Filadelfia: a győztes


és feddhetetlen gyülekezet

#filadelfia
#gyulekezet
Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 04. 11.
A húsvéti konferencia vasárnapi alkalmának összefoglalója
A filadelfiaiak számára írt levelet sokan szeretik, hiszen ez a gyülekezet győztes és egy feddés sem szerepel rájuk vonatkozóan a sorok között.

A filadelfiaiak számára írt levelet sokan szeretik, hiszen ez a gyülekezet győztes és egy feddés sem szerepel rájuk vonatkozóan a sorok között. Néhány mai gyülekezet még a nevét is felveszi, de a valódi cél, hogy ne csak névleg, hanem valóságosan is “filadelfiaivá” váljon a kereszténység. A húsvéti háromnapos konferencia vasárnapi alkalmának összefoglalója.

A nekik szóló üzenetben visszatérő elem, hogy “akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem”. Az Ige csak akkor tud működni, ha a problémákat félretoljuk és teljes figyelmünket az Úr felé fordítjuk. Ez nem csak istentiszteleten, hanem minden alkalommal igaz, amikor Isten keressük. Az osztatlan figyelem és a “belső szobába” való bezárkózás nélkül nem lesz szoros az egység Isten Szellemével, akitől a megoldást és a kijelentést várjuk.

A Filadelfia név két szóból van összetéve, jelentése pedig: testvéri szeretet. Bár ez a helység kisebb volt a gyakori földrengések miatt, az egyház-történetben mégis kiemelkedő szerepe volt, mert Nero idejében az egész gyülekezet egy emberként megállt az üldözések során. A sok mártír közül tizenegynek a neve is fennmaradt.

Annak ellenére, hogy a 19. század óta egyes csoportok doktrinálisan hangsúlyozzák, hogy a gyülekezetnek kicsiknek kell maradnia, a filadelfiai gyülekezet üzenete mégsem ez, hanem az, hogy sose alkudj meg az ellenséggel.

Komolyan kell venni, hogy a Biblia nem párhuzamos szereplője a kultúrának, hanem a világ eseményeinek legfőbb alkotója. Megvilágítja a bűn titkát és Isten valóságát. A Sátán rendszerének lényege egy pszeudovilág fenntartása, amit ma a nyugati kultúra már rendszer szinten képvisel. Ezért rá vagyunk utalva mindannyian a Szellem vezetésére. Az igazság Szelleme ugyanis, amikor hazugságot hallasz, azonnal jelzi a számodra, hogy valami nagyon nincs rendben. A filadelfiai hívők azért példaértékűek mert nem kapituláltak, akármilyen nyomás alá helyezte őket a külső többség és az állam hatalom.

Az időért a Sátán is harcol.

Pál leveleiből világos, hogy néha meg is szerzi az uralmat fölötte, amit gonosz napoknak nevez. A keresztényeknek be kell látniuk, hogy az ő felelősségük van abban, hogy milyen irányba haladnak a dolgok és az idő nekik vagy éppen ellenük dolgozik? Az Úr befolyása az idő fölött függ a mi erkölcsi állapotunktól! Az isteni befolyás elvesztésének prototípusa Bábel és a nimródi, lázadó generáció. A Jelenések könyvében újra feltűnik majd Bábel-Babilon, az isten ellenes lázadás központja.

A Szent Szellem filadelfiai minta alapján, testvérszerető és szolidaritási alapon munkálja majd ki a világ méretű egységet a korszak végén. Mivel az isteni, teremtő és halottakat feltámasztó erőt a Szent Szellem által Jézus hozta be a világba, ezért a keresztények számára a legfontosabb egység először Istennel történik, majd pedig egymással. A kereszténység az elmúlt kétezer évben szubjektív biblia értelmezések miatt lett megosztott, ezért elveszett az Ige integráló ereje. Viszont Filadelfia bátorító példa a számunkra, hogy egy kisebbség morális értelemben le tudja győzni a többséget. Az igaz egyház felett pedig a pokol kapui sem vesznek diadalmat!

Krisztus önmeghatározása

1. Szent

A megszentelődés kulcsfontosságú ahhoz, hogy Isten erőtere leszálljon az egyházra!

Ez pedig olyan hatalmat add az egyháznak, amivel az ellenséget le tudják győzni. Az Úr dicsősége nem száll le tisztátalanságban, ahogy a Sínainál is látjuk! Csak azok látják meg majd Istent, akiknek a szívük tiszta, és akik szentek. Ha ez nincs meg, akkor a kereszténység testi és szellemi keresztényekre szakad. Ebből pedig versengés és belső hasadás származik, így pedig kevesebb energia szabadul fel az evangélium hirdetésére.

Az Isten gyermekei, akiket a Szent Szellem betölt, egyszerre tudnak a természetes és a transzcendens szinten is mozogni. Például Ézsaiás próféta is tevékenykedett királyi tanácsadóként, ahogy Dániel is.

2. Igaz

Isten keresése nem más, mint a valóság keresése.

Az érzékszerveink bilincseiből ki kell másszunk. Sok keresztény azért nem hatékony szellemi szinten, mert elkényelmesedtek az érzékszerveik használatában, pedig ezzel nem lehet az igazi valóság megismerésére eljutni. A karizmák a szellemvilág érzékszervei, ezek nélkül a Szellemben nem lehet mozogni! A Szellem azért jön, hogy megújjítsa a természetfölötti képeségeinket, és közelebb kerüljünk a Szentháromság személyeihez. A Biblia hőseinél annyira erős volt a szellemi egység Istennel, hogy még az elköltözésükről is tudtak dönteni, Elizeus számára pedig láthatóvá vált a láthatatlan mennyei sereg a város felett.

3. Nála van a Dávid kulcsa

Ézsaiás 22.

Sebna (a Sátán jelképe) szövetséget kötött Egyiptommal, mert azt hitte, hogy megvédi őket az ellenségtől. Mivel nem Istenben bízott, így a hatalom átkerült Eljákimhoz, aki megkapta Dávid kulcsát Istentől. Ő lett ezzel Jézus előképe, aki előtt még a pokol is kapitulált! Jézus áldozatával és a vérével megnyitotta az utat a menny felé és hatalmat adott a Sátán királyságával szemben, hogy elvegyük a sötétség kincseit.

A Szent Szellem nem félti a hatalmát, hanem alig várja, hogy mérték nélkül megoszthassa velünk. A korlátok mi magunk vagyunk! Az elménk, az érzelmeink, az akaratunk.

Ézsaiás 41:10-13.

Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 04. 11.