Az egyházi esküvő


járványügyi szabályai

#eskuvo
#Rendezvény
Hit Gyülekezete | 2020. 09. 10.

Érvényes: 2020. szeptember 14-től visszavonásig vagy módosításig

Verziószám: EEJSZ/2020/5

A gyülekezeti orvos-szakmai team az egyházi esküvőkre vonatkozóan az alábbi szabályokat hozza:
 

Járványügyi szempontból az esküvő két részből áll:

1.) „Egyházi esküvő” rész: ez gyülekezeti rendezvénynek minősül, kötelezően betartandó protokoll szabályozza

2.) „Vacsora (étkezés, lakodalom)” rész: ez magán (családi) rendezvénynek minősül, amivel kapcsolatban javaslatokat, ajánlásokat fogalmazunk meg

A két rész lehetőleg külön helyszínen valósuljon meg (egy ingatlanon belül is)!
 

1.) Egyházi esküvő rész:

A szabályok mindenkire érvényesek, akik részt kívánnak venni az egyházi esküvőn.

A házasulandó párt összeadó LELKÉSZ felelős azért, hogy az alábbi összefoglaló időben eljusson a házasulandó párhoz, akik ezeket a szabályokat figyelembe véve szervezik meg az esküvőt.
 

Járványügyi felelős: A házasulandó pár vagy a lelkész jelöljön ki egy személyt, aki

- felügyeli és segíti a járványügyi szabályok betartását.

- segít abban, hogy az érkezéskor megtörténjen a kézfertőtlenítés.

- Gondoskodik a Résztvevői Névjegyzék (1. számú melléklet) kitöltéséről, amely tartalmazza az egyházi esküvőn részt vettek nevét és elérhetőségét.

- A szertartás előtt a násznépnek felolvassa a Járványügyi Tájékoztatót (2. számú melléklet)
 

Létszám és életkor:

Az egyházi esküvőn maximum 100 fő vehet részt.

- A rendezvényen részt vehet 65 év feletti személy. A szertartás alatt végig a gratulációk, köszöntések idején viseljenek légzésvédő orr-száj maszkot.

- 12 év alatt olyan gyermekek vegyenek részt az esküvőn, akikkel a járványügyi szabályokat a szülők be tudják tartani.

Kérjük a házasulandó párokat, az esküvőre történő meghíváskor vegyék figyelembe, hogy ezentúl a gyülekezeti esküvőn maximum két lelkész vehet részt.
 

Tünetmentesség:

Csak olyan személy vehet részt az egyházi esküvőn,

aki teljesen tünetmentes. Még enyhe fertőzéses tünetekkel (torokfájás, fejfájás, nátha) se vegyen részt senki a rendezvényen!

akinek az elmúlt 2 hétben nem volt lázas, fertőző betegsége és az ezzel járó tünetek valamelyike: hőemelkedés, láz, köhögés, nehéz légzés, légszomj, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, hasmenés, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

akinek a közvetlen környezetében az elmúlt 2 hétben nem volt fertőzéses tünetekkel rendelkező hozzátartozó, családtag.
 

Külföld:

Csak az a Magyarországon élő személy vehet részt az esküvőn,

aki nem járt külföldön az elmúlt 2 hétben és nem történt szoros érintkezés (minimum 15 perc 1,5 méter távolságon belül) vagy fizikai kontaktus (pl. kézfogás) olyan személlyel, aki a találkozás előtti két hétben külföldön járt.

aki külföldön járt az elmúlt két hétben, de a rendezvény előtti 5 napon belül elvégzett, minimum 48 óra különbséggel elkészült 2 negatív PCR tesztet mutat fel a járványügyi felelősnek.
 

Csak az a külföldön élő személy vehet részt az esküvőn,

aki több, mint két hete Magyarországon tartózkodik és tünetmentes.

aki a rendezvény előtti 5 napon belül elvégzett, minimum 48 óra különbséggel elkészült 2 negatív PCR tesztet mutat fel a járványügyi felelősnek.
 

Helyszín:

- A rendezvény (mind az egyházi esküvő) lehetőleg szabadtéren vagy nyitott teraszon legyen megtartva. Amennyiben beltérben kerül megrendezésre, úgy a terem olyan méretű legyen, hogy a szükséges védőtávolságot minden résztvevő könnyen be tudja tartani (4 nm/fő).

- Beltéri klíma és ventilátor használata kerülendő!


Az egyházi esküvő programelemei
 

Az egyházi esküvőn csak az elengedhetetlen, illetve a szükséges legkevesebb elem legyen. Ez alatt a következő programelemeket értjük:

1. Köszöntő, járványügyi tájékoztató

2. Dicséret, dalok

3. Összeadó lelkész tanítása

4. Összeadás elemei: eskü, ima és áldás, jegygyűrű-húzás, hitvesi csók, anyakönyv aláírása

5. Szülők köszöntése
 

Az alábbiak a vacsora-lakodalom magánrendezvény részre kerüljenek az esküvőn:

- A násznép egyenként köszönti a párt, ajándékok átadása

- Csoportos fotókészítés

- Egyéb programelemek
 

Védőtávolság:

- Az esküvőn résztvevők egymástól minimum 1,5 méteres távolságban helyezkedjenek el. Ez alól kivétel az egy háztartásban élők (családok). Az ülőhelyeket így szükséges elhelyezni, illetve az állók esetében is figyeljünk arra, hogy ne legyen tömörülés.

- A védőtávolságot a házasulandó párnak nem kell megtartania.

- Mind érkezéskor, mind távozáskor a résztvevők ügyeljenek a védőtávolság betartására. Csoportosulás, tömörülés ne történjen, sem a helyiségekben, sem szabadtéren.

- Kézfogás, puszi, ölelés kerülendő.

- Az egyházi esküvő rendezvény-részén lehetőleg kevés létszámú szereplő (zenész, segítő) vegyen részt.

- A zenei blokkot ajánlatos hangfelvételről bejátszani, vagy élő zene esetén kisebb létszámú (2-3 fő) legyen a zenekar. A zenészek egymástól, a házasulandó pártól és a vendégektől is minimum 2,5-3 méterre helyezkedjenek el.

- Az összeadó lelkész is szolgálata alatt mind a házasulandó pártól, mind a zenészektől illetve a násznéptől is 2-3 méter távolságra legyen.


Maszkhasználat:

Mind beltérben, mind szabadtéri helyszín esetén a szertartáson az orr-száj maszk használata kötelező. 65 év felettieknek pedig a légzésvédő maszk kötelező.

- A házasulandó párt összeadó lelkészre is vonatkozik a kötelező orr-száj maszk használat. Ez alól egy programelem a kivétel: a tanítás (prédikáció).


Fertőtlenítés, higiénia:

- Közvetlenül a rendezvény előtt és után beltéri rendezvény esetén a használt helyiségek szellőztetése történjen.

Közvetlenül a rendezvény előtt a gyakran használt felületek (kilincsek, kapcsolók, korlátok, mosdó csaptelep stb.) vírusölő hatású fertőtlenítése történjen meg.

Érkezéskor minden résztvevő kézfertőtlenítést végezzen vírusölő hatású szerrel.

- A rendezvény alatt a gyakran használt felületek fertőtlenítése folyamatosan történjen.

- A mosdókban egyszerre csak annyi személy tartózkodjon, amivel biztosítani lehet a védőtávolság betartását. A mosdóra kint várakozók tartsák be a szükséges védőtávolságot. A mosdókban vírusölő hatású fertőtlenítő folyékony szappan és papír kéztörlő legyen. Elektromos kézszárító használata kerülendő!

Az összeadó lelkész közvetlenül az összeadás és kézrátélellel történő áldás előtt és közvetlenül utána végezzen kézfertőtlenítést


2.) Vacsora (étkezés, lakodalom) rész:


Javaslataink és ajánlásaink a vacsora rész megtartásához:

- A fertőződés fokozott veszélyére tekintettel NEM JAVASOLJUK NAGY LÉTSZÁMÚ ÉTKEZÉSI RÉSZ, VACSORA MEGRENDEZÉSÉT. A közös étkezést a házasulandó pár szűkítse le a legszorosabb rokoni és baráti kapcsolatokra.

- Amennyiben nagyobb létszámú étkezés, vacsora megrendezése mellett döntenek, az alábbi szabályok szerint járjanak el:

o svédasztalos tálalás kerülendő

o a tartósan egy háztartásban élők üljenek egy asztalhoz

o a vacsora idején is érvényes a védőtávolság megtartása

o a tálalás asztalnál ülve, személyenként történjen. Ez a süteményekre is érvényes

o A rendezvényen ne legyen közös tánc (kivéve a házaspár), vagy bármilyen olyan közös program, ahol a védőtávolság nem tartható meg.

o A rendezvény végén, a távozáskor mindenki ügyeljen a megfelelő távolság megtartására (ruhatár, búcsúzás, kijárat). A csoportosulás ilyenkor is kerülendő.


További információ EZEN A LINKEN érhető el. 
A linken található táblázat előzetesen megküldendő az info@hit.hu email címre!

Hit Gyülekezete | 2020. 09. 10.