website builder


Újdonságok!

2019-től a személyijövedelemadó-bevallás határideje minden adózó számára május 20-a lesz. 


A tavalyi évtől az egyházi 1%-os rendelkezésünk már nem csak az adott évre szól, hanem a rendelkezés visszavonásáig vagy egy új felajánlás készítéséig! A civil szervezetek esetében ez a módosítás nem érvényes!

[   Felajánlom most!   ]   

Fontos! Ne feledkezzünk el személyi jövedelemadónk 1+1 %-os felajánlásáról akkor sem, ha nem nyújtottunk be önálló bevallást, és így elfogadtuk, tudomásul vettük, nem módosítottuk a NAV által készített tervezetet (ezáltal 2019. május 20-tól  ez válik a hivatalos adóbevallásunkká). Az online ügyfélkapun keresztül vagy az oldalunkon felkínált ONLINE SEGÍTSÉGGEL elkülönülten is lehet rendelkezni.  Az adóbevallási tervezettel összefüggő változások  ]

Forrás: NAV

Az egyéni vállalkozók adóbevallási tervezete  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény (Módtv.) alapján 2019-től – átmeneti rendelkezés alapján első ízben a 2018-ra vonatkozóan - a NAV a nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok alapján az egyéni vállalkozóknak is elkészíti az adóbevallási tervezetet, hiszen a vállalkozásuk mellett akár munkaviszonyból, vagy egyéb, kifizetőtől származó jövedelmet is szerezhetnek. A NAV az adóévet követő év február utolsó napjáig beérkezett, rendelkezésére álló munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján készíti el számukra az adóbevallási tervezetet [a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 12/B. §; 95. § (7) bekezdés, valamint az Art. 274/A. § (4) bekezdés]. 


Az egyéni vállalkozóknak ki kell egészíteni a bevallási tervezetet a vállalkozáshoz kapcsolódó, a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal [Szja tv. 12/C. § (7) bekezdés]. 


2019-től az egyéni vállalkozókra irányadó bevallási és befizetési határidő február 25-éről május 20-ára módosul [Art. 2. számú melléklet I/B/2.2 pont és a 3. számú melléklet I/1.2.4 pont]. 


2019-től a személyijövedelemadó-bevallás határideje minden adózó számára május 20-a lesz. 


A nem kifizetőtől származó kamatjövedelem, osztalék és árfolyamnyereség címén szerzett jövedelmek bevallása 2019-ben

A Módtv. rendelkezése alapján a 2018-ban keletkezett, nem kifizetőtől (pl. külföldről) származó kamatjövedelem, osztalék és árfolyamnyereség címén szerzett jövedelem bevallása is teljesíthető az adóbevallási tervezet kiegészítésével [Szja tv. 65. § (2) bekezdés a)-b) pontja, 66. § (3) bekezdés, a 67. § (5) bekezdés, valamint a 95. § (2) bekezdés]. 

    A külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés adóbevallási tervezetben történő szerepeltetése

A magánszemély külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződése alapján is élhet az adó feletti rendelkezés jogával, ha rendelkezik a külföldi biztosító által kiállított bővített adattartamú igazolással. A NAV ezeknek a magánszemélyeknek is készít adóbevallási tervezetet, így ők is teljesíthetik az adóbevallási tervezet felhasználásával bevallási kötelezettségüket [Szja tv. 44/C. § (11) bekezdés]. 


Köszönjük, hogy 1%-os felajánlásával Ön is támogatja a Hit Gyülekezete közhasznú, karitatív és sorsfordító munkáját! 

Hit Gyülekezete

1998 óta az egyszázalékos felajánlások alapján a Hit Gyülekezete a negyedik legtámogatottabb keresztény egyház Magyarországon. A gyülekezet istentiszteleteit rendszeresen látogató hívek száma meghaladja a 70 ezer főt. Az egyháznak több mint kétszáz közössége működik szerte az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségeink, valamint Németországban, Svájcban és az Egyesült Államokban is. A gyülekezet által kiküldött szolgálók azonban többször megfordultak már Kirgizisztánban, Kambodzsában és több afrikai országban is.

A gyülekezet szeretetszolgálata 

A Hit Gyülekezete szeretetszolgálata 30 éve segít a bajbajutottakon. 35 helyi szervezettel és több száz aktív önkéntessel rendszeres adományosztást szervezünk országszerte, és a határon túl élő magyarság körében, valamint a világ távolabbi pontjain. Jótevő programunk családok ezreinek segít a gyermekétkeztetésben, a beiskolázásban és a gyermeküdültetésben.
Gondoskodunk a krízishelyzetben lévőkről, segítünk a természeti katasztrófák károsultjain.
Segítünk lakhatási- és rezsitámogatással, téli tűzifa és tartós élelmiszer osztással, gyógyszerkiváltással.

Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány

Tevékenységünk kiterjed a szociális, kulturális, köz- és felsőoktatási illetve tudományos területekre. A jövő nemzedékébe való befektetésünk az oktatási tevékenységen keresztül is megvalósul, hiszen a Hit Gyülekezete hazánk negyedik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet végző egyháza. Államilag elismert, országos közoktatási intézményrendszerében közel 6 000 diák tanul a keresztény erkölcsiség normáinak megfelelően, míg a  Szent Pál Akadémia az ország legnagyobb tanulói létszámú teológiai intézménye.  Az alapítvány támogatja többek között a Biblia modern magyar nyelvű fordításának elkészítését is.

Hogyan rendelkezhetek?

  1. Elektronikus úton történő adóbevallás esetén (javasolt)
    Mindössze annyi dolga van, hogy a bevallás EGYSZA-lapján válassza ki a Hit Gyülekezete nevét, a technikai számot (0279) a gép automatikusan kitölti.
  2. Nyomtatott formában történő bevallás esetén
    A bevallás EGYSZA-lapján lehet rendelkezni személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Kérjük, hogy az egyházak részére felajánlható 1%-ra vonatkozó résznél írja be a Hit Gyülekezete nevét, valamint technikai számát: 0279. 
  3. Elkülönült felajánlás esetén (utólag)
    Benyújtotta már adóbevallását, de nem rendelkezett az 1%-os felajánlásról? Szeretne személyijövedelemadó-bevallásától elkülönülten, utólag rendelkezni? Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett, sem a munkáltató útján nem küldte be felajánlását,  lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatot (EGYSZA lapot) egy lezárt és adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen elkülönülten is eljuttassa az adóhatósághoz (NAV), de szívesen kitöltjük és beküldjük mi is.

Fontos határidők az 1%-os rendekezésre

Ne felejtsük, az 1%-os rendelkezés fontos feltétele az adóbevallás és a rendelkező nyilatkozat időben való benyújtása, valamint az SZJA határidőre történő befizetése is!

2019. május 20.

Egyéni vállalkozók

Elektronikus úton történő adóbevallás esetén
Mindössze annyi dolga van, hogy a bevallás EGYSZA-lapján válassza ki a Hit Gyülekezete nevét, a technikai számot (0279) a gép automatikusan kitölti.

Nyomtatott formában történő bevallás esetén
A bevallás EGYSZA-lapján lehet rendelkezni személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Kérjük, hogy az egyházak részére felajánlható 1%-ra vonatkozó résznél írja be a Hit Gyülekezete nevét, valamint technikai számát: 0279.

2019. május 20.

Egyéb magánszemélyek

Elektronikus úton történő adóbevallás esetén
Mindössze annyi dolga van, hogy a bevallás EGYSZA-lapján gépelje be a Hit Gyülekezete technikai számát: 0279, a többit a gép automatikusan kitölti.

Nyomtatott formában történő bevallás esetén
A bevallás EGYSZA-lapján lehet rendelkezni személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Kérjük, hogy az egyházak részére felajánlható 1%-ra vonatkozó résznél írja be a Hit Gyülekezete nevét, valamint technikai számát: 0279.

2019. május 20.

Minden utólagosan rendelkező számára

Jó hír, hogy azok is tudnak utólag és elkülönülten rendelkezni - akár nyomtatott, akár elektronikus formában - akiknek az adóbevallása már beküldésre került. 2018-tól ráadásul ez a rendelkezés már nem csak az adott évre szól, hanem a rendelkezés visszavonásáig vagy egy új felajánlás készítéséig!

FELIRATKOZÁS HÍRLEVELÜNKRE

Ingyenes hírlevelet erre a címre kérek!