A dicsőség reménysége

#vidamvasarnap
#Németh Sándor
Munkatársunktól | 2016. 05. 26.
Május 22-én a Vidám Vasárnap műsorában Németh Sándor Isten dicsőségéről beszélt, ill. arról, hogy az ember hogyan tud ebből részesülni.

Május 22-én a Vidám Vasárnap műsorában Isten dicsőségéről és az ember ebből való részesülésének feltételeiről, lehetőségeiről beszélt prédikációjában Németh Sándor.

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze a dicséretet követően először nézői kérdésekre válaszolt, amelyek ezúttal is több területet érintettek. Érkezett visszajelzés az elmúlt heti adáshoz kapcsolódóan is, amikor a megszokottaktól eltérően az ifjúsági zenekart láthattuk a színpadon. „Ez a legjobb műsor a tévében”, írta egy néző, akinek tetszett a zene is. „Szükség van a világnak az Önök munkájára”, jegyezte meg egy másik hozzászóló.

A prédikáció a Márk evangéliumában található történet ismertetésével kezdődött, amikor Jézus Krisztus a tanítványoknak az Ő követéséről beszélt és az ezutáni eseményekről, amikor Péter, Jakab és János tanúja lehetett elváltozásának a hegyen (Mk 8/33-9/8).

Ennek kapcsán a lelkész elmondta, hogy reménységünk legfontosabb tárgya az Isten dicsőségébe való bekerülés, ahol az örökkévalóságot Vele együtt fogjuk eltölteni.

Kiemelte, hogy a mára igen elterjedtté és emiatt kiüresedetté vált keresztény kifejezés helyett eredetileg „út”-nak nevezték Jézus követőit. „Ezzel olyan életutat jelöltek, amely a Názáreti Jézus Krisztushoz való csatlakozással kezdődik”. Ennek végállomása az, amikor valaki a halandóból a halhatatlanba, természetesből a természetfelettibe, az időből az örökkévalóságba jut el.

Németh Sándor figyelmeztetett rá, hogy Jézus követése a Vele való szoros, személyes közösségben valósítható meg, olyan életpályával, „amely a természetfelettiből, Isten kegyelméből táplálkozik”. „A kereszténység csak olyan embereknek való, akik meg akarnak változni, jobb természetet, szívet, lelket szeretnének az örökölt természetes lelküknél”.

Az ember kettős természettel rendelkezik: bennünk van a halál és az élet is. Az ember ótermészetének halálba adása teszi lehetővé, hogy az emberben megerősödjön az új, ami által megnyerhető Isten ereje, mert „a test és a vér nem örökli Isten országát”.

 „Csodálatos Isten birodalma, országa, de ahhoz, hogy ennek öröksége tiéd legyen, spirituális emberré kell válnod.” Nem elég az üdvösséghez, ha valaki gyülekezetbe jár, ha meg akar gyógyulni, ki akar kerülni problémákból, ehhez természet- és szívcserére van szükség.

A prédikáció második fele arról szólt, hogy hogyan lehetünk részesei Krisztus dicsőségének.

Ehhez első lépésként újjászületésre, Istennel való szövetségkötésre van szükség. „Az Úr a dicsőségébe hívott el és azt akarja, hogy már most ezen az úton járj. Ha hallgatsz rá és alárendeled magad Neki, nem fogsz eltévedni”.

Az adás a Vidám Vasárnap honlapján megtekinthető. 

http://www.vidamvasarnap.hu/

Munkatársunktól | 2016. 05. 26.