Babilon értelmezése


a Jelenések könyve 18. fejezete alapján

#vidamvasarnap
#Németh Sándor
Nagy Boglárka | 2017. 10. 29.
2017. október 28-i istentiszteleten elhangzott prédikáció összefoglalója.

Németh Sándor Babilon kijelentéstörténelemben elfoglalt szerepéről beszélt szombati igehirdetésében.

„A jövőre vonatkozó próféciákat nem lehet megérteni az azokra vonatkozó történelmi események vizsgálata nélkül” – fogalmazott a Hit Gyülekezete vezető lelkésze.

Babilon először a bábeli torony építesekor tűnt fel, amikor Nimród vezetésével az emberek úgy döntöttek, hogy Isten ígéretét figyelmén kívül hagyva, közvetítő hídat építenek Isten és ember között.  Babilon negatív szerepet a kijelentéstörténelemben: ide hurcolták a zsidókat (babiloni fogság), de ők rombolták le i.e. 586-ban a jeruzsálemi Templomot is.

Németh Sándor kifejtette, hogy a 21. században az „Isten kapujaként” is nevezett város nem egy konkrét földrajzi helyre utal, sokkal inkább egy szellemi fogalom, ami az utolsó sátáni világrendszer kódneve. A Jelenések 17. és 18. fejezében leírt eseményeket és jellemzőket nem lehet teljes mértékben azonosítani egy történelmi szereplővel sem, mert még a jövőben fognak beteljesedni. A vezető lelkész arra is rávilágított: Babilon hatásköre a nemzetekre terjed ki és végső célja az, hogy a nemzeteket megfossza szabadságuktól, illetve különböző csapásoknak szolgáltassa ki őket.

A prédikáció második felében Németh Sándor egy másik szellemi lényről is beszélt, akiről részletesebben a Jelenések 17. fejezetében úgy olvashatunk, mint a „nagy parázna”. Az ő fennhatósága Isten népére terjed ki, ami egyrészt Izraelre, másrészt viszont a keresztény egyházra vonatkozik. A célja pedig nem más, mint elszakítani Izraelt a gyökereitől és az egyházat aposztáziába kényszeríteni.

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze Isten tanácsairól is beszélt. Részletesen kifejtette, hogy ki kell vonulni Babilonból, amit csak akkor lehet megvalósítani, amennyiben a hívők már eleve távolságot tartanak ettől a világrendszertől. Kitért arra is, hogy a keresztények nem vehetnek részt a gonosz birodalmának az építésében: az elhívásuk - a Galata levélben leírtak alapján -  az, hogy ne test, hanem Szellem szerint kell járjanaj, mert csak így tudják kikerülni a rendszert érő csapásokat.

Elhangzott igék:

Jelenések 18:4-8

Ézsaiás 14:4-6

Ézsaiás 47:5-7

Efézus 5:14

Galata 6:8

Jób 5:19-26

 

Nagy Boglárka | 2017. 10. 29.