak másban gondolkodni. Egyre inkább démonizálttá válnak, és elkezdenek kislányok és kisfiúk felé vonzódni, ez a pedofília, és a törvénytelenség megsokasodása. Ez a fajta ikonkultusz, amit a tévében látni, annyira meghatározóvá válik, hogy a paráznaság, a prostitúció, a szexuális perverzitások következnek belőle.

Innen már csak egy lépés a gyilkosság.

Papp László: Igen, mert az ember, ha így tekint egy nőre, vagy egy gyerekre, akkor már nem személyt lát benne, hanem egy darab testet, egy darab húst. Innentől nem tiszteli a Teremtőt sem, mert a számára csak egy darab hús, és nem probléma neki elpusztítani. Ez persze szélsőséges eset, legtöbben megállnak egy bizonyos szinten. Mindenesetre a házasságok legnagyobb rombolása a paráznaság, a házasságtörés, és ezek a törvénytelenségek odáig fajulnak, hogy a szeretet melegágya a gyűlölet fészkévé válik.

Demi Lovato

Ez tényleg hátborzongató perspektíva! Eszembe jutott a párhuzam, hogy a másik felet tárgyiasítani kellett minden diktatúrában, és tömegmészárlás előtt is. Tehát nem tisztelni a Teremtőt, csak egy vallást látni benne, vagy egy testet, ami útban van nekik. Sok ilyen van, de számunkra a legborzasztóbb a holokauszt volt. De ilyen az abortusz is, ahol csak egy szövetcsomóvá minősítik át a gyermeket. Ezért is beszélünk erről, hogy amikor leír egy ilyet az ige, akkor az ember a Teremtőt tisztelve a legtávolabb kerüljön ettől a folyamattól. Amikor az emberek magukat szeretőkké válnak, mik azok a dolgok, amitől távol kell tartani magunkat?

Petrőcz László: Valóban az a titka ennek, hogy az embernek az élete függ attól, meg tudjuk-e tartani a Teremtővel, és magával Jézussal, a Megváltóval a kapcsolatot, alá tudjuk-e rendelni magunkat az Ő szeretetében, tudunk-e élni az Ő valóságában. A Megváltó azért jött, hogy  legyőzze a romlást, bomlást. A Példabeszédekben olvassuk: „Igyekezzetek megtartani, követni, a tanítók tanítását!” Jézus is mondta, hogy küld nekünk prófétákat, tanítókat, bölcseket. Az embernek nagy szüksége van a vezetésre, hogy ne bízza el magát, ez nem csak úgy megy, és nem jár gyülekezetbe, elfordul egy olyan közösségtől, amely az életünk megmentését képviseli. A szívünknek, a testünknek, a pszichénknek folyamatos tisztulásra van szüksége. A gyülekezet azért nagy kincs, mert benne élünk ezekben a testvéri kapcsolatokban, ezzel igazoljuk, a szeretet által, hogy nem nézünk a kisstílű dolgokra, megbocsájtunk, elengedünk, a legfontosabbnak a szeretetet tartjuk. Jakab is mondja, hogy azért kell Istentől a függést megtartanunk, és a bölcsességet, mert tőle van a bölcsesség, amely tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal, könyörületességgel és minden jó gyümölccsel teljes. Ha ez nincs meg valakiben, abban a megszerezni akarás alakul ki, aki nem Istennel való kapcsolatban éli az életét, nem szorgalmas, kitartó munkával, szabályos küzdelemmel, hanem mindenáron meg akarja szerezni a másikat, és elfelejti magát az embert. Olyan, mint amikor valaki elhalálozik, és a családban sokszor megszűnik a szeretet, és megkezdődik az örökségért való harc. Ez is mutatja, hogy az embernek Istenben kell bizakodnia, a bölcsekre, a tanítókra, a prófétákra kell figyelni. Az apostoli levelekben nagyon sokféle inspiráció van, hogy megtisztítsuk a szívünket.

Egy csomó dolog szerepel, hogy milyenek lesznek az emberek az utolsó időkben. Önszeretők, gyűlölködők, engedetlenek, szüleik iránt tiszteletlenek, mások dolgába avatkozók. Ha az ember belenéz, arra gondol istenfélelemmel, hogy én nem szeretnék ilyen lenni. Jó, ha ezek az igék átmossák az ember szívét, hogy megváltozzon!

Az emberek sok mindenért hajlandóak küzdeni, hogy a legjobb, a legdrágább, legyen az övék, de arra nem gondolnak, hogy az emberi kapcsolatokban is küzdeni kell, azt tehernek veszik. Pedig az alap életfunkció, hogy szeretni kell az embertársainkat, testvéreinket.

Petrőcz László: E nélkül nem is lehet közlekedni. Ezekben meg kell állni győztesen: a győzelem általában lemondással, elengedéssel jár, mert az élet fontosabb, és inkább szeretetben el kell engedni a hibákat. Úgy tudjuk betartani a szabályokat és törvényeket, ha Jézus Krisztusnak a nyugalmába és az életébe helyezkedünk bele, mert Ő mindent tud, mindent lát. Az Ő békességére figyelek, és Ő lesz az én vezérem.

Papp László: Mindig gondolkoztam azon, hogy János apostol miért írja újra a leveleiben, hogy új parancsolatot adok nektek, egymást tiszta szívvel, buzgón szeressétek. Mert meg akarta erősíteni a szeretet parancsolatát. Meg kell újulni a szeretetben, most is, amikor ennyi az erőszak, az erkölcstelenség, a paráznaság, a gyilkosság, a lopás, vagyis a törvénytelenség, mert Isten a szeretetben gyönyörködik! Azok a nemzetek, melyek szeretik a háborút, szét fognak szórattatni - ezt mondja Dávid a zsoltárokban. A szeretetben meg kell újulni, mert aki szeret, az betölti a törvényt.

Barátság

Azok, akik ebben a kultúrában élnek, ahhoz vannak hozzászokva, hogy bármi a tiéd lehet, mert megérdemled. Vagy ha nem szerzed meg magadnak, akkor senki nem fog rajtad segíteni. Ezek mind ellent mondanak ennek a parancsolatnak. Meg hogy ne a vezetőket kövesd, hanem a saját véleményedet. Aki pedig nem így tesz, mindenféle szavakkal illetik a szolgalelkűséget. Mik azok a pontok, amiket érdemes átgondolni, és ellene állni?

Petrőcz László: A legdrágább az emberi életben a szív. Mindennél drágább a szív oltalmazása, mert abból indul ki minden élet. Ugyanakkor Jézus azt is mondja, hogy minden gonoszság forrása is, tehát a szívünket át kell mosni. Ehhez nagyon jó az elmélkedés.

A mostani időkben egyre több teher nehezedik ránk, rengeteg impulzus éri a lelkünket. Az internet, a különféle játékok, a telefon, ezeken keresztül a különböző elvárások, amik az emberre nehezednek. Ezeket az ördög arra használja, hogy ne  tudjon az ember lenyugodni, megpihenni, ami egyébként az életünk védelmét szolgálná.

Például az az egy nap, ami a pihenés napja, a megnyugvás napja, kimarad az ember életéből. A vasárnap arra megy el, hogy az emberek a boltokban töltik az idejüket. Időt kell szánni a pihenésre! Amikor nemrég három napot Izraelben töltöttünk, nagyon sok eső esett, ami Izrael számára hatalmas áldás volt, de sokszor az  ember bosszankodik, hogy az eső miatt nem tud elmenni valahova, vagy nem tudja csinálni, amit szeretne, pedig ebből jó dolgot is ki lehet hozni. Ilyenkor például kénytelen az ember otthon maradni, és legalább pihenhet, elmélkedhet, megnyugodhat ebben a  felgyorsult világban, és a szívét is életre tudja kelteni.

Ez az egész felgyorsulás antropológiailag nem igazolható, mert nem igaz, hogy az ember felgyorsult volna, hanem szükségünk van arra, hogy megnyugodjunk és gondolkozzunk. Ezt igazolja a tudomány?

Papp László: A különböző betegségek okozója is lehet, ha az ember nem tud megpihenni. Isten hat nap alatt teremtette a földet, a hetediken megpihent. Az embernek is szüksége van megnyugvásra, a pihenésre, azért is, mert a sejtek anyagcsere folyamatához is szükség van a pihenésre, fiziológiailag is szükség van a napi nyolc órás pihenésre. De így van a lélek szempontjából is. Igaz az, hogy minden dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Itt a szív alatt az ember bensőjét kell érteni, nem csak a fizikai szívet. Van az embernek szellemi szíve is, egy bensője, egy szelleme, ami összekapcsolódik valahol, nem lehet szétválasztani. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy az ige kétélű fegyver, mely el tud hatni  az ember szellemének és a léleknek az elválasztásáig. Ketté tudja az ige választani, hogy mi van a szellemedben, és mi van a lelkedben.

Az emberi lélek örökölt dolog, és ahhoz, hogy amit Isten a szellemedbe helyezett, azt át tudd venni, ahhoz le kell nyugodni, meg kell pihenni.

A mai internetes kultúra tele van hírekkel, információval, pletykával. A példabeszédekben is benne van, hogy a pletykálás az ember bensőjébe hatol. Az embernek arra van igénye, hogy a szíve telve legyen valamilyen ismerettel, információval, és ő maga dönti el, mi legyen a szívében. Ha a pletykákat engedi be, akkor, ahogy Jézus is mondja, a szívből származnak a gonosz tervek, házasságtörések, paráznaságok. Ezeket látják például a valóságshowkban, mert olyan életvitelt propagálnak, amikre az ember éhes, de nem erre a minőségre. Mégis erre nyitja meg a szívét.

Pihenés

Az elme is éhes, és ha nem töltjük meg értelmes dolgokkal, akkor megtelik hülyeségekkel. Ugyanígy a szívünk is éhes, és akarja, hogy megteljen jóval, de mi döntjük el, hogy mivel töltjük meg.

Petrőcz László: Egyik apostoli levél is mondja, hogy fontos, hogy kegyelemmel, és valóságos jó eledellel teljen meg a szívünk, nem pedig hiábavalóságokkal, ami nem tud megelégíteni. Annyi felesleges dolog zúdul az emberekre, de az emberi szív kincsre vágyik, és fontos, hogy imádkozzunk, és az Úr jelenléte töltsön be bennünket.

Ha hálával, imával, dicsérettel töltjük az időnket, akkor a szívünk megtelik Istennel, az élettel, a jóval, a szeretettel. Ha azonban nem ezt tesszük, akkor jönnek a veszekedések, viták, semminek nem tudunk örülni. Elfelejtjük a sok jót, ami történt az életünkben, csak a negatív dolgok jutnak eszünkbe.

Ezért kell a szívünket a kegyelemmel, az élettel feltölteni, ezért kell időt töltenünk az Úrral, mert így tudjuk egymást szeretni.

Papp László: De nem egy virtuális világban kell ezt megtenni! Felhívnám a figyelmet, hogy az ember a gyerekeit, a családját, próbálja távol tartani a virtuális világtól, bár nem lehet teljesen kizárni azt, de maga a virtuális világ elidegenít a valódi szeretetkapcsolattól, és ez nagyon nagy ellensége az életnek.

Tehát, mivel az utolsó időkről beszéltünk, aki szereti magát szeretni, az ne legyen magátszerető!

 

Petrőcz Katalin | 2020. 03. 27.