Dokumentumok

Az oldalon találhatók a Hit Gyülekezete által kiadott nyilatkozatok, közlemények, pályázati és egyéb dokumentumok.


A Hit Gyülekezete adatkezelési nyilatkozata

2013. 01. 01.

Megadott adatait a Hit Gyülekezete egyházzal és annak intézményeivel történő kapcsolattartás elősegítése; az egyház és intézményei által szervezett programokról, az általuk nyújtott szolgáltatásokról való információnyújtás, az azokon történő részvétel; valamint az egyház és intézményei működése támogatásának elősegítése érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeljük. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelésre az egyház és intézményei jogosultak. Az adatkezelés időtartama visszavonásig szól. Az adatokat az egyház lelkészei és szolgálattevői, valamint az Országos Hivatal arra illetékes munkatársai ismerhetik meg.

Ön kérhet tájékoztatást személyes adatainak a kezeléséről, kérheti azok helyesbítését. Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Adatai törlését ingyenesen kérheti a Hit Gyülekezete, 1103 Budapest, Gyömrői út 69. címre küldött levélben vagy az (1) 432 2711 fax számon, ill. a info@hit.hu címre küldött e-mailben.