Az ítélet kapujában

#vidamvasarnap
#Németh Sándor
Csáti Evelin | 2018. 04. 04.
Március 24.-ei istentisztelet összefoglalója
Mivel Isten igéje örökkévaló, a Jelenések könyvében megfogalmazott levelek a mai egyház számára is tartalmaznak kijelentéseket. Ezért nem csak a laodikeai, hanem a thüatirai gyülekeznek címzett levél is az utolsó idők egyházának szól!

Mivel Isten igéje örökkévaló, a Jelenések könyvében megfogalmazott levelek a mai egyház számára is tartalmaznak kijelentéseket. Ezért nem csak a laodikeai, hanem a thüatirai gyülekeznek címzett levél is az utolsó idők egyházának szól! 2018. március 24.-én elhangzott üzenet összefoglalója.

Jézus a legelső alkalommal mint Megváltóként jött a Földre, viszont a Jelenések könyvében nyilvánvaló, hogy másodjára már mint Bíró fog bemutatkozni. Isten szeretete nem egy személytelen formában jelent meg, hanem csakis a Názáreti Jézuson keresztül tapasztalható meg az igazi, isteni szeretet.

A két kép: tűzláng és izzó sárgaréz

Nem csak a meg nem tért emberek, hanem a keresztények is alá vannak rendelve Isten ítéletének, ezért az üdvösség ruhája mellé hitet és igazságos cselekedeteket kell ragasztani. A feltámadás után Jézus minden megjelenésében jelen van a dicsőség, ami pedig nem tűzálló Krisztus dicsőségével szemben az az enyészeté lesz. A szemét eltakarításának a munkáját jelenleg a Szent Szellem végzi.

A KERESZTÉNYSÉG: ÚT

Ebben pedig a Szent Szellem friss üzenetére kell ráhangolódni, azzal együtt, hogy a régebbi üzeneteket beépítjük az Úrra nyitott személyiségünkbe.

TÖBB VAN ISTENNÉL, MINT AMENNYIT ISMERÜNK.

Jézus vissza jövetelének két fázisát nem szerencsés szétválasztani, mert az Ige sem kezeli külön őket. Ha számítgatáshoz folyamodnak a keresztények abban a hiszemben, hogy az elragadtatás úgyis kivon minket minden bajból, akkor olyan dolgokat is elkövetnek, amik miatt aztán tényleg itt maradnak a Földön. A reménység és az istenfélelemnek az egysége  kell, hogy jellemezze a jövőről való látásunkat.

1 Korinthus 3:11-15. Thüateira nevének jelentése kettős: elsősorban az “áldozat kapujára” utal, de ugyanilyen fontos az “ítélet kapuja” jelentése, mert az Isten igéje ma is szól, amikor az egész világ ennek az ítélet kapujának a küszöbén áll! Ez után a kapu után pedig egészen más vár minket, mint ami most van. Egy korszak váltás folyamatában vagyunk, ezért biztosat mondani a jövőről csak a Szent Szellem tud. Ezért ne keményítsd meg a szíved Vele szemben, mert csak Ő tud segíteni abban, hogy ne a kárhoztató ítélet várjon a kapun túloldalán!

Az igazi áldás az, ami majd örökké megmarad. Ami nem kapcsolódik igaz cselekedetekhez, ami Krisztusban gazdaggá tesz, az valójában kár és szemét, érjen bármennyit is itt a Földön.

AZ ÉRTÉKRENDEDET ISTEN IGÉJÉRE ALAPOZD!

A Bibliának három alap témája van. Első a bűn és az abból való megszabadulás, a második az igazság, ami pedig maga a kijelentés és a kinyilatkoztatás. A harmadik fő téma viszont az ítélet. Jézus feltámadásáig Isten türelemmel vizsgálta az eseményeket, de most azt látjuk, hogy az Úr a nemzeteket is a megtérésre szólítja fel. Ha ez nem történik meg, akkor menetrendszerűen jön az ítélet! Ítélet nélkül nincs szeretet, mert a szeretet elválaszthatatlan az igazság szeretetétől. Ha nem lenne bűn, akkor nem lenne igazságszolgáltatás sem.

A megtisztulás jelenleg két fronton zajlik: először a bűnből, majd minden másból, ami a “szenny-kategóriába” tartozik. Ezeket az elválasztó falakat a Szent Szellem tüze tudja átjárni. A munka, amit Keresztelő János a szórólapáttal azonosít, a természetünk minden területén zajlik, és nagyban függ attól, hogy mennyire vágyakozunk a Szellem után.

Jézus tűz-tekintete után a második kép róla az izzó fényű sárgarézhez hasonlító láb.

A láb az uralmat jelenti, vagyis nem csak a nyomor és a megtisztulás a lényeg, hanem az is, hogy mindezek mellett Jézus Krisztussal, hit által uralkodni is fogunk.

“A zsidó-keresztény hit abban különbözik minden más világnézettől, hogy konkrét történelmi időben zajlik Isten munkája, és nem lehet elválasztani tőle az örökkévaló igét. Ez nem azt jelenti, hogy az örökkévaló ige időbeli lesz. De a Koránt nyugodtan elválaszthatod az időtől, ahogy Buddha tanításait is, aki egy magyar szilvafa alatt is leülhetett volna, nézhette volna a köldökét...”

Az európai kultúrában erősebb a munka tisztelete, mint más társadalmakban. Ezért helyes, ha Jézus fundamentumára van építve, és szellemi értékeket hordoz.

Az 1. Péter 4:17-19. szerint az ítélet Isten házán kezdődik el, ennek pedig mindig három szakasza van: A felvezető a két világháború volt, most pedig az ítélet közepén haladunk a sűrűbe, a fináléba! A korai keresztények életében is volt egy váltás, ami miatt sok helyen zavar állt be és nem tudták értelmezni a hatalmi szintű üldözést, mert a múltban éltek.

Minden egyház bárka, az élete pedig hajózás, ezért vannak viharos időszakok is, amikor becsap a víz a fedélzetre!

Mielőtt az Úr eljön, megrázza az eget, megrázza a földet, megráz mindent!

A sűrűsödésnek szinte megvannak a dátumai: 2001, 2008, 2015. Ezekben az években a világ megváltozott, természetfeletti szinten főleg. Most pedig közeledünk egy újabb állomáshoz. Ezen az utazáson nem kell megijedni, nem a rengő csillárral kell törődni, mert csak józan emberek képesek túlélni ezt az utazást.

Ha odaáldozod magad az ítélet kapujában az Úrnak, akkor az ítélet kapujából bekerülsz Isten jelenlétébe. Képes téged használni, másoknak pedig erőt, bátorítást tudsz nyújtani.

Jézus a hozzá hűségeseket megdicséri, több oknál fogva.

Első a szeretet
Ebben újra és újra meg kell újulni. A Szent Szellem az, aki leveszi a lélek töréseit. Az emberek nagyon könnyen rontják el az életüket, és nyilvánvalóvá válik, hogy csak a Jézus Krisztusra épült egyének, házasságok, intézmények maradnak meg. Az igazság szeretetében mutatkozik meg igazán Isten szeretete.

A második dicséret a szolgálatté
Különbséget kell tudni tenni a munka és a szolgálat között! A szolgálat szellemét csak akkor lehet megtartani, ha szeretjük az Urat, mert ez nem vár el fizetséget, és a közösség javára zajlik, önként vállalással.

A következő dicséret a hit
Háromféle hit létezik: üdvözítő hit, a hit ajándéka, és a Szellem gyümölcse. A hit nem statikus, folyamatosan vigyázni kell a jelenlétére. Júdás apostol szerint szellemmel kell imádkozni ezért. A hit szelleme el tud menni és meg tud erősödni, mint a kenet.

Pál arra hívja fel a figyelmet, hogy vizsgáljuk meg a lelkünket! “Hiszek abban, hogy Jézus eljön bíróként, az Ő neve szent lesz a Földön, hiszek az Ő teljhatalmában?”

A HIT HŰSÉG - HŰSÉG JÉZUS KRISZTUS MEGFESZÍTÉSÉHEZ, FELTÁMADÁSÁHOZ, DICSŐSÉGÉHEZ, NEVÉNEK HATALMÁHOZ, IGÉJÉHEZ.

A negyedik dicséret pedig a tűrés, vagyis kitartás
Jelenleg nincs olyan program, mint régen a katonaság, amiben a szellemi, lelki, fizikai képességeinket a tűrésre nevelnék, amivel a sors nyomásait el tudnánk hordozni.
2 Timótheus 2:12., Jakab 1:12.

Jézus panaszt is megfogalmaz a gyülekezettel szemben, mégpedig Jézabel szelleme, tanítása és az ő paráznasága miatt. Ez sokkal nagyobb probléma, mint hinnénk: az antikrisztus szelleme mellett ma ez a legpusztítóbb fegyver. A vallásos keveredés, multikulturalizmus irányítója ez a szellem, aminek a megerősödése begyűrűzik az egyházba. 

Hóseás 4:10-14.
Eljön az az idő, amikor az emberek étkezni fognak, de nem fogják azt élvezni. Ahhoz, hogy az ember megelégedjen, szükséges az étkezés élvezése! Ami pedig ma zajlik, eretnekség. Ennél még nagyobb eretnekség, amikor a szexualitást elválasztják a házasságtól, gyerekvállalástól és családtól, hiszen a szexualitás nem önálló, és nem is felelőtlen emberek játéka! A család a tűz kályhája. Ugyan nem a gyerekvállalás legalizálja a szexuális életet, de nem választhatóak el egymástól. A mai társadalom legnagyobb problémája a szülők nélkül felnőtt gyerekek.

Azok számára, akik üdvözülnek, Jézus három dolgot ígér ebben a levélben: uralkodni fognak a nemzetek fölött (Jelenések 20:6.), vasvesszővel, ami az edények összetörésére van. A harmadik ígéret a Hajnalcsillagról szól. Ebben finoman el van rejtve a földi visszajövetel előtti elragadtatás.
 

Csáti Evelin | 2018. 04. 04.