Az erősségek kifosztása

#hitgyulekezete
#osszefoglalo
Csáti Evelin;Matolcsi Zsuzsanna;Morvay Bátor | 2018. 06. 08.
Június 3-ai istentisztelet összefoglalója
Jézus Krisztus szolgálatát alapjaiban meghatározta a démonoktól való szabadulás és birkózás az „erős emberrel” szemben.

Jézus Krisztus szolgálatát alapjaiban meghatározta a démonoktól való szabadítás, amit a kortársai képtelenek voltak befogadni. Ez az ellenállás a szabadítószolgálattal szemben ma is jelen van a kereszténység jelentős részében, pedig az evangélium üzenete továbbra is az, hogy az „erős embert”, vagyis a démonokat és bukott angyalokat meg kell kötözni ahhoz, hogy valódi és tartós eredményeket lehessen elérni a keresztény életben. Németh Sándor június 3-ai, Vidám Vasárnap prédikációjának az összefoglalója.

 

 

Jézus a Máté evangéliumának 12. részében fejti ki a hallgatóságának a szabadulás alapvető igazságait és győzi meg az értetlenkedőket arról, hogy az Isten országának egyértelmű jele, amikor az emberekből a Szent Szellem hatalmával űzi ki a démonokat.  

A “démonizáltság” nem megszállottságot jelent - tehát nem az egész emberi személyiség válik gonosszá - hanem az élet egyes területeit uralják le gonosz szellemek.

Ennek leggyakoribb oka, hogy ezeken a területeken az emberek korábban bűnöket követtek el és megnyitották magukat az ellenség előtt. Ennek eredménye, hogy még az egészséges személyiségekben is kóros függőségek alakulnak ki, és az emberek - akár hívő keresztények is - akaratuk ellenére visszatérően bűnökbe esnek, a sorsuk pedig rossz irányba halad.

 

 

Hogyan védelmezte meg Jézus a szolgálatát?

Az ellenségei állításaiban azonnal fellelte a belső ellentmondást, mivel képtelenség lenne Jézusnak úgy démonokat űzni, ha tényleg egy csapatban működne a Sátánnal. Ezt a farizeusok állították róla, pedig a zsidó világnézet számára egyértelmű tény, hogy a gonosz birodalma sosem válik jóvá és sosem békül ki az Istennel. Mivel ez a sötét királyság reális, ezért az eredményes küzdelemhez a keresztényeknek is tudatosítaniuk kell magukban, hogy a világot két, egymással ellentétes erő irányítja. Ezért nincsenek „keresztény nemzetek”, lásd Lukács 4:5-6.

A jelenlegi világkorszakban egyénileg tudunk az Egyház fejéhez, Jézus Krisztushoz kapcsolódni. A nemzetek ugyanis a Sátán birodalmának elnyomása alatt állnak.

 

A háború két szinten zajlik

Érdekes tény, hogy Gábriel annak ellenére, hogy arkangyali pozíciót tölt be az univerzumba, mégis segítségre volt szüksége ahhoz, hogy Dániel számára eljutassa az Izrael és a történelem jövőjére vonatkozó kijelentést. Az ima és böjt erejét mutatja, hogy a gonosz angyalokkal való háborúját nem tudta volna megvívni, ha Isten embere nem tart ki a szellemi életben.

Az apokrif iratok egyikében, a Jubileumok könyvében (15:31-32) szerepel az, hogy az Úr minden nemzet felé egy-egy gonosz angyalt rendelt ki, akik Bábel óta irányítják az emberiséget. Ez alól egyedül a saját választott népe, Izrael jelent kivételt. Az ő fejedelmük ugyanis Mihály arkangyal lett. Ezt a tényt támasztja alá az 5. Mózes 32, Dániel könyve és a 82. zsoltár. Kulcsfontosságú, hogy a következő, messiási korban viszont már nem angyalok, hanem megdicsőült emberek fognak uralkodni és a kijelentés útját többé már semmi sem akadályozza meg. Ma viszont még a második égben, a hetven ősnemzetet uraló bukott angyalok folyamatosan akadályozzák az ember és Isten kapcsolatát. A keresztények feladata, hogy ebben áttörést hozzanak.

 

 

Jézus is a földi élete során többször elvonult éjjelente, hogy imában és szellemi harcban tusakodjon azokkal a sötét sátáni erőkkel, amelyek akadályozták a szolgálatát. Nem egy üres vallásos életet élt, hanem valóságos szellemi erőket tolt félre az evangélium útjából.

 

A 2. Korinthus 10. alapján az emberek gondolkodásmódját mindig az adott földrajzi terület bukott fejedelmei irányítják, ezt pedig az ima atmoszférája tudja megváltoztatni.

Az első kűzdelem mindig fenn zajlik, az emberek feletti szférában

Érdekes dologra hívja fel a figyelmet Jézus a Máté 10-ben: eszerint mielőtt Jézus visszajönne, Izraelben is újra erősen fog működni a Szent Szellem. Ezért mondta, hogy a tanítványok még be se járják a Szentföldet, és vissza fog térni az övéihez. Szintén erre utalhat, hogy a vádlóinak megüzente, hogy fiaik - az utolsó idők zsidó-keresztényei - démonokat fognak űzni és az evangéliumot hirdetik.

 

 

Amit még Jézus kihangsúlyoz a szabadulásról szóló tanításában, hogy a démonok tisztátalan szellemi lények, akik folyamatosan testet keresnek maguknak, kívánságaik kielégítésére. A beköltözésük létjogosultságát a bűnök adják, így ha az ember megtér és belép a megváltásba, akkor a démonok rögtön bitorlókká, illetéktelen behatolókká válnak. Ilyenkor kilakoltathatóak, de csakis a Szent Szellem ereje által! Jézus szerint sajnos a kiűzött démonok nem nyugszanak meg, hanem később is ragaszkodnak azokhoz a személyekhez, akikben korábban zavartalanul éltek. Ezért kell állandóan tele lenni a Szellem kenetével, hogy ne legyen üres a „házunk”, a fizikai testünk a gonosz szellemek számára.

Ahol az Isten Szelleme jelen van - akár egy ember, akár egy gyülekezet, vagy család – onnét kiszorulnak a démonok és út nyílik a csodák számára.

 

Csáti Evelin;Matolcsi Zsuzsanna;Morvay Bátor | 2018. 06. 08.