Az igazak feltámadása

#vidamvasarnap
#Németh Sándor
Hit.hu | 2016. 04. 12.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. (1 Kor. 15/19)

A háromnapos konferencia csúcspontjaként a hét legvégén ismét élő adásban jelentkezett a Vidám Vasárnap. A feltámadásról szóló tanítását folytatva Németh Sándor vezető lelkész nyomatékosította, hogy Jézus Krisztus az ellenséget annak saját fegyverével győzte le: a halállal.

Názáreti Jézus Krisztus feltámadása olyan történelmi esemény, amin keresztül Isten behozta a Földre az Ő erejét. Azt az erőt, ami képes a halottakat megeleveníteni, ami képes az emberből egy új teremtményt alkotni. Ennek azonban ember által kellett megtörténnie, mert ember csak emberrel azonosulhat, Istennel nem. „Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghaltak, azonképpen Krisztusban is mindnyájan megelevenítettnek.” (1 Korintus 15/20) Ilyen módon Ádám ellentétpárja lett Jézus. Míg az előbbit a vér, addig az utóbbit a szellem élteti. Emiatt a feltámadás egyik leglényegesebb feltétele az ádámi, azaz az ó természettől való elszakadás, hiszen ez köti az embert a halálhoz.

A teljes adás a Vidám Vasárnap oldalán is megtekinthető.

 

Hit.hu | 2016. 04. 12.